เบตงตรวจเข้มการเข้าออกสถานที่ราชการ ป้องกันคาร์บอมพ์
เบตงตรวจเข้มการเข้าออกสถานที่ราชการ ป้องกันคาร์บอมพ์