พังงา

ข่าวล่าสุด

น้ำใจชาวพังงา ตั้ง”ตู้แบ่งปัน”สู่ภัยโควิด-19

น้ำใจชาวพังงาไม่ขาดสาย ตั้ง”ตู้ปันสุข” และ”ตู้แบ่งปัน” ใส่อาหาร น้ำดื่มและขนมมากมาย ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 และคนยากไร้

แจกเมล็ดพันธุ์ผักให้คนอยู่บ้านปลูกสู้ภัยโควิด-19

อำเภอเมืองพังงาแจกเมล็ดพันธุ์ผัก รณรงค์ให้หยุดอยู่บ้านปลูกผักสวนครัว สู้วิกฤติโควิด-19 ใช้พื้นที่น้อย บริโภคในครัวเรือน ปลอดสารพิษ พร้อมทั้งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน