Tag : ต่อต้านการทุจริต


ครั้งแรกในภาคใต้ “ม.ทักษิณ” ต่อต้านการทุจริต อบรมบุคลากรกว่า 500 คน ระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมจัดโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ

อ่านเพิ่มเติม