จัด “เดิน-วิ่ง-ปั่น” ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง”

หมวดหมู่ : สงขลา, ทั่วไป, กรุงเทพฯ,

อ่าน : 417
เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จัด “เดิน-วิ่ง-ปั่น” ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง”

               สงขลา - จังหวัดสงขลา ประชุมการเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายนนี้

    เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2567 เวลา 09.00 น. นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในระหว่างวันที่7-9 มิถุนายน 2567 เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมพร้อมในด้านสถานที่ การกำหนดเส้นทาง รูปแบบพิธีการเปิดกิจกรรม รูปแบบขบวน รูปแบบการเชิญธงตราสัญลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการรักษาความปลอดภัยและการจราจร และการส่งต่อธงสัญลักษณ์ฯ ให้กับอำเภอหรือจังหวัดถัดไปบริเวณรอยต่อของพื้นที่

    พันเอก วาทยุทธ ชูช่วย เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 42 นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

    นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และกำหนดให้แบ่งเส้นทางเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ออกเป็น 10 สาย โดยเริ่มจากจังหวัดชายแดน 10 จังหวัดทั่วประเทศ

    ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาอยู่ในเส้นทางเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ สายที่ 8 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เริ่มจากจังหวัดยะลาถึงจังหวัดชุมพร โดยจะรับธงตราสัญลักษณ์ฯ จากจังหวัดปัตตานี ซึ่งในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. รอรับขบวนฯ จากจังหวัดปัตตานี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อำเภอเทพา จากนั้นเคลื่อนขบวนมายังศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. และในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 จะเคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ จากศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อส่งมอบให้จังหวัดพัทลุง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงส่วนหน้าที่ 3 อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

    พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวเน้นย้ำในเรื่องการดูแลความปลอดภัย โดยจะต้องมีการวางแผนในการควบคุมเส้นทางอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมกล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวสงขลามาร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ กับขบวน “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายนนี้.อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :