กมธ.ส.ส. ล่องใต้ดูปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์

หมวดหมู่ : สงขลา, ภาคใต้,

อ่าน : 862
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผวจ.สงขลา กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา
กมธ.ส.ส. ล่องใต้ดูปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์

       นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา ได้มอบหมายให้นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผวจ.สงขลา พร้อมด้วยนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก 3 จังหวัด (สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส) อาทิ สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อำเภอ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด เป็นต้น เข้าร่วมหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย และคณะร่วม 10 คน เพื่อพิจารณาปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิในที่ดินในท้องที่ทั้ง 3 จังหวัด ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา เมื่อบ่ายวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา

       
       สำหรับประเด็นปัญหาที่เกี่
ยวข้องกับจังหวัดสงขลา และมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุย เป็นเรื่องที่มายื่นเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา อาทิ การยื่นคำขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่สาธารณประโยชน์ “ป่าทุ่งเสม็ด” ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ ซึ่งขณะนี้จังหวัดสงขลาได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ยื่นรังวัดฯ แล้ว เป็นต้น ตลอดจนปัญหาที่สำคัญของแต่ละจังหวัด.