คณะอนุ กก.ติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จ.สงขลา

หมวดหมู่ : สงขลา, ทั่วไป,

อ่าน : 152
คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE TO BE NUMBER ONE
คณะอนุ กก.ติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จ.สงขลา

สงขลา-คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่ จ.สงขลา


เมื่อวันที่ 23 พ.ค.66 เวลา 13.30 น. นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นพ.สงกรานต์ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจังหวัดสงขลา สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดสงขลา เครือข่ายอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมให้การต้อนรับ นายกฤตภัทร ครุฑกุล และ นางนันทนา ศรีพินิจ คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ และคณะ ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดจังหวัดสงขลา 


สำหรับคณะดังกล่าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มต้นแบบระดับเงิน เพื่อเก็บคะแนนรอบการตรวจเยี่ยมในพื้นที่ไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าฯ สงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้ประกาศนโยบายและแสดงเจตจำนงมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ประสบความสำเร็จสูงสุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญของโครงการ คือ เยาวชนมีกระแสนิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ คิดเป็นทำเป็น มีการใช้ทักษะชีวิตที่เหมาะสม สามารถดำรงความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด และประกาศให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระจังหวัดสงขลา มีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ มีดังนี้ 1.เยาวชนอายุ 6-24 ปีทุกคนเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2.มีชมรม TO BE NUMBER ONE ครบทุกอำเภอ 3.มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอำเภอ 4.ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับความช่วยเหลือครบวงจร 5.สนับสนุนกิจกรรมโครงการTO BE NUMBER ONE ของสมาชิกและเครือข่ายภายในจังหวัด


อีกทั้งได้กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยจังหวัดได้ต่อยอดการดำเนินงาน ไปสู่ “อำเภอ TO BE NUMBER ONE” และได้ประกาศให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระอำเภอ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการในภาพรวมของจังหวัดให้เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน สถานศึกษาสถานประกอบการ ภายในจังหวัดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เน้นให้มีการดำเนินโครงการแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบคณะกรรมการระดับอำเภอ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการครอบคลุม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE มุ่งสู่เป้าหมายให้เยาวชนสงขลา  ห่างไกลยาเสพติด.
อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :