ชาวจะนะยื่นหนังสือถึง “ลุงตู่” ขอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจยั่งยืน

หมวดหมู่ : การเมือง, เศรษฐกิจ, สงขลา,

อ่าน : 1,445
ตัวแทนชาวบ้านอำเภอจะนะ กระตุ้นเศรษฐกิจ
ชาวจะนะยื่นหนังสือถึง “ลุงตู่” ขอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจยั่งยืน

    ตัวแทนชาวบ้านอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 30 คน ยื่นหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรีผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขอให้มีโครงการเมืองต้นแบบ

”สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" อำเภอจะนะ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

     เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 15 พ.ค.2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เป็นผู้รับหนังสือแถลงการณ์จากเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทับ ตำบลสะกอม และตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ นำโดย นายวัชรกร นุ้ยสมัน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาทับนายจอม หวั่นห้วย  ม  4  ต.สก่อม  อ.จะนะ  ตัวแทนชาวบ้านนางมณี อนันทบริพงค์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลสะกอม และตัวแทนเครือข่าย รวม 30 คน ยื่นแถลงการณ์เครือข่าย ที่ศาลากลางจังหวัด

     แถลงการณ์ดังกล่าว ได้ยื่นถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลส ขอให้มีการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" โดยมีข้อเสนอแนะ อาทิ ให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม และเครือข่ายวิชาการ ร่วมพัฒนาได้ประสานกับเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และความเข้าใจที่ตรงกัน ให้องค์กรสื่อมวลทั้งในและนอกพื้นที่ เสนอข่าวที่ถูกต้องและเป็นจริง ทุกฝ่ายจะต้องมาออกแบบแนวทางการพัฒนาร่วมกัน เป็นต้น

     หลังจากได้รับแถลงการณ์ดังกล่าวแล้ว ทางจังหวัดสงขลาได้แจ้งให้ทราบว่า จะส่งเรื่องให้ทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาต่อไป.