“ชัยชนะ”ส.ส.นครฯ ยกทีมติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัย พบคืบแค่ 25%

หมวดหมู่ : การเมือง, นครศรีธรรมราช, ทั่วไป,

อ่าน : 193
ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ชัยชนะ เดชเดโช
“ชัยชนะ”ส.ส.นครฯ ยกทีมติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัย พบคืบแค่ 25%

นครศรีธรรมราช-“ชัยชนะ เดชเดโช” ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ยกทีมลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยเลี่ยงเมืองนครศรีธรรมราช  พบคืบหน้า 25% คาดเสร็จภายในปี2568 จะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้แน่นอน


นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรค ปชป.และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายพิทักษ์เดช เดชเดโช ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางมาติดตามตรวจความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2565 โดยมีนายพิทักษ์พงษ์ ติ๊บแก้ว ผอ.ชลประทาน สนง.

นครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ชลประทาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ต้อนรับและรายงานความคืบหน้าโครงการว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ที่บริเวณขุดคลองระบายน้ำสายที่ 1 การผันน้ำคลองหนวด ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช


การลงพื้นที่ติดตามโครงการติดตามอุทกภัยเลี่ยงเมืองนครศรีธรรมราชครั้งนี้ นายชัยชนะ เดชเดโช กล่าวว่าขณะนี้โครงการฯนี้ ประกอบด้วย 4 สัญญา จากการที่ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วย จนท.กรมชลประทาน พูดคุยกับตัวแทนผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับรายงานว่าทั้งโครงการมีความคืบหน้าไปแล้ว 25% แผนงานที่ต้องเป็นไปตามแผนงานโดยข้อเท็จจริงต้องไม่ต่ำกว่า 50% แต่ในขณะนี้ความคืบไปเพียง 25% โดยเฉพาะสัญญาที่ 4 ตามแผนงานโครงการต้องมีความคืบหน้า 17% แต่ขณะนี้มีความหน้าไปเพียง 5% เอง อุปสรรคปัญหาที่พบอยู่ทั้ง 4 สัญญา ก็มาจากสภาพอากาศที่ตลอดปี 2565 มีฝนตกตลอดทั้งปี ปริมาณน้ำฝนมากทำให้เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง


ส่วนงบประมาณในการจ่ายเวนคืนที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้จ่ายได้ 100% อยู่แล้ว แต่อุปสรรคไม่ได้อยู่ที่ค่าเวนคืน จากการสอบถามจนท.ชลประทาน งบประมาณในการก่อสร้างไม่ติดขัดและมีครบ คิดว่าโครงการนี้กรมชลประทานมีเป้าหมายก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2568 ตนคิดว่าถ้าขุดลอกได้เร็วและสามารถจบเทงานเทคอนกรีตได้เร็ว เหลือแต่งานประตูระบายน้ำคิดว่าคงไม่น่าล่าช้า ทั้ง 4 สัญญาดำเนินการพร้อมไปด้วยกันอยู่แล้ว ซึ่งสัญญาที่เป็นสัญญาที่ใหญ่ที่สุด มีงบประมาณ 2,700 ล้าน สัญญา 1,2,3 สัญญาละพันกว่าล้านส่วนการแก้ปัญหารับมือน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้ามรสุมนี้ทางกรมชลประทานก็มีการวางแผนรับมือไว้แล้วไม่ต้องห่วง


“ผมเชื่อว่าทั้งโครงการนี้หากเสร็จสิ้นครบ 100% เราจะสามารถป้องกันน้ำท่วมจ.นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้อย่างแน่นอน ที่ผ่านมาปัญหาน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเขตเทศบาล เนื่องมาจากน้ำมีจำนวนเยอะกว่าความสามารถในการระบายน้ำ เดิมทีจ.นครศรีธรรมราชมีน้ำจำนวน500ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาที หากโครงการนี้เสร็จเรามีความสามารถในการระบายในหน้าฤดูน้ำหลาก 750 ล้าน ลบ.ม.ต่อวินาที เราถือว่าป้องกันน้ำท่วมได้100% “นายชัยชนะ กล่าว


จากนั้นคณะนายชัยชนะ ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ พร้อมรับฟังปัญหา และเรื่องราวร้องทุกข์จากตัวแทนชาวบ้าน ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณ คลองในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้พบปะ และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ชลประทานที่กำลังปฏิบัติงาน ใช้เครื่องจักรกลหนัก ขุดลอกคลอง นำวัชพืช ดินโคลน เพื่อบำรุงรักษาระบบระบายน้ำและรักษาความสะอาดของลำคลอง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำฝนในช่วงฝนตก และป้องกันน้ำเน่าเสียในคูคลอง 


จุดที่ 2 บริเวณท่อระบายน้ำบ้านแสงวิมาน ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสำรวจเขื่อนขนาดเล็กที่ใช้ระบายน้ำออกจากแปลงส้มโอทับทิมสยามเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรชาวต.บางจาก อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช โดยตัวแทนชาวบ้าน ได้ขอความช่วยเหลือให้จัดส่งเรือโบ๊ะขุดลอกคลองให้มีความลึกที่สม่ำเสมอกัน เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น


จุดที่ 3 และ 4 ลงพื้นที่บริเวณ ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และบริเวณ ประตูระบายน้ำคลองบางไทร อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมแผนป้องกันอุทกภัย รวมทั้งศึกษาสำรวจพื้นที่รองรับน้ำจากลำคลองต่างๆ ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช และสถานที่เก็บกักน้ำ เพื่อรอระบายลงสู่ทะเล.
อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :