จนท.สธ.เบตง ออกตรวจร้านจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่

หมวดหมู่ : ยะลา, ทั่วไป,

อ่าน : 413
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเบตงร่วมกับโรงพยาบาลเบตง ตรวจร้านจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่
จนท.สธ.เบตง ออกตรวจร้านจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่

ยะลา-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเบตงร่วมกับโรงพยาบาลเบตงและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเบตงร่วมกันออกตรวจร้านจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่น คุ้มครองผู้บริโภค


เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.65 เวลา 09.30 น. นายศุภกฤตย์ ภคพงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเบตง รักษาราชการสาธารณสุขอำเภอเบตง พร้อมด้วย นายสมชัย ธรรมโรจนวงศ์ เกสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเบตง นายธนัชเก้าเอี้ยน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเบตง ร่วมกันออกตรวจร้านจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่น คุ้มครองผู้บริโภค  และความปลอดภัยในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ โดยตรวจฉลาก วัน เดือน ปี หมดอายุ ของอาหาร พบว่าร้านส่วนใหญ่ถูกต้อง แต่ยังมีบางส่วนต้องปรับปรุงให้ถูกต้อง ซึ่งได้แนะนำแก้ไขให้ถูกต้อง


นายศุภกฤตย์ ภคพงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเบตง รักษาราชการสาธารณสุขอำเภอเบตง  กล่าวว่า ขอแนะนำประชาชนเลือกซื้อกระเช้าที่ห่อหุ้มอยู่ในสภาพดี มีฉลากแสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และแสดงรายละเอียดของอาหารที่จัดรวมไว้ ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า เมื่อนำกระเช้าไปมอบผู้รับไม่ควรแกะฉลากออก เพื่อให้ผู้รับตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่ 


ส่วนกรณีซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าเอง หากเลือกอาหารกระป๋อง ควรดูลักษณะกระป๋องต้องไม่บุบบี้โป่งพอง หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อเรียบร้อย แน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม สังเกตฉลากควรแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า วันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อน หรือหมดอายุ ส่วนประกอบ และเลข อย. เป็นต้น 


หากจะซื้อกระเช้าที่จัดไว้แล้วหรือซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าด้วยตนเอง แนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)" ที่มีการปรับสูตรให้มีปริมาณน้ำตาล โซเดียมและไขมันลดลง ทำให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ และหากจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพรที่มีส่วนประกอบของกัญชา กัญชงต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เพื่อความปลอดภัยในการมอบของขวัญให้แก่คนที่คุณรัก.
อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :