เกี่ยวกับเรา

หนังสือพิมพ์ไทยแหลมทอง

ยุคก่อตั้ง

       เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2514 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  นายเทพณรงค์ วิริยะกุล ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการ  นางวราน้อย วิริยะกุล เจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และผู้จัดจำหน่าย ออกจำหน่ายรายสัปดาห์ ทุกวันที่ 1, 8, 16 และ 24 ของเดือนพื้นที่จำหน่าย 14 จังหวัดภาคใต้

ยุคที่สอง วันที่ 1 กรกฎาคม 2542

        นายเทพณรงค์ วิริยะกุล เข้ามาบริหารงาน ต่อจากนางวราน้อย วิริยะกุล ซึ่งเสียชีวิต

ยุคที่สาม วันที่ 1 กันยายน 2551
         
      นายดิลก วิริยะกุล เข้ามารับช่วงต่อเป็น เจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และผู้จัดจำหน่ายปรับรูปแบบเป็นแท็บลอยด์ ออกจำหน่ายทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือนเริ่มเปิดเว็บไซต์ข่าว ไทยแหลมทองออนไลน์

ยุคที่สี่ วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงปัจจุบัน

      นางวันทนา วิริยะกุล เข้ามารับช่วงต่อเป็น เจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และผู้จัดจำหน่ายมีการปรับเว็บไซต์ ไทยแหลมทองออนไลน์ โดยแยกกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ออกจากออนไลน์ จัดทำ e-book ไทยแหลมทอง เพื่อให้เข้าถึงผู้อ่านมากขึ้นตามยุคสมัย


กิจกรรมเพื่อสังคม


    1. จัดตั้ง “กองทุน เทพณรงค์-วราน้อย วิริยะกุล” เพื่อช่วยเหลือการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา เด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และผู้ยากไร้

    2.  สนับสนุน สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) จ.ยะลาจัดหาทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า และสิ่งของใช้จำเป็น รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม