กก.รังนกฯพัทลุง มีมติยืนราคากลาง 450 ล้าน เปิดประมูลครั้งที่ 4

หมวดหมู่ : พัทลุง, ทั่วไป,

อ่าน : 393
สัมปทานรังนก มติยื่นราคากลางรังนก
กก.รังนกฯพัทลุง มีมติยืนราคากลาง 450 ล้าน เปิดประมูลครั้งที่ 4

พัทลุง-คณะกรรมการรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง มีมติยื่นราคากลางรังนกฯครั้งที่ 4 ในราคา 450  ล้านบาท ระยะเวลา  5  ปี และตัดสัญญาแนบท้ายออกไป เพื่อจูงใจผู้ประมูล


กรณีคณะกรรมการรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง ได้ประกาศให้สัมปทานรังนกฯ เป็นเวลา 5 ปี แต่หลังจากที่เปิดขายซองเอกสารการประมูลไป 3 ครั้ง ในราคา 500 ล้านบาทและราคา 450 ล้านบาทตามลำดับ  แต่ไม่มีผู้ยื่นซองการประมูลรังนกฯแต่อย่างใด  ในที่ประชุมคณะกรรมการรังนกฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมกรกำหนดราคากลางจัดประชุมเพื่อกำหนดราคากลางในครั้งที่ 4 ซึ่งการประชุมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 มติที่ประชุมได้มีมติกำหนดราคากลางไว้ที่ 475 ล้านบาท และให้เก็บรังนกจาก 15 ครั้งเป็นจำนวน 16 ครั้ง โดยมีระยะเวลาการสัมปทาน 5 ปีเศษนั้น


ความคืบหน้าเรื่องนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง  ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด เพื่อร่วมกันพิจารณาการกำหนดราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาได้เสนอมาดังกล่าว ในที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายถึงผลดีผลเสียของราคากลาง 475 ล้านบาท  และราคากลาง  450  ล้านบาทอย่างหลากหลาย ในการลงมติเพื่อรับหลักการราคากลาง 475 ล้านบาทนั้น ปรากฏว่าในที่ประชุมเห็นด้วยกับราคากลาง 475 ล้านบาท  จำนวน  3  เสียง ไม่เห็นด้วย 8 เสียง จึงทำให้ราคากลาง 475  ล้านบาทไม่ได้รับเห็นชอบจากที่ประชุม


ต่อมานายเกษมศักดิ์  เส้งสุ้น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้เสนอราคากลางที่ 450 ล้านบาท ระยะเวลา 5  ปี ตัดสัญญาแนบท้ายในวงเงินประมาณ 6 ล้านบาทออกไป เพื่อเป็นการจูงใจให้มีผู้เข้ามาประมูลรังนกฯในครั้งนี้ ปรากฏว่าในที่ประชุมไม่มีใครเสนอราคากลางมาให้พิจารณาเพิ่มเติมอีก นายกู้เกียรติฯ จึงได้ขอมติจากที่ประชุมด้วยการยกมือลงคะแนนเสียง ผลปรากฏว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับราคากลางตามข้อเสนอของนายเกษมศักดิ์ฯ 8 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง โดยกำหนดเปิดการขายซองประมูลฯระหว่างวันที่ 8 – 21  มิถุนายน 2564 และกำหนดการยื่นซองในวันที่ 22 มิถุนายน  2564 ที่หอประชุมจังหวัดพัทลุง ส่วนรายละเอียดต่างๆ ตามสัญญาการสัมปทานรังนกฯได้ยึดหลักรายละเอียดเดิมที่ได้ประกาศมาแล้ว


ส่วนของการเฝ้าระวัง การป้องปรามการลักรังนกฯนั้น ขณะนี้ อบจ.มีเงินเหลือประมาณ 900,000 บาทเศษ  มีค่าใช้จ่ายค่าน้ำมัน วัสดุสำนักงาน ค่าเอกสาร  ฯลฯ จำนวน  180,000บาท ใช้กำลังตำรวจ  ฝ่ายปกครอง  กำลัง  อบจ.พัทลุง  และ  จนท.ในสังกัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันละ 67คน โดยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 57,350  บาท/วัน มีเงินลงทุนครั้งเดียว 290,000 บาท ทำให้ อบจ.มีเงินเฝ้ารังนกฯเพียง 610,000 บาท สามารถใช้เงินจำนวนดังกล่าวเฝ้ารังนกฯได้เพียง 12 วันเท่านั้น นายวิสุทธิ์ฯได้เสนอให้ชะลอการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงของข้าราชการที่ลงพื้นที่เฝ้ารังนกฯทั้งในเกาะและบนภาคพื้นดินไว้ก่อน เพื่อนำเงินดังกล่าวมาใช้ในส่วนอื่นๆที่จำเป็นในการเฝ้าเกาะรังนกฯ โดยทาง อบจ.และทางจังหวัดฯร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป  


ขณะที่นายฉัตรชัย อุสาหะ รอง ผวจ. พัทลุง ได้เสนอให้ภาคประชาชน องค์กรทุกองค์กร ตัวแทนสื่อมวลชน เข้ามามีส่วนรับรู้ ร่วมแก้ปัญหาการสัมปทานรังนกฯในครั้งนี้ด้วย ทาง อบจ.พัทลุงได้รับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานดังกล่าว โดยกำหนดจัดในช่วงระหว่างการเปิดการจำหน่ายซองเอกสารระหว่างวันที่ 8 – 21 มิถุนายน 2564 ส่วนวัน เวลาและสถานที่ยื่นซองประมูลที่แน่นอนจะกำหนดอีกครั้งหนึ่ง.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


ประชุมเครียดราคากลางประมูลรังนกฯพัทลุง  ครั้งที่ 4 อยู่ที่ 475 ล้าน
ประชุมเครียดราคากลางประมูลรังนกฯพัทลุง ครั้งที่ 4 อยู่ที่ 475 ล้าน

อัดเละ! ไทยบริหารจัดการรังนกอีแอ่น แย่ที่สุดในโลก
อัดเละ! ไทยบริหารจัดการรังนกอีแอ่น แย่ที่สุดในโลก

ล้มอีกครั้งที่ 5 ประมูลรังนกฯพัทลุง-ตั้งบริษัทร่วมทุนประมูลครั้งที่ 6
ล้มอีกครั้งที่ 5 ประมูลรังนกฯพัทลุง-ตั้งบริษัทร่วมทุนประมูลครั้งที่ 6

เคาะใหม่ครั้งที่ 6 สัมปทานรังนกฯพัทลุง 427.5 ล้าน บริษัทร่วมทุนเตรียมประมูล
เคาะใหม่ครั้งที่ 6 สัมปทานรังนกฯพัทลุง 427.5 ล้าน บริษัทร่วมทุนเตรียมประมูล

ประมูลรังนกฯพัทลุง ครั้งที่ 8 เหลือ 405 ล้าน-เริ่มลักกันแล้ว
ประมูลรังนกฯพัทลุง ครั้งที่ 8 เหลือ 405 ล้าน-เริ่มลักกันแล้ว

ล่มเป็นครั้งที่ 8 ไม่มีผู้ยื่นประมูลสัมปทานรังนกอีแอ่นพัทลุง
ล่มเป็นครั้งที่ 8 ไม่มีผู้ยื่นประมูลสัมปทานรังนกอีแอ่นพัทลุง

เคาะใหม่ครั้งที่ 9 เหลือ 360 ล้าน ราคากลางประมูล  รังนกฯพัทลุง
เคาะใหม่ครั้งที่ 9 เหลือ 360 ล้าน ราคากลางประมูล รังนกฯพัทลุง

แฉขบวนการขโมยรังนกฯ พัทลุง มี จนท.รัฐเอี่ยวด้วย ชาวบ้านไม่กล้าแจ้ง กลัวถูกฆ่าปิดปาก
แฉขบวนการขโมยรังนกฯ พัทลุง มี จนท.รัฐเอี่ยวด้วย ชาวบ้านไม่กล้าแจ้ง กลัวถูกฆ่าปิดปาก

ตะลึง "สยามเนสท์" เจ้าเก่าทุ่ม 400 ล้าน ชนะประมูลรังนกฯ พัทลุง
ตะลึง "สยามเนสท์" เจ้าเก่าทุ่ม 400 ล้าน ชนะประมูลรังนกฯ พัทลุง

ผบช.ภ.9 ส่ง ตร.เฝ้าเกาะรังนกฯพัทลุง พบญาตินักการเมืองท้องถิ่นรอขโมยแต่หนีไปได้
ผบช.ภ.9 ส่ง ตร.เฝ้าเกาะรังนกฯพัทลุง พบญาตินักการเมืองท้องถิ่นรอขโมยแต่หนีไปได้

ผบช.ภ.9 ส่ง ผกก.สส.ภาค ลงพื้นที่พัทลุงแก้ปัญหากับชุดเฝ้าเกาะรังนกฯ
ผบช.ภ.9 ส่ง ผกก.สส.ภาค ลงพื้นที่พัทลุงแก้ปัญหากับชุดเฝ้าเกาะรังนกฯ

กก.รังนกฯพัทลุง มีมติให้ บ.สยามเนสท์ ชนะประมูลสัมปทานเป็นทางการแล้ว
กก.รังนกฯพัทลุง มีมติให้ บ.สยามเนสท์ ชนะประมูลสัมปทานเป็นทางการแล้ว

“นิพิฏฐ์”เดินหน้าผลักดันแก้ พ.ร.บ.รังนกฯ ให้นำเงินมาพัฒนาจังหวัดได้เต็มที่
“นิพิฏฐ์”เดินหน้าผลักดันแก้ พ.ร.บ.รังนกฯ ให้นำเงินมาพัฒนาจังหวัดได้เต็มที่

ฮือฮา! ทำสัญญาสัมปทานรังนกอีแอ่นพัทลุง จ่ายเงินทันที 144 ล้านบาท
ฮือฮา! ทำสัญญาสัมปทานรังนกอีแอ่นพัทลุง จ่ายเงินทันที 144 ล้านบาท

พัทลุงหน้าแตก! ส่งมอบเกาะรังนกไม่ได้ ถูกขโมยเกลี้ยง-นายก อบจ.จี้จับคนขโมยให้ได้
พัทลุงหน้าแตก! ส่งมอบเกาะรังนกไม่ได้ ถูกขโมยเกลี้ยง-นายก อบจ.จี้จับคนขโมยให้ได้

เริ่มเก็บรังนกบนเกาะพัทลุง ได้แต่ขยะกองใหญ่ที่กลุ่มขโมยทิ้งไว้-จี้เร่งสืบจับถึงตัวการใหญ่
เริ่มเก็บรังนกบนเกาะพัทลุง ได้แต่ขยะกองใหญ่ที่กลุ่มขโมยทิ้งไว้-จี้เร่งสืบจับถึงตัวการใหญ่

“รังนกบ้าน”มาแรง จัดประมูลนัดพิเศษ 5 ชั่วโมงเกลี้ยง มูลค่าเกือบ 1 พันล้านบาท
“รังนกบ้าน”มาแรง จัดประมูลนัดพิเศษ 5 ชั่วโมงเกลี้ยง มูลค่าเกือบ 1 พันล้านบาท

เผยสุดโหด”ขบวนการขโมยรังนก” จุดไฟใช้ควันไล่แม่นกกำลังฟักไข่
เผยสุดโหด”ขบวนการขโมยรังนก” จุดไฟใช้ควันไล่แม่นกกำลังฟักไข่

แฉขบวนการขโมยรังนกฯพัทลุง ทำลายนกไปนับล้านตัว-สส.จี้ มท.1 ตั้ง กก.สอบสวนด่วน
แฉขบวนการขโมยรังนกฯพัทลุง ทำลายนกไปนับล้านตัว-สส.จี้ มท.1 ตั้ง กก.สอบสวนด่วน

เผยทำลายลูกนก 1 ล้านตัวสูญ 5 พันล้าน-ส.ส.“นริศ”  แฉขบวนการขโมยรังนกในสภาฯ
เผยทำลายลูกนก 1 ล้านตัวสูญ 5 พันล้าน-ส.ส.“นริศ” แฉขบวนการขโมยรังนกในสภาฯ

ผบ.ตร.สั่งด่วนให้ รอง ผบ.ตร.เร่งสืบจับขบวนการขโมยรังนก-สลดใจพบซากนกตายอนาถ
ผบ.ตร.สั่งด่วนให้ รอง ผบ.ตร.เร่งสืบจับขบวนการขโมยรังนก-สลดใจพบซากนกตายอนาถ

แฉตัวการขโมยรังนก ที่แท้นักการเมือง ให้อดีต  สจ.ออกหน้าสั่งการ
แฉตัวการขโมยรังนก ที่แท้นักการเมือง ให้อดีต สจ.ออกหน้าสั่งการ

เครือข่ายขโมยรังนกฯ เตรียมขนย้ายหนีจากที่ซ่อน  -ด้าน DSI บุกเกาะตรวจสอบ
เครือข่ายขโมยรังนกฯ เตรียมขนย้ายหนีจากที่ซ่อน -ด้าน DSI บุกเกาะตรวจสอบ

เตรียมออกหมายจับกลุ่มขโมยรังนกฯ -ชาวพัทลุงชุมนุมให้ย้าย ผวจ.ไม่ผิดจึงให้กลับ
เตรียมออกหมายจับกลุ่มขโมยรังนกฯ -ชาวพัทลุงชุมนุมให้ย้าย ผวจ.ไม่ผิดจึงให้กลับ