“กรุงศรี” เปิด “ตู้ปันสุข” ตั้งหน้าธนาคาร ช่วยคนสู้ภัยโควิด-19

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, ทั่วไป,

อ่าน : 318
โควิด-19 กรุงศรี ตู้ปันสุข สู้ภัยโควิด-19 กรุงศรีปันสุข
“กรุงศรี” เปิด “ตู้ปันสุข” ตั้งหน้าธนาคาร ช่วยคนสู้ภัยโควิด-19

        ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ กรุงศรี เปิด “กรุงศรีตู้ปันสุข” ติดตั้งที่หน้าสาขาของธนาคาร ส่งความห่วงใยให้ประชาชนหยิบอาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งของบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

        นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจสาขาและบริหารความสัมพันธ์ กลุ่มลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานสาขาธนาคารร่วมส่งมอบความห่วงใยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชน ผ่านตู้ “กรุงศรีปันสุข” ที่บรรจุอาหารแห้ง น้ำดื่ม และของบริโภคอื่นๆ ติดตั้งหน้าสาขาของธนาคาร โดยเลือกใช้ทำเลที่ตั้งของสาขาธนาคารในการเข้าถึงและช่วยเหลือชุมชน และจะขยายไปยังสาขาที่มีทำเลที่ตั้งเหมาะสมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

        สำหรับตู้ ‘กรุงศรีปันสุข’ อยู่ในความดูแลของทีมพนักงานสาขาที่ให้บริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรการด้านสุขอนามัย อาทิ ทำความสะอาดตู้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก 2 ชั่วโมง และมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม เมื่อมีคนจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน ประชาชนทั่วไปที่ต้องการร่วมปันสุขให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถนำของบริโภคมาใส่ในตู้กรุงศรีปันสุข เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้ทุกคนผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน.