สงขลา

ข่าวล่าสุด

จังหวัดสงขลา มอบรางวัลจัดการขยะ-รักษ์โลกแก่ ร.ร.สังกัด อปท.

สงขลา-รอง ผวจ.สงขลา ประชุมคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 มอบประกาศเกียรติบัตรโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะเรา รักดิน รักน้ำ รักษ์โลก แก่โรงเรียนสังกัด อปท. ส่วนประเด็นประชุมสำคัญ เน้นเรื่อง “ธนาคารขยะ” และแผนปฏิบัติการขยะชุมชน“จังหวัดสะอาด”

รมว.มท.ย้ำจัดระเบียบสังคม-หนี้นอกระบบ-ผู้มีอิทธิพล-ยาเสพติด

สงขลา-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ย้ำจัดระเบียบสังคม หนี้นอกระบบ ปราบผู้มีอิทธิพลและยาเสพติด ผวจ.สงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมด้วย

ปีนี้จัดใหญ่ “งานเทศกาลของดีเกาะยอ”และแห่ผ้าขึ้นเขากุฎิ

สงขลา-ปีนี้จัดใหญ่โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ (เทศกาลของดีเกาะยอ) และประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิประจำปี 2567 ระดมภาคส่วนต่างๆ ร่วมจัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม ที่วัดโคกเบี้ยวตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา

หาดทิพย์ เปิดเวทีให้เยาวชนชาวใต้ แสดงความสามารถทั้งร้อง เต้น เล่นดนตรีทุกรูปแบบ ฟรี!

สงขลา - บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครือ โคคา-โคล่าในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดย พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา จัด โครงการ Show Proud มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุ 13-23 ปี ในพื้นที่ 14 จังหวัด ภาคใต้มีเวทีในการโชว์พลังความสามารถทั้ง ร้อง เต้น เล่นดนตรี ซึ่งเวทีแห่งนี้หาดทิพย์ตั้งใจเปิดเวทีให้เยาวชนใต้โชว์ความสามารถสู่การต่อยอดในการประกวด หรือพัฒนาขีดความสามารถทางดนตรีให้เปลี่ยนจากความรัก สู่การเป็นศิลปินมืออาชีพในอนาคต

ผวจ.สงขลา นำบันทึกเทปถวายพระพรฯ “สมเด็จพระราชินี”

สงขลา-ผวจ.สงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา 904 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

อบจ.สงขลา เปิด “ตลาดเกษตร อบจ.” ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

สงขลา-อบจ.สงขลา เปิดโครงการ “ตลาดเกษตร อบจ.สงขลา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมที่ 2 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต รวมทั้ง “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว”(Green Local Market) ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

“สรรเพชญ”แนะ รมว.คลัง ดัน “หาดใหญ่” เป็นศูนย์กลางการเงินในเอเชีย

สงขลา- “สรรเพชญ” แนะกระทรวงการคลังเร่งศึกษา Financial Hub ดันหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางการเงินในเอเชีย

“คนเกาะแต้ว”ประท้วงไม่เอา “ขยะหาดใหญ่” ไปทิ้งในพื้นที่

สงขลา-ชาวบ้านตำบลเกาะแต้ว เดือดร้อนหนัก ปิดป้าย “คนเกาะแต้ว ไม่เอา ขยะหาดใหญ่ วันละ 250 ตันต่อวัน” พร้อมปิดบ่อขยะเทศบาลนครสงขลา

หาดทิพย์ มอบรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้า 100% ให้แก่ ม.อ.หาดใหญ่

สงขลา - เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครือโคคา-โคล่าในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ส่งมอบรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้า รุ่นใหม่ หรือ EV (Electric Vehicle) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% มูลค่า 4,327,080.00 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาทถ้วน) ให้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการขนส่งและใช้ในกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควร ณ ลานพระบิดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สงขลาเร่งบริหารจัดการน้ำทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง

สงขลา-จังหวัดสงขลาประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง

“ผ้าลายราชยัตร”ถิ่นเกาะยอ คว้ารางวัล “สุดยอดผ้าจังหวัดสงขลา-ปี 67”

สงขลา-“ผ้าลายราชวัตร”ผ้าถิ่นเกาะยอ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สุดยอดผ้าจังหวัดสงขลา ประจำปี 2567” มีลวดลายคมชัด สีและเนื้อผ้า สม่ำเสมอ

