“กลุ่มหลากสี”ร้อง ผวจ.ภูเก็ต ขอความเป็น ธรรมยึดอาชีพบนหาดกะรน

หมวดหมู่ : ภูเก็ต, ทั่วไป,

อ่าน : 341
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพกลุ่มร่มหลากสีในพื้นที่ตำบลกะรน
“กลุ่มหลากสี”ร้อง ผวจ.ภูเก็ต ขอความเป็น ธรรมยึดอาชีพบนหาดกะรน

ภูเก็ต-กลุ่มผู้ประกอบอาชีพกลุ่มร่มหลากสีในพื้นที่ตำบลกะรน ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯภูเก็ต กรณีได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของกลุ่มชาวบ้านตำบลกะรน


     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับหนังสือร้องเรียนจาก นางภูษิตา มาสน์สุวรรณ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพกลุ่มร่มหลากสีในพื้นที่ตำบลกะรน กรณี มายื่นหนังสือ ในประเด็นความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของกลุ่มชาวบ้านตำบลกะรน 


     หนังสือร้องเรียนมีรายละเอียดว่า ปัจจุบันชายหาดตำบลกะรนมีการประกอบการร่มเตียงชายหาดซึ่งทางผู้นำท้องถิ่นได้กล่าวว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบการร่มเตียงชายหาดมีเพียงกลุ่มเดียวในพื้นที่โซน 10% เท่านั้น ส่วนชาวบ้านอีกกลุ่มมีความเดือดร้อนดังต่อไปนี้


     1.มีความต้องการจัดตั้งกลุ่มร่มหลากสี เนื่องจากผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มผู้ประกอบการร่มเดิมมิได้บอกกล่าวชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกะรนให้รับทราบในการจัดตั้งกลุ่มร่มเตียงชายหาดในพื้นที่สาธารณะอย่างถูกต้อง


     2. กลุ่มร่มหลากสีมีความต้องการประกอบอาชีพร่มเตียงชายหาดโดยการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง


     3. ปัจจุบันทางกลุ่มร่มหลากสีได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ของผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ตรวจยึดร่มเก้าอี้ชายหาดและออกเอกสารใบสั่งปรับของทางเจ้าหน้าที่งานเทศกิจสำนักงานเทศบาลตำบลกะรน


     4. ขาดรายได้เนื่องจากผู้นำท้องถิ่นไม่อนุญาตให้ประกอบการตั้งวางร่มเก้าอี้ชายหาด


     5. ปัจจุบันผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดกลุ่มเก่ามิได้ตั้งวางร่มเตียงชายหาดด้วยตนเองได้มีการจ้างบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำแทน


     6. เนื่องจากความเดือดร้อนที่กล่าวมาข้างต้น ทางกลุ่มร่มหลากสีจึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพสร้างรายได้และครอบครัวต่อไป


     7. ทางกลุ่มร่มหลากสีไม่เคยได้ รับการพิจารณาจากผู้นำท้องถิ่นไม่ว่าเรื่องการร้องขอที่ถูกต้องโอกาสในการรับทราบวาระการประชุมซึ่งที่ผ่านมาจะรับทราบเฉพาะพรรคพวกพี่น้องของผู้นำท้องถิ่นจึงได้มาซึ่งกลุ่มที่ได้รับอนุญาตเพียงกลุ่มเดียว


     8.เอื้อเฟื้อผลประโยชน์แก่พวกพ้องของตนเองทั้งที่กลุ่มร่มหลากสีเป็นคนในพื้นที่ทำมาหากินบนชายหาดเช่นกันตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ


     9. ผู้นำท้องถิ่นไม่เคยให้ความช่วยเหลือกับทางกลุ่มร่มหลากสีไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้อมูลการขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นการรับเรื่องความเดือดร้อนของกลุ่มชาวบ้านมักจะใช้เวลาในการดำเนินการยาวนานหากไม่มีการติดต่อสอบถามเรื่องราวก็จะเงียบหายไป ทางกลุ่มร่มหลากสีหวังว่าจะได้รับความเมตตาความช่วยเหลือความเห็นใจจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต


     ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รับหนังสือดังกล่าวไว้ เพื่อจะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :