ทรู ดึงพลัง AI ขับเคลื่อนองค์กร ประกาศ 3 กลยุทธ์หลัก มุ่งสร้างประสบการณ์ลูกค้าระดับเวิลด์คลาส

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, ไลฟ์สไตล์-บันเทิง, ทั่วไป, กรุงเทพฯ,

อ่าน : 313
ทรู-ดีแทค ทรู AI
ทรู ดึงพลัง AI ขับเคลื่อนองค์กร ประกาศ 3 กลยุทธ์หลัก มุ่งสร้างประสบการณ์ลูกค้าระดับเวิลด์คลาส

  ทรู ดึงพลัง AI ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสร้างประสบการณ์ลูกค้าระดับเวิลด์คลาส

ประกาศ 3 กลยุทธ์หลัก ปูทางเติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

 

    • บทพิสูจน์ 1 ขวบปี ทรู คอร์ปอเรชั่น กับการเติบโตแข็งแกร่งทั้งในด้านรายได้บริการและจำนวนลูกค้า

    • มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลให้ล้ำสมัย ส่งมอบบริการที่โดดเด่นและแตกต่างแก่ผู้บริโภค พร้อมทรานสฟอร์มองค์กรทุกมิติ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างประโยชน์สูงสุดแก่คนไทยและประเทศไทย

    • ปี 2024 มุ่งเน้นกลยุทธ์ 3 ด้านหลัก คือ ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าระดับเวิลด์คลาส - ดึงเทคโนโลยีดิจิทัลเติมเต็มวิถีชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน - พลิกธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

 

    กรุงเทพฯ - เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ทรู ย้ำวิสัยทัศน์ผู้นำบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี ประกาศทิศทางธุรกิจ ปี 2024 เดินหน้าผสานพลังโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมล้ำสมัยและระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจร ผนวกอัจฉริยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำงานกับข้อมูล บนพื้นฐานของจริยธรรมและความโปร่งใสในความเป็นส่วนตัวของข้อมูล มุ่งสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยกลยุทธ์ 3 ด้านหลัก คือ 1) การยกระดับประสบการณ์ลูกค้าระดับเวิลด์คลาส ครอบคลุมทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพเครือข่าย การบริการลูกค้าที่สะดวกและไร้รอยต่อในทุกช่องทาง ตลอดจนแพ็กเกจบริการและสิทธิพิเศษที่ออกแบบและคัดสรรเฉพาะเจาะจงตรงไลฟ์สไตล์ลูกค้ามากขึ้น 2) ดึงเทคโนโลยีดิจิทัลเติมเต็มวิถีชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน สนับสนุนการใช้ชีวิตล้ำสมัยในยุคดิจิทัลทั้งทำงาน บันเทิง สุขภาพ และการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและปลอดภัย พร้อมร่วมทรานสฟอร์มองค์กรธุรกิจไทยให้อัจฉริยะยิ่งขึ้นในทุกอุตสาหกรรม และ 3) พลิกธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทำกำไรในปี 2567 โดยเดินหน้านำเทคโนโลยีใหม่ๆ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการและลดความซับซ้อนของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) รวมถึงสรรหาการผสานความร่วมมือ ตลอดจนