กรุงศรี รุดหน้าสร้างตลาดการเงินเพื่อความยั่งยืน พร้อมส่งมอบบริการด้านวาณิชธนกิจที่ครบทุกมิติ

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, ไลฟ์สไตล์-บันเทิง, ทั่วไป, กรุงเทพฯ,

อ่าน : 293
กรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรุงศรี รุดหน้าสร้างตลาดการเงินเพื่อความยั่งยืน พร้อมส่งมอบบริการด้านวาณิชธนกิจที่ครบทุกมิติ

               กรุงเทพฯ - กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เผยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจปี 2567 ชูธง ESG Finance มุ่งสร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ตลาดการเงินเพื่อความยั่งยืน พร้อมเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านวาณิชธนกิจที่ครบวงจร ตอกย้ำความสำเร็จในการให้บริการสินเชื่อโครงการ การซื้อขาย ควบรวมกิจการ และการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจ เพื่อก้าวสู่การเติบโตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

    นายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “กรุงศรีประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมธุรกิจให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา มียอดสินเชื่อเติบโต คิดเป็นอัตราประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน และยังคงให้การสนับสนุนสินเชื่อและการระดมทุนที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน อาทิ การให้การสนับสนุนสินเชื่อ และการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตรและหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนและเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่หลายองค์กรสำคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังให้การช่วยเหลือในการปรับตัวผ่านการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน โดยอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน คือการได้มีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และอีก 13 เครือข่ายองค์กร เพื่อใช้อ้างอิงสำหรับการเข้าถึงบริการทางการเงินที่จะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม”

    ปิดดีลใหญ่ หนุนธุรกิจโตได้ โตไกล อย่างยั่งยืน

    สำหรับปีที่ผ่านมา กรุงศรี ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้กลุ่มลูกค้าธุรกิจประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนผ่านดีลสำคัญมากมาย อาทิ

    - การเป็นผู้จัดการเงินกู้ร่วมและผู้ประสานงานด้านดัชนีความยั่งยืน สนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan: SLL) ให้กับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 11,500 ล้านบาท

    - การเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) และเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินแต่เพียงผู้เดียว ให้กับบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) จำนวน 3,000 ล้านบาท

    - การให้การสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 500 ล้านบาท

    - การเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนและเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับหลายองค์กรสำคัญ ได้แก่

        - พันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) โดย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจำนวน 3,500 ล้านบาท

        - หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 8,000 ล้านบาท

        - หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  จำนวน 7,000 ล้านบาท

        - หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Debenture) โดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 6,500 ล้านบาท

        - หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ของ บริษัท ราชกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,000 ล้านบาท

        - หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 500 ล้านบาท

    ทั้งนี้ ทางกรุงศรี ได้ระดมทุนด้วยการออก ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) และ ตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล (Blue Bond) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล จำนวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐ

    นอกจากความเชี่ยวชาญและความสำเร็จทางธุรกิจในด้าน ESG กรุงศรียังได้ให้บริการที่ปรึกษาในดีลสำคัญอีกมากมาย อาทิ

    - การสนับสนุนการทำธุรกรรม Index Transition ให้กับลูกค้าตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เปลี่ยนผ่าน Index ของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจาก Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFIX) เป็น Thai Overnight Repurchase Rate (THOR)

    - ความร่วมมือกับ MUFG ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Structured Trade Finance เพื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

    - การนำเสนอบริการด้านดิจิทัล อาทิ บริการ Direct Debit API, Payment API, One Payment Application, Cash Link, Corporate CHQ และ Credit Product Program เพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการ และช่วยอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินให้กับลูกค้า

    รุดหน้าสร้างโซลูชันเพื่อธุรกิจ ยกระดับบริการที่ปรึกษา ตอบโจทย์การแข่งขันให้ธุรกิจแบบครบวงจร

    ด้วยการเติบโตของความต้องการด้านเงินทุน แนวโน้มการขยายธุรกิจสู่เวทีระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ และแนวคิดการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ดังนั้น การดำเนินงานของกลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจในปี 2567 จึงมุ่งให้ความสำคัญกับ การสร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ตลาดการเงินเพื่อความยั่งยืน พร้อมกันกับ การเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านวาณิชธนกิจ เพื่อช่วยยกระดับการแข่งขันให้กับธุรกิจไทยแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น ประกอบไปด้วยแผนการดำเนินงานดังนี้

    1.มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อส่งเสริมลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านสู่เส้นทางการเงินเพื่อความยั่งยืน โดยฝ่าย ESG Finance (ESG Finance Department or EFD) เดินหน้าให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินเพื่อความยั่งยืน (ESG Finance) รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยวางแผนในช่วงการเปลี่ยนผ่าน โดยจะปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่าย MUFG พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบพอร์ตสินเชื่อของธนาคารตามมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) นอกจากนี้ จะยังคงสานต่อกิจกรรมการให้ความรู้ผ่านเวทีสัมมนาต่างๆ โดยจะจัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ Krungsri-MUFG ESG Symposium 2024 เพื่อช่วยส่งเสริมระบบนิเวศด้านความยั่งยืนให้กับประเทศไทย

    2.เพิ่มศักยภาพการบริการด้านวาณิชธนกิจ โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ผ่านการร่วมมือกับทุกหน่วยงานของกรุงศรี กรุ๊ป เครือข่ายระดับโลกของ MUFG และเครือข่ายธนาคารพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสนับสนุนการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนและตรงตามความต้องการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การระดมทุนจากการกู้ยืม การระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ (Debt Capital Markets) การทำสินเชื่อโครงการ (Project Finance/Structure Finance) ในหลายๆ อุตสาหกรรมทั้งพลังงานหมุนเวียน ศูนย์ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน การซื้อขายและควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions) การระดมทุนผ่านตลาดตราสารทุน (Equity Capital Markets) โดยในปีที่ผ่านมามี การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ให้กับหลายบริษัท เช่น บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (SAV) ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ โดยประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางอากาศของประเทศกัมพูชาภายใต้สัมปทานแต่เพียงผู้เดียว

    และขณะนี้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต (INETREIT) ในการเพิ่มการลงทุนในทรัพย์สินประเภทศูนย์ข้อมูล ให้บริการการเสนอขายหุ้น IPO กับองค์กรในอีกหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง นอกจากนั้นกรุงศรียังให้ บริการที่ปรึกษาในการซื้อและควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions) โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการร่วมทุนในโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทยรวมกับพันธมิตรซึ่งเป็นนักลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน

    “เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้รากฐานของการบริการที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และด้วยองค์ความรู้ ทีมงานมืออาชีพ และความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายของกรุงศรี กรุ๊ป และ MUFG เรามั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอโซลูชันที่ครบวงจรและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมครอบคลุมตลาดทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญจะยังคงสานต่อการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนตามโมเดล ESG โดยเฉพาะในช่วงเวลาปรับตัว เพื่อนำพาลูกค้าก้าวสู่การเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกันกับเรา โดยในปีนี้ตั้งเป้าการเติบโตด้านสินเชื่อที่ 4-6%” นายประกอบ กล่าวปิดท้าย.

อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


“กรุงศรี”คาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ  332.65 บาท/ดอลลาร์ฯ สัปดาห์นี้
“กรุงศรี”คาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 332.65 บาท/ดอลลาร์ฯ สัปดาห์นี้

“กรุงศรี ฟินโนเวต” ดึงนักลงทุนหนุนสตาร์ทอัพไทย เดินหน้าต่อในช่วงวิกฤติโควิด-19
“กรุงศรี ฟินโนเวต” ดึงนักลงทุนหนุนสตาร์ทอัพไทย เดินหน้าต่อในช่วงวิกฤติโควิด-19

“กรุงศรี”ชวนทุกภาคส่วนสานพลังสู้ภัยโควิด-19 ในทุกมิติ
“กรุงศรี”ชวนทุกภาคส่วนสานพลังสู้ภัยโควิด-19 ในทุกมิติ

“กรุงศรี”ยกระดับลูกค้าเป็นศููนย์กลาง เน้นความปลอดภัยจากโควิด-19
“กรุงศรี”ยกระดับลูกค้าเป็นศููนย์กลาง เน้นความปลอดภัยจากโควิด-19

“กรุงศรี” ติดอาวุธบริหารจัดการเงินให้แก่ลูกค้า จากวิกฤตโควิด-19
“กรุงศรี” ติดอาวุธบริหารจัดการเงินให้แก่ลูกค้า จากวิกฤตโควิด-19

“กรุงศรี” เปิด “ตู้ปันสุข” ตั้งหน้าธนาคาร ช่วยคนสู้ภัยโควิด-19
“กรุงศรี” เปิด “ตู้ปันสุข” ตั้งหน้าธนาคาร ช่วยคนสู้ภัยโควิด-19

“กรุงศรี” ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MOR และ MRR ช่วยลูกค้าสู้วิกฤตโควิด-19
“กรุงศรี” ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MOR และ MRR ช่วยลูกค้าสู้วิกฤตโควิด-19

“กรุงศรี” จัดซีรีส์สัมมนาออนไลน์ ยกระดับลูกค้ายุควิกฤตโควิด-19
“กรุงศรี” จัดซีรีส์สัมมนาออนไลน์ ยกระดับลูกค้ายุควิกฤตโควิด-19

“กรุงศรี” มอง “ค่าเงินบาท” ยังแข็งในสัปดาห์นี้
“กรุงศรี” มอง “ค่าเงินบาท” ยังแข็งในสัปดาห์นี้

MUFG แต่งตั้ง “ผู้บริหารระดับสูงกรุงศรี” นั่งตำแหน่ง Executive Officer
MUFG แต่งตั้ง “ผู้บริหารระดับสูงกรุงศรี” นั่งตำแหน่ง Executive Officer

“กรุงศรี” รวมพลัง ลดขยะพลาสติกเป็นศูนย์
“กรุงศรี” รวมพลัง ลดขยะพลาสติกเป็นศูนย์

“กรุงศรี” มองสัปดาห์นี้ ค่าเงินบาทยังอ่อนตัว
“กรุงศรี” มองสัปดาห์นี้ ค่าเงินบาทยังอ่อนตัว

กรุงศรี - MUFG สัมมนาจับกระแสตลาดเงินโลก สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกค้า
กรุงศรี - MUFG สัมมนาจับกระแสตลาดเงินโลก สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกค้า

“กรุงศรี” คาดเงินบาท อ่อนค่าสุดในรอบ 1 เดือน
“กรุงศรี” คาดเงินบาท อ่อนค่าสุดในรอบ 1 เดือน

“กรุงศรี” คาดเงินบาทแตะ 31.40 บาท ผันผวนต่อเนื่อง
“กรุงศรี” คาดเงินบาทแตะ 31.40 บาท ผันผวนต่อเนื่อง

“กรุงศรี” คาดเงินบาทสัปดาห์นี้แตะ 30.10 บาท
“กรุงศรี” คาดเงินบาทสัปดาห์นี้แตะ 30.10 บาท

กรุงศรี ผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย ยกระดับนวัตกรรม ตอบโจทย์ทุกมิติการเงินเพื่อลูกค้าบุคคล
กรุงศรี ผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย ยกระดับนวัตกรรม ตอบโจทย์ทุกมิติการเงินเพื่อลูกค้าบุคคล

กรุงศรี และ MUFG ร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี ของการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
กรุงศรี และ MUFG ร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี ของการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

Kept by krungsri ปรับลุคใหม่ ใช้ง่ายกว่าเดิม
Kept by krungsri ปรับลุคใหม่ ใช้ง่ายกว่าเดิม

กรุงศรี ประกาศความสำเร็จโครงการ Krungsri ESG Awards 2023
กรุงศรี ประกาศความสำเร็จโครงการ Krungsri ESG Awards 2023

กรุงศรีประกาศผลกำไรสุทธิปี 2566 จำนวน 32.93 พันล้านบาท ได้รับแรงสนับสนุนจากธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในต่างประเทศ
กรุงศรีประกาศผลกำไรสุทธิปี 2566 จำนวน 32.93 พันล้านบาท ได้รับแรงสนับสนุนจากธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในต่างประเทศ

สมัครสินเชื่อ Krungsri iFIN รับความฟินคูณสอง
สมัครสินเชื่อ Krungsri iFIN รับความฟินคูณสอง

“ซื้อกรุงศรีประกันอุบัติเหตุตามใจ” ผ่านช่องทางออนไลน์ รับส่วนลด 15% ทันที
“ซื้อกรุงศรีประกันอุบัติเหตุตามใจ” ผ่านช่องทางออนไลน์ รับส่วนลด 15% ทันที

กรุงศรีมอบคอมพิวเตอร์ 500 เครื่อง หนุนโอกาสการศึกษาแก่เยาวชนให้ทั่วถึงและเท่าเทียม
กรุงศรีมอบคอมพิวเตอร์ 500 เครื่อง หนุนโอกาสการศึกษาแก่เยาวชนให้ทั่วถึงและเท่าเทียม

Krungsri GIFT ได้ง่ายกว่าเดิม แค่โอน เติม จ่าย ผ่าน KMA krungsri app ครบ รับเลย!
Krungsri GIFT ได้ง่ายกว่าเดิม แค่โอน เติม จ่าย ผ่าน KMA krungsri app ครบ รับเลย!

กรุงศรี คว้า 4 รางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแห่งปี จากเวทีระดับสากล
กรุงศรี คว้า 4 รางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแห่งปี จากเวทีระดับสากล

“Krungsri The COACH” สาระความรู้ทางการเงินจากกรุงศรี คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยม
“Krungsri The COACH” สาระความรู้ทางการเงินจากกรุงศรี คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยม

สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลกรุงศรี รับกระเป๋าฟรี!
สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลกรุงศรี รับกระเป๋าฟรี!

วิจัยกรุงศรีชี้แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและไทยในปี 2567 ฟื้นตัวท่ามกลางความไม่แน่นอน
วิจัยกรุงศรีชี้แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและไทยในปี 2567 ฟื้นตัวท่ามกลางความไม่แน่นอน

SLEEK EV ขยายดีลระดมทุน Pre-Series A โดยมี กรุงศรี ฟินโนเวต เข้าร่วมลงทุน
SLEEK EV ขยายดีลระดมทุน Pre-Series A โดยมี กรุงศรี ฟินโนเวต เข้าร่วมลงทุน

กรุงศรี แต่งตั้งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจอาเซียน
กรุงศรี แต่งตั้งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจอาเซียน

กรุงศรี ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรก ปล่อย “เงินฝากเพื่อความยั่งยืน” ออกสู่ตลาดในไทย
กรุงศรี ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรก ปล่อย “เงินฝากเพื่อความยั่งยืน” ออกสู่ตลาดในไทย

ซื้อกรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure รับส่วนลด 15% ทันที
ซื้อกรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure รับส่วนลด 15% ทันที

กรุงศรี จัดสัมมนา Unconstrained Investing: Unleashing Hidden Potential Returns
กรุงศรี จัดสัมมนา Unconstrained Investing: Unleashing Hidden Potential Returns

อิ่มฟรี ก่อนบิน กับบัตร Krungsri Boarding Card ที่ McDonald's Airport
อิ่มฟรี ก่อนบิน กับบัตร Krungsri Boarding Card ที่ McDonald's Airport

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ กรุงศรี ผนึกกำลังเจาะตลาดอาเซียน “The Mall Group & Krungsri ASEAN Privileges”
เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ กรุงศรี ผนึกกำลังเจาะตลาดอาเซียน “The Mall Group & Krungsri ASEAN Privileges”

กรุงศรี - MUFG สนับสนุน ‘โครงการช้างศิลป์เชียงราย’ ถ่ายทอดความงดงามของงานปั้นช้างไทยสู่สายตาชาวโลก
กรุงศรี - MUFG สนับสนุน ‘โครงการช้างศิลป์เชียงราย’ ถ่ายทอดความงดงามของงานปั้นช้างไทยสู่สายตาชาวโลก

สนุกแบบฉ่ำๆ กับ “น้องกล้วยกรุงศรี” ในงาน Samyan Water Street 2024
สนุกแบบฉ่ำๆ กับ “น้องกล้วยกรุงศรี” ในงาน Samyan Water Street 2024

กรุงศรี ร่วมมือ ม.กรุงเทพ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในโลกธุรกิจ
กรุงศรี ร่วมมือ ม.กรุงเทพ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในโลกธุรกิจ

กรุงศรี เดินหน้ากลยุทธ์กลุ่มลูกค้าธุรกิจญี่ปุ่น-บรรษัทข้ามชาติ รุกสร้างระบบนิเวศเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรุงศรี เดินหน้ากลยุทธ์กลุ่มลูกค้าธุรกิจญี่ปุ่น-บรรษัทข้ามชาติ รุกสร้างระบบนิเวศเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กรุงศรีออกมาตรการช่วยเหลือ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25% ให้ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เป็นเวลา 6 เดือน
กรุงศรีออกมาตรการช่วยเหลือ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25% ให้ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เป็นเวลา 6 เดือน

เก็บคูปองส่วนลดสูงสุด 200 บาท/เดือน กับบัตรกรุงศรี เดบิต/บัตร Krungsri Boarding Card ที่ Lazada
เก็บคูปองส่วนลดสูงสุด 200 บาท/เดือน กับบัตรกรุงศรี เดบิต/บัตร Krungsri Boarding Card ที่ Lazada

“กรุงศรี ฟินโนเวต” นำกองทุนฟินโนเวนเจอร์ ฟันด์ เข้าลงทุนใน “Doppio Tech”
“กรุงศรี ฟินโนเวต” นำกองทุนฟินโนเวนเจอร์ ฟันด์ เข้าลงทุนใน “Doppio Tech”

เอสซีจี สมาร์ทลีฟวิง จับมือ กรุงศรี ลงนามข้อตกลงนำนวัตกรรมเสริมแกร่งธุรกิจ ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero
เอสซีจี สมาร์ทลีฟวิง จับมือ กรุงศรี ลงนามข้อตกลงนำนวัตกรรมเสริมแกร่งธุรกิจ ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero

กรุงศรีเพิ่มช่องทางยืนยันตัวตนผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ให้ลูกค้าสมัครใช้บริการต่างๆ ได้สะดวกและง่ายขึ้น
กรุงศรีเพิ่มช่องทางยืนยันตัวตนผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ให้ลูกค้าสมัครใช้บริการต่างๆ ได้สะดวกและง่ายขึ้น

กรุงศรี ยกทัพผลิตภัณฑ์ พร้อมโปรโมชันและกิจกรรม ร่วมงาน Money Expo 2024
กรุงศรี ยกทัพผลิตภัณฑ์ พร้อมโปรโมชันและกิจกรรม ร่วมงาน Money Expo 2024

กรุงศรี ได้รับรางวัล “Silver Creator Award” จาก YouTube
กรุงศรี ได้รับรางวัล “Silver Creator Award” จาก YouTube

กรุงศรี และ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ธุรกิจและนวัตกรรม
กรุงศรี และ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ธุรกิจและนวัตกรรม

เปิดบัญชีกรุงศรีพร้อมสมัครใช้บริการแบบ Combo Set รับฟรี e-Coupon 200 บาท
เปิดบัญชีกรุงศรีพร้อมสมัครใช้บริการแบบ Combo Set รับฟรี e-Coupon 200 บาท