มทร.อีสาน ทำหลักสูตรรองรับการทำงาน หลังวิกฤตโควิด-19

หมวดหมู่ : ทั่วไป, ภาคอีสาน,

อ่าน : 183
ไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม มทร.อีสาน
มทร.อีสาน ทำหลักสูตรรองรับการทำงาน หลังวิกฤตโควิด-19

      นครราชสีมา- มทร.อีสาน ร่วมมือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดทำหลักสูตร Non-Degree รองรับการทำงานหลังวิกฤตโควิด-19

   
      ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ตามโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill/ Newskill) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 19 แห่ง ในการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ที่ผ่านการคัดเลือกจาก อว. โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา  และมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ ประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศฯ ผู้บริหาร สป.อว และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงานการประชุมและร่วมงานออนไลน์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเครือข่าย UniNet เป็นจำนวนกว่า 100 คน

ทั้งนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ เปิดเผยว่า มทร.อีสาน เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ได้มาตรฐานพร้อมรองรับกับการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) โดยในการทำความร่วมมือกับ อว. ในครั้งนี้ มทร.อีสาน จะใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของสถาบัน และทรัพยากรที่มีอยู่มาจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) และอบรมเพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

      “เบื้องต้น มทร.อีสาน จะดำเนินการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยตั้งเป้าให้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน ซึ่งทาง อว. ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการ จำนวน 150,000 บาท สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ทาง มทร.อีสาน จะมีการจัดอบรมและมีการประเมินผลโครงการส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิติดตามประเมินการจัดอบรม เพื่อให้การรับรองและขึ้นทะเบียนหลักสูตร เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องต่อไป” ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าว.