ซีพีเอฟ หนุน ศูนย์ FLEC สงขลา ผนึกความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติในภาคประมง

สงขลา - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้ผนึกพลังกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ร่วมดูแลแรงงานข้ามชาติบนเรือประมง ผ่านการจัดตั้ง “ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา” หรือ ศูนย์ FLEC (FLEC: Fishermen Life Enhancement Center) ตั้งแต่ปี 2559 ร่วมกับ 6 องค์กร ได้แก่ องค์กรสะพานปลา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) บริษัท จี.อี.พี.พี. สะอาด (เก็บสะอาด) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อปกป้องไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัวในทุกมิติ ทั้งด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน สุขภาพ การศึกษาของบุตรหลาน

เกษตรกร 4 อำเภอ ของสงขลา ร้องช่วยด่วนแล้งหนัก-คลองแห้งขอด

สงขลา-ชาวนา 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ร้องทุกข์ประสบปัญหาวิกฤติแล้งหนัก คลองแห้งขอด วอนขอน้ำช่วยเกษตรกร 3 หมื่นไร่ ไม่มีน้ำใช่หล่อเลี้ยง วอนจังหวัดช่วยด่วน

เปิดรับสมัครแล้ว! HaadThip Fan Run 2024 “แฟนรัน ฟันแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์” หาดสมิหลา สงขลา

สงขลา - เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือโคคา-โคล่าในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จัดงานวิ่ง “HaadThip Fan Run 2024” แฟนรัน ฟันแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ ในวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2567 บนชายหาดสมิหลา จ.สงขลา โดยรายได้จากการสมัครทั้งหมด มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับกองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

“งานประจำปี-งานกาชาดสงขลา” กระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยว

สงขลา-งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสุขจากการเป็นผู้ให้

อพท.เปิดรับสมัคร “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลกว่า 130,000 บาท

สงขลา - องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีไอเดีย สุดเจ๋ง ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน “Sustainable Tourism Innovative 2024” ตอบโจทย์และยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 130,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2567

กก.โรคติดต่อ จ.สงขลา เฝ้าระวัง 5 โรคระบาด

สงขลา-คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ประชุมเฝ้าระวัง 5 โรคระบาด หัด ไอกรน ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออกและพิษสุนับบ้า พร้อมหารือรับรองแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด

แอร์เอเชีย บิน “สุวรรณภูมิ-หาดใหญ่” เริ่มต้น 1,000 บาท/เที่ยว* เสริมทัพหาดใหญ่ บินเลือกได้ทั้งดอนเมือง-สุวรรณภูมิ!

กรุงเทพ - แอร์เอเชีย กลับมาบินตรงเส้นทาง “สุวรรณภูมิ-หาดใหญ่” แล้ว จองได้เเล้ววันนี้.. เริ่มบินตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567 นี้ ทำให้ผู้โดยสารสามารถบินตรงเข้าเเละออกหาดใหญ่กับแอร์เอเชียได้สะดวก ทั้ง 2 สนามบิน คือ “ดอนเมือง” สูงสุด 8 เที่ยวบินต่อวัน เเละ “สุวรรณภูมิ” บินตรงทุกวันๆละ 1 เที่ยวบิน ตอกย้ำสายการบินที่ตรงเวลาเเละมีเครือข่ายบินครอบคลุมมากที่สุดในภาคใต้

วอลเลย์บอลชายหาดที่สงขลา ออสเตรเลียคว้าแชมป์ชาย-หญิง

สงขลา-ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ Est Cola AVC BeachTour 23 rd Samila Open ประเทศออสเตรเลีย คว้ารางวัลชนะเลิศประเภททีมชาย-หญิง ณ ชายหาดแหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา

กงสุลใหญ่จีนเชิญ ผวจ.สงขลา ไปสัมผัส 3 เมืองใหญ่ ครบรอบ 30 ปี สกญ.

สงขลา-ผวจ.สงขลา ให้การต้อนรับ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้าพบหารือกระชับความสัมพันธ์ทั่วไประหว่างไทยและจีน ในโอกาสครบรอบ 30 ปี การสถาปนาสถานกงสุลใหญ่ที่ จ.สงขลา และกงสุลใหญ่ เชิญ ผวจ.สงขลา ไปเยือน 3 เมืองใหญ่ของจีน