รมว.ท่องเที่ยวฯ ชม”สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง”-ตรวจสนามเทรลที่เบตง
รมว.ท่องเที่ยวฯ ชม”สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง”-ตรวจสนามเทรลที่เบตง