“คนเกาะแต้ว”ประท้วงไม่เอา “ขยะหาดใหญ่” ไปทิ้งในพื้นที่

หมวดหมู่ : สงขลา,

อ่าน : 203
ขยะหาดใหญ่ คนเกาะแต้ว ไม่เอา ขยะหาดใหญ่
“คนเกาะแต้ว”ประท้วงไม่เอา “ขยะหาดใหญ่” ไปทิ้งในพื้นที่

สงขลา-ชาวบ้านตำบลเกาะแต้ว เดือดร้อนหนัก ปิดป้าย “คนเกาะแต้ว ไม่เอา ขยะหาดใหญ่ วันละ 250 ตันต่อวัน” พร้อมปิดบ่อขยะเทศบาลนครสงขลา

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 67.เวลา 16.30 น ที่บริเวณ หน้าบ่อขยะตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประชาชน10 หมู่บ้านในตำบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบจากบ่อขยะของเทศบาลนครสงขลา เป็นปัญหาที่หมกหมุนมาตลอดระระเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ขยะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิมเดือนละ 200 ตัน แต่ช่วงระยะ เวลา ประมาณกลางเดือนเมษายน 67 ที่ผ่านมา ขยะเพิ่มวันละ 250 ตันต่อวัน จนไม่มีที่เก็บขยะ เนื่องจากทางเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่สามารถทิ้งขยะในที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เพราะถูกเทศบาลเมืองควนลัง ปิดประกาศห้ามรถขยะหาดใหญ่วิ่งเข้าไปทิ้งขยะในพื้นที่บ่อกำจัดขยะที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองควนลังเมื่อ 10 เมษายนที่ผ่านมา โดยอ้างว่ามีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสีย ชาวบ้านโดยรอบบ่อขยะ เดือดร้อนมาหลายสิบปี

ทำให้เทศบาลนครหาดใหญ่ ต้องหาที่ทิ้งและกำจัดขยะ และนำขยะไปกำจัดที่โรงคัดแยกขยะในบริเวณบ่อขยะของเทศบาลนครสงขลา จึงทำให้ประชาชนในตำบลเกาะแต้ว เขียนป้าย “คนเกาะแต้วไม่เอาขยะหาดใหญ่  หยุดเอาเปรียบคนเกาะแต้ว  ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการทิ้งขยะ  แต่คนเกาะแต้วกลับเดือดร้อน “ อีกป้ายเขียนว่า  “ขยะที่มาทิ้งก็สร้างความเจ็บปวดมากพอ  ยังแอบเอาขยะมาจากหาดใหญ่มาทิ้ง  ซ้ำเติม  ความเจ็บปวด ให้กับคนเกาะแต้วอีก”

ส่วนประชาชนที่ไม่เห็นด้วย ก็ได้ร่วมกันหาทางแก้ปัญหา ด้วยการทำข้อตกลงร่วมกัน บริหารจัดการ จำนวนเที่ยวรถที่ลดลง และวิ่งในช่วงเวลาที่กำหนด ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ รวมถึง บริหารจัดการ ไม่ให้มีน้ำขยะเรี่ยราด ไม่ให้น้ำขยะปลิวเกลื่อนเส้นทาง ก่อนที่จะนำรถขนขยะเข้าไปพื้นที่ก็จะต้องมีการตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อน

นายรอเซ็ง ไหรเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว ให้สัมภาษณ์ว่า  ตนเองประชุมร่วมกับทางเทศบาลนครสงขลาและทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และได้ข้อสรุปให้กับพี่น้องประชาชนเกาะแต้วว่า  รับหลักการกันหมด โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในการประชุม 1.ห้ามรับขยะที่นอกเหนือ MOU คือห้ามนำขยะที่อื่นๆจากที่ท้องถิ่นทิ้งมาก่อน ก็ไม่รับขยะจากหาดใหญ่  2.นครสงขลาต้องปรับพื้นที่ให้เป็นระบบเช่นทิ้งขยะแล้วต้องเกลี่ยวแล้วเอาดินถมกลบขยะเพื่อให้ลดกลิ่นเหม็นเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน  3.เมื่อทิ้งขยะเสร็จแล้วต้องล้างถนนปากทางเข้าในบ่อทุกครั้งทุกวัน  4.เทศบาลนครสงขลาในปี  68  จะต้องอุดหนุนเงินให้กับเทศบาลตำบลเกาะแต้วเพื่อจุลช่วยเหลือผลกระทบกับชุมชนหลังจากได้รับการประชุมภายในเย็นของวันนี้จะมีการเปิดให้ทิ้งขยะตามปกติ.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :