Tag : ชุมชนย่านเมืองเก่า OLD PHUKET TOWN SMART SAFETY ZONE 4.0


“บิ๊กโจ๊ก”ประชุมเดินหน้า”SMART SAFETY ZONE 4.0”ภูเก็ต-หาดใหญ่

ภูเก็ต-“บิ๊กโจ๊ก”ที่ปรึกษา สบ. 9 ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองภูเก็ต ซึ่งเป็น 1 ใน 15 สถานีตำรวจนำร่องภายใต้ชื่อโครงการ “ชุมชนย่านเมืองเก่า”(OLD PHUKET TOWN SMART SAFETY ZONE 4.0) ส่วนที่สงขลา ใช้ สภ.หาดใหญ่ นำร่อง Smart Safety Zone 4.0

อ่านเพิ่มเติม