Tag : เทศบาลเมืองปากพนัง


เทศบาลเมืองปากพนัง จ่ายแล้ว 2,000 บาท เยียวยาโควิด-19

กรณี เทศบาลเมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มีมาตรการช่วยเหลือเป็นเงินยังชีพ จำนวน 2,000 บาทต่อครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน หลังได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ของรัฐบาลและจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปากพนัง ดำเนินการลงพื้นที่บริการประชาชนถึงที่บ้าน เพื่อรับลงทะเบียนและสำรวจข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563 นั้น

อ่านเพิ่มเติม

จัดแข่งเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน

นครศรีธรรมราช - เทศบาลเมืองปากพนัง ขอเชิญเที่ยวชมงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 63 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันเก่าแก่ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

อ่านเพิ่มเติม