“กรุงศรี” คว้ารางวัล Domestic Bond of the Year

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, ทั่วไป, กรุงเทพฯ,

อ่าน : 227
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รางวัล Domestic Bond of the Year IFR ASIA Awards 2020
“กรุงศรี” คว้ารางวัล Domestic Bond of the Year

        นายโคทาโระ คาโตะ รองประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ นายประกอบ เพียรเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่ และรักษาการแทนผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับรางวัล Domestic Bond of the Year ในงาน IFR ASIA Awards 2020” จัดโดย International Financing Review Asia (IFR Asia) นิตยสารด้านตลาดเงินและตลาดทุนชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย ในฐานะที่ปรึกษา ผู้จัดการการจัดสรรและการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วม สำหรับพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) มูลค่า 30,000 ล้านบาท ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

        การได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของกรุงศรี ในการสนับสนุนหลักการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบครบวงจรให้กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ ESG โดยเฉพาะเครื่องมือด้านการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจไทย สอดคล้องกับพันธกิจของกรุงศรี ที่มุ่งสร้างโอกาสเติบโตให้กับลูกค้าธุรกิจ ด้วยการขับเคลื่อนการธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประสานพลังระหว่างความเชี่ยวชาญและเครือข่ายระดับโลกของ MUFG เข้ากับจุดแข็งอันโดดเด่นของกรุงศรี.