จัดใหญ่ “สงขลามาราธอนนานาชาติ 2024” 24-25 ส.ค.นี้

หมวดหมู่ : สงขลา, ทั่วไป,

อ่าน : 196
สงขลามาราธอนนานาชาติ 2024 Songkhla International Marathon 2024
จัดใหญ่ “สงขลามาราธอนนานาชาติ 2024” 24-25 ส.ค.นี้

               สงขลา - จังหวัดสงขลาเตรียมการจัดการแข่งขัน “สงขลามาราธอนนานาชาติ 2024” (Songkhla International Marathon 2024) เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา วันที่ 24-25 สิงหาคมนี้

    เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2567 เวลา 10.00 น. นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันสงขลามาราธอนนานาชาติ 2024 Songkhla International Marathon 2024” ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นางอุไรวรรณ จันลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

    การจัดงานดังกล่าว จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงชลา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงชลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงชลา เทศบาลเมืองสิงหนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดงานสงขลามาราธอนนานาชาติ 2024Songkhla International Marathon 2024” ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2567 ณ บริเวณหาดชลาทัศน์ (ลานเก้าอี้ดำ) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ เป็นเกียรติภูมิจของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในด้านการกีฬา สร้างแรงจูงใจให้นักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานสงขลามาราธอนนานาชาติ 2024 “Songkhla International Marathon 2024”

    สำหรับการแข่งขันสงขลามาราธอนนานาชาติ 2024 แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย (1) ระยะ Fun Run (5 กิโลเมตร) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2567 (2) ระยะ Marathon (42.195 กิโลเมตร) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2567 (3) ระยะHalf Marathon (21.10 กิโลเมตร) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2567 (4) ระยะ Mini Marathon (10 กิโลเมตร) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2567

    ทั้งนี้ที่ประชุมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบกำหนดการจัดการแข่งขันฯ ในแต่ละวัน ช่วงวันที่ 24-25 สิงหาคม 2567 เส้นทางและสถานที่จัดการแข่งขันฯ จำนวนนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในแต่ละประเภท  พร้อมพิจารณามอบหมายภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์.อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :