ทุ่ม 1.3 พันล้าน ทำถนนยกระดับ-ขยายเส้นทางท่องเที่ยวกระบี่
ทุ่ม 1.3 พันล้าน ทำถนนยกระดับ-ขยายเส้นทางท่องเที่ยวกระบี่