คนสนใจงาน “เที่ยวหนุกๆ - OTOP ทั่วไทย” ที่กระบี่

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, กระบี่, ท่องเที่ยว,

อ่าน : 295
งานเที่ยวหนุกๆ จ.กระบี่
คนสนใจงาน “เที่ยวหนุกๆ - OTOP ทั่วไทย” ที่กระบี่

        เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในโอกาสเดินทางมาเปิดงาน เที่ยวหนุกๆ เติมสุขที่กระบี่และ งาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่กระบี่ที่ลานพระอาทิตย์ อบจ.กระบี่ ว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นโอกาสของการสร้างรายได้ ตามยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ให้ความสำคัญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต การเตรียมความพร้อมของบุคลากรและระบบต่างๆ เพื่อปรับกลยุทธ แผนพัฒนาให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลกเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนและสมดุล ซึ่งเป็นตามหลักการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามกรอบแนวคิดหลักของนโยบายรัฐบาล

        นอกจากนี้งานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ สนับสนุนส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลายของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จากทั่วประเทศ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมมากกว่า 340 ราย 3,000 ผลิตภัณฑ์ โดยงานจัดระหว่างวันที่ 15-24 ก.ย.นี้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม และสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ้งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้น สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน สู่สังคมที่น่าอยู่ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าและบริการการท่องเที่ยว โดยยึดหลักการที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามกรอบแนวคิดหลักของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนและสมดุลต่อไป

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนในจังหวัดกระบี่รวมทั้งนักท่องเที่ยว ให้ความสนใจไปเที่ยวชมงาน และให้การอุดหนุนสินค้า OTOP กันไม่ขาดสาย เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางอย่างในพื้นที่ไม่มี นับเป็นอีกงานที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี.อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :