ตั้ง”ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน”ลดต้นทุนเพิ่มกำไร สู้วิกฤติโควิด-19

หมวดหมู่ : พังงา,

อ่าน : 1,245
สู้ภัยโควิด-19
ตั้ง”ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน”ลดต้นทุนเพิ่มกำไร สู้วิกฤติโควิด-19

พังงา-เกษตรพังงาหนุนตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู้ภัยโควิด-19 ตรวจวิเคราะห์ดิน จัดปุ๋ยตรงความต้องการดิน ลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้เกษตรกรและจ้างงานในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น

        นายทรงยศ นาคฤทธิ์ ประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอเมืองพังงา ได้ร่วมประชุมชี้แจงให้ สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอเมืองพังงา รับทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One  Stop Service) โดยนายกวีพจน์ มัชฉากิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรอำเภอเมืองพังงา เข้าแนะนำแนวทางการปฏิบัติ 

        สำหรับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มเกษตรกรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถจำหน่ายได้ส่งผลให้รายได้ลดลง ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาปุ๋ย มีอัตราเสี่ยงต่อการเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ สัมผัสบุคคลจำนวนมาก ทางกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้วางแนวทางการช่วยเหลือแก่เกษตรกรทำสวน ทำไร่ พืช ผัก ผลไม้ โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจทางภาคใต้ สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน ที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูก ซึ่งพบว่าราคาปุ๋ยเคมีสูงขึ้นตามลำดับ ทั้งราคาปุ๋ยสูตรต่างๆ ค่าขนส่งปุ๋ย และมีแนวโน้มจะมีราคาสูงขึ้นอีกในอนาคต 

        ทางกรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดหาเครื่องผสมปุ๋ย พร้อมอุปกรณ์การวิเคราะห์ดิน ให้พื้นที่ที่มีความพร้อมโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าแนะนำให้ความรู้ขั้นตอนตั้งแต่การนำตัวอย่างดินเข้าตรวจสอบ วิเคราะห์ดิน สูตรการผสมปุ๋ยที่เหมาะแก่ดินของเกษตรกร และจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดตั้งกลุ่ม ดำเนินการด้วยชุมชนเอง ลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยได้กระสอบละไม่ต่ำกว่า 200-300 บาท สามารถลดต้นทุนในการขนส่งปกติที่ต้องซื้อตามร้านจำหน่ายปุ๋ยซึ่งอยู่ห่างจากชุมชน อีกทั้งสามารถนำกำไรปันผลให้สมาชิกภายในชุมชน จ้างงานให้แก่ชุมชน และได้คุณภาพปุ๋ยตรงตามความต้องการของดินแต่ละพื้นที่ของเกษตรกรนั้นๆ

        นายทรงยศ นาคฤทธิ์ ประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอเมืองพังงา กล่าวว่า ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอเมืองพังงา พร้อมให้บริการเกษตรกร ตั้งแต่ นำดินเข้าตรวจสอบ วิเคราะห์ดิน จัดปุ๋ยตามสูตรที่ดินต้องการ รวมกลุ่มสมาชิก จัดเงินปันผล จ้างงานแก่ชุมชน ซึ่งเกษตรกรที่ใช้บริการจะได้ประโยชน์ สามารถรู้ว่าดินในสวน ในไร่ ของตนเองต้องการปุ๋ยอย่างไร ลดต้นทุนการใส่ปุ๋ย เพิ่มอัตราการเติบโตของไม้ผลที่เกษตรกรปลูก จึงขอเชิญชวนให้เกษตรที่อยู่ในพื้นที่และใกล้เคียงที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ศาลาเอนกประสงค์บ้านควน ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น.

        ด้าน นายกวีพจน์ มัชฉากิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า ทางกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One  Stop Service) ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าใช้บริการได้จุดเดียวจบ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องการใช้ปุ๋ยเคมี ในราคาถูก ตรงความต้องการของดิน ซึ่งจังหวัดพังงามีศูนย์จัดการดินปุ๋ย จำนวน 4 แห่ง คือ อ.เมืองพังงา อ.เกาะยาว อ.ทับปุด และ อ.ตะกั่วป่า.
อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


“ชอล์กเปื้อนยิ้ม” โดย “ครูดุจ บุดดา”
“ชอล์กเปื้อนยิ้ม” โดย “ครูดุจ บุดดา”

ส.ส.มอบเครื่องตรวจเชื้อความดันลบ ให้ รพ.กงหรา สู้ภัยโควิด-19
ส.ส.มอบเครื่องตรวจเชื้อความดันลบ ให้ รพ.กงหรา สู้ภัยโควิด-19

“ตู้ปันสุข บ้านอุ่นรัก” ตั้งช่วยชาวเทพา สู้ภัยโควิด-19
“ตู้ปันสุข บ้านอุ่นรัก” ตั้งช่วยชาวเทพา สู้ภัยโควิด-19

“กรุงศรี” เปิด “ตู้ปันสุข” ตั้งหน้าธนาคาร ช่วยคนสู้ภัยโควิด-19
“กรุงศรี” เปิด “ตู้ปันสุข” ตั้งหน้าธนาคาร ช่วยคนสู้ภัยโควิด-19

ม.ทักษิณ เปิดหน่วยให้คำปรึกษาการแปรรูป-นวัตกรรมอุตสาหกรรม สู้ภัยโควิด-19
ม.ทักษิณ เปิดหน่วยให้คำปรึกษาการแปรรูป-นวัตกรรมอุตสาหกรรม สู้ภัยโควิด-19

ผวจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคเอกชน แจกอาหารช่วยบรรเทาสู้ภัยโควิด-19
ผวจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคเอกชน แจกอาหารช่วยบรรเทาสู้ภัยโควิด-19

สมาคมชาวนครศรีฯ ในภูเก็ต เร่งช่วยชาวนครศรีฯ สู้ภัยโควิด-19
สมาคมชาวนครศรีฯ ในภูเก็ต เร่งช่วยชาวนครศรีฯ สู้ภัยโควิด-19

สู้ภัยโควิด-19 สื่อนครศรีฯ ซึ้งใจ ตร.ยังนึกถึง
สู้ภัยโควิด-19 สื่อนครศรีฯ ซึ้งใจ ตร.ยังนึกถึง

น้ำใจชาวภูเก็ต มอบข้าวสารให้ตำรวจและครอบครัว สู้ภัยโควิด-19
น้ำใจชาวภูเก็ต มอบข้าวสารให้ตำรวจและครอบครัว สู้ภัยโควิด-19

แม่บ้าน มท. ส่งเสริมช่วยตัวเองสู้วิกฤตโควิด-19
แม่บ้าน มท. ส่งเสริมช่วยตัวเองสู้วิกฤตโควิด-19

พีเอฟพี ปันสุข สู่ชุมชน สู้ภัยโควิด-19
พีเอฟพี ปันสุข สู่ชุมชน สู้ภัยโควิด-19

ซีพีเอฟ สนับสนุนครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด-19
ซีพีเอฟ สนับสนุนครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด-19

“หาดทิพย์” ภูมิใจ ร่วมสู้ภัยโควิด-19 เคียงข้างคนไทย
“หาดทิพย์” ภูมิใจ ร่วมสู้ภัยโควิด-19 เคียงข้างคนไทย

เกษตรกรหมู ย้ำดูแลราคาหมูและผู้บริโภคเต็มที่
เกษตรกรหมู ย้ำดูแลราคาหมูและผู้บริโภคเต็มที่

เหล่ากาชาดภูเก็ต ส่งมอบถุงยังชีพแก่ผู้ถูกกักตัว สู้ภัยโควิด-19
เหล่ากาชาดภูเก็ต ส่งมอบถุงยังชีพแก่ผู้ถูกกักตัว สู้ภัยโควิด-19

กาชาดภูเก็ตมอบชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์  สู้โควิด-19
กาชาดภูเก็ตมอบชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้โควิด-19

รพ.นครศรีฯโชคดี-ได้เครื่องตรวจสารพันธุกรรมโควิด-19 จากนายก อบจ.
รพ.นครศรีฯโชคดี-ได้เครื่องตรวจสารพันธุกรรมโควิด-19 จากนายก อบจ.