กลุ่มเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ยื่นหนังสือจี้ ผวจ.เร่งรัดแก้ปัญหาของชุมชน

หมวดหมู่ : ภูเก็ต, ทั่วไป,

อ่าน : 374
ผวจ.ภูเก็ต กลุ่มเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต
กลุ่มเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ยื่นหนังสือจี้ ผวจ.เร่งรัดแก้ปัญหาของชุมชน

ภูเก็ต-กลุ่มเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต นำยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาของชุมชนสมาชิกขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวน 15 กรณี


      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (24 มี.ค.2565) กลุ่มเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต นำโดยนายสมจินต์  ชูช่วย พร้อมสมาชิกฯ จำนวนประมาณ 60 คน ได้รวมกันเพื่อยื่นหนังสือถึงนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) เพื่อขอให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาของชุมชนสมาชิกขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2565 ว่าด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวน 15 กรณี แต่เนื่องจากผู้ว่าฯ ติดราชการต่างจังหวัด จึงมอบหมายให้นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับเรื่องแทน และจะได้นำเรียนผู้ว่าฯ ก่อนทำหนังสือเสนอไปยังผู้บริหารระดับสูงเพื่อทราบต่อไป


      นายสมจินต์  ชูช่วย กล่าวถึงการยื่นหนังสือในครั้งนี้ว่า ด้วยเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต สมาชิกขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา ร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหาเพื่อนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ว่าด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) จำนวน 15 กรณี  โดยในจังหวัดภูเก็ตมีชุมชนที่เกี่ยวข้องหลายชุมชนและหลายกรณี  ได้แก่ กรณีที่ 1) ขอให้พิจารณาแนวทางการยกระดับโฉนดชุมชน ตามมาตรา 10 (4) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่ยื่นขอดำเนินงานโฉนดชุมชนจำนวน 486 ชุมชน เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนต่อไป  ทั้งนี้ได้เรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานจัดงาน “มหกรรมโฉนดชุมชน” ณ จังหวัดภูเก็ต หรือ “ปัญหาโฉนดชุมชน” ซึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ที่ยื่นเสนอเป็นโฉนดชุมชน จำนวน 17 ชุมชน 


      กรณีปัญหาที่ 7 ขอให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ชุมชนที่อยู่ระหว่างการแก้ไข ปัญหาที่ดินให้เข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ทะเบียนบ้าน และปรับปรุง ที่อยู่อาศัยได้ ซึ่งซึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ที่ประสบปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคหลายชุมชน  กรณีปัญหาที่ 10) ขอให้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐทุกประเภท  โดยเฉพาะที่ดินที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย 2 ชุมชน คือ ชุมชนปลากะตักพัฒนา ชุมชนท่าเรือใหม่รัษฎา และชุมชนที่ยังอยู่ระหว่างแก้ปัญหา 3 ชุมชน คือ ชุมชนสระต้นโพธิ์  ชุมชนหลังเวทีสะพานหิน และชุมชนต้นโด


      ดังนั้นเพื่อให้การแก้ปัญหาของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบได้รับการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ในนามตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบและในนามสมาชิกขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา และตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาใน พื้นที่โดยมีตัวแทนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมด้วยโดยด่วน เพื่อให้การแก้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


ภูเก็ตเร่งสร้างสถานีสูบน้ำดิบ ผลิตประปารับฝนทิ้งช่วง
ภูเก็ตเร่งสร้างสถานีสูบน้ำดิบ ผลิตประปารับฝนทิ้งช่วง

ผวจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคเอกชน แจกอาหารช่วยบรรเทาสู้ภัยโควิด-19
ผวจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคเอกชน แจกอาหารช่วยบรรเทาสู้ภัยโควิด-19

รอง ผวจ.ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วงขังที่ฉลอง รับหน้าฝน
รอง ผวจ.ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วงขังที่ฉลอง รับหน้าฝน

สั่งปิดเกาะภูเก็ต 14 วัน เริ่ม 3 ส.ค. หลังพบคลัสเตอร์  ยอดผู้ติดโควิด-19 พุ่ง
สั่งปิดเกาะภูเก็ต 14 วัน เริ่ม 3 ส.ค. หลังพบคลัสเตอร์ ยอดผู้ติดโควิด-19 พุ่ง

ชาวภูเก็ตชื่นชม ผบช.ภ.8 และ ผวจ.ย้อนอดีตเป็นเด็กวัด เดินตามพระบิณฑบาต
ชาวภูเก็ตชื่นชม ผบช.ภ.8 และ ผวจ.ย้อนอดีตเป็นเด็กวัด เดินตามพระบิณฑบาต

“ภูเก็ต”พลิกโฉม “บ้านชาร์เตอร์แบงก์”รับรองบุคคลสำคัญ และแหล่งท่องเที่ยว
“ภูเก็ต”พลิกโฉม “บ้านชาร์เตอร์แบงก์”รับรองบุคคลสำคัญ และแหล่งท่องเที่ยว

ยกระดับวิถีชีวิตขุมขนอันดามัน เป็นแหล่งท่องเที่ยว  ระดับโลก
ยกระดับวิถีชีวิตขุมขนอันดามัน เป็นแหล่งท่องเที่ยว ระดับโลก

“ภูเก็ต”พร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค อย่างไม่เป็นทางการ 1-3 ธ.ค.นี้
“ภูเก็ต”พร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค อย่างไม่เป็นทางการ 1-3 ธ.ค.นี้

ภูเก็ตเร่ง”เกาะมะพร้าวโมเดล” พัฒนาชุมชนและผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์สร้างได้
ภูเก็ตเร่ง”เกาะมะพร้าวโมเดล” พัฒนาชุมชนและผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์สร้างได้

ผวจ.ภูเก็ตนำทีมปลุกจิตสำนึกนักท่องเที่ยวป้องกันโควิด-19  -จัดบิ๊กคลีนนิ่งท่าเรือ
ผวจ.ภูเก็ตนำทีมปลุกจิตสำนึกนักท่องเที่ยวป้องกันโควิด-19 -จัดบิ๊กคลีนนิ่งท่าเรือ

ผวจ.ภูเก็ต นำ ขรก.-พุทธศาสนิกชนเวียนเทียน “วันมาฆบูชา”
ผวจ.ภูเก็ต นำ ขรก.-พุทธศาสนิกชนเวียนเทียน “วันมาฆบูชา”

“นิต้า”นางสาวไทยปี 65  รอกลับบ้านเกิดภูเก็ต -ผวจ.เตรียมรับ
“นิต้า”นางสาวไทยปี 65 รอกลับบ้านเกิดภูเก็ต -ผวจ.เตรียมรับ

ผวจ.ภูเก็ตห่วงใย สั่งช่วยเหลือพ่อลูก 3 ไฟไหม้ห้องพัก
ผวจ.ภูเก็ตห่วงใย สั่งช่วยเหลือพ่อลูก 3 ไฟไหม้ห้องพัก

งาน “หรอยหนัด หยัดได้”ฝ่าโควิด-19 กระตุ้น  เศรษฐกิจภูเก็ต
งาน “หรอยหนัด หยัดได้”ฝ่าโควิด-19 กระตุ้น เศรษฐกิจภูเก็ต

“งานประจำปี ของดีภูเก็ต” นักท่องเที่ยวคึกคัก
“งานประจำปี ของดีภูเก็ต” นักท่องเที่ยวคึกคัก

วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดส่งเสริมถือศีลอด ช่วงเดือนรอมฎอน
วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดส่งเสริมถือศีลอด ช่วงเดือนรอมฎอน

นายกเล็กภูเก็ตจับมือ ปตท.พัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด เป็นเมืองต้นแบบ
นายกเล็กภูเก็ตจับมือ ปตท.พัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด เป็นเมืองต้นแบบ

“ภูเก็ต”เดินหน้าลุ้นเสนอเป็นเจ้าภาพ “Expo 2028”  มีคู่แข่ง 4 ประเทศ
“ภูเก็ต”เดินหน้าลุ้นเสนอเป็นเจ้าภาพ “Expo 2028” มีคู่แข่ง 4 ประเทศ

ร.ร.สตรีภูเก็ต เดินหน้าจัดทำพัฒนาสถานศึกษาปีงบประมาณใหม่ 5 ปี
ร.ร.สตรีภูเก็ต เดินหน้าจัดทำพัฒนาสถานศึกษาปีงบประมาณใหม่ 5 ปี

รมว.ยุติธรรมเปิดงานไกล่เกลี่ยหนี้ที่ภูเก็ต ช่วย 2,810 ราย กว่า 200 ล้าน
รมว.ยุติธรรมเปิดงานไกล่เกลี่ยหนี้ที่ภูเก็ต ช่วย 2,810 ราย กว่า 200 ล้าน

ภูเก็ตเตรียมนำผีเสื้อประดิษฐ์ไปประดับนิรรศการเฉลิมพระเกียรติ”พระพันปีหลวง”
ภูเก็ตเตรียมนำผีเสื้อประดิษฐ์ไปประดับนิรรศการเฉลิมพระเกียรติ”พระพันปีหลวง”

ผู้ว่าฯภูเก็ตนำนักกีฬาพิการสายตาทีมชาติไทย ให้กำลังใจ “น้องโบ๊ท”วัย 12 ปี
ผู้ว่าฯภูเก็ตนำนักกีฬาพิการสายตาทีมชาติไทย ให้กำลังใจ “น้องโบ๊ท”วัย 12 ปี

“เหล่ากาชาดภูเก็ต”มอบวีลแชร์ให้ ไปแจกชาวบ้าน
“เหล่ากาชาดภูเก็ต”มอบวีลแชร์ให้ ไปแจกชาวบ้าน

“ภูเก็ต”พร้อมนำเสนอเป็นเจ้าภาพจัด EXPO-2028 กก.มาดูพื้นที่เดือนหน้า
“ภูเก็ต”พร้อมนำเสนอเป็นเจ้าภาพจัด EXPO-2028 กก.มาดูพื้นที่เดือนหน้า

ภูเก็ตพร้อมรับ กก.มาตรวจเรื่องเสนอตัวเจ้าภาพ  Expo 2028 Phuket
ภูเก็ตพร้อมรับ กก.มาตรวจเรื่องเสนอตัวเจ้าภาพ Expo 2028 Phuket

ผวจ.ภูเก็ตลุยน้ำส่ังกู้สถานการณ์น้ำท่วมทุกพื้นที่
ผวจ.ภูเก็ตลุยน้ำส่ังกู้สถานการณ์น้ำท่วมทุกพื้นที่

ผวจ.ภูเก็ตชื่นชมผู้ได้รับรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” เป็นตัวอย่างที่ดี
ผวจ.ภูเก็ตชื่นชมผู้ได้รับรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” เป็นตัวอย่างที่ดี

ภูเก็ตต้อนรับนักท่องเที่ยวฉลอง 10 ล้านคน อย่างอบอุ่นประทับใจ
ภูเก็ตต้อนรับนักท่องเที่ยวฉลอง 10 ล้านคน อย่างอบอุ่นประทับใจ

แลนด์มาร์กใหม่ “บ้านชาร์เตอร์ ภูเก็ต” เปิดใช้เดือน ก.พ.นี้
แลนด์มาร์กใหม่ “บ้านชาร์เตอร์ ภูเก็ต” เปิดใช้เดือน ก.พ.นี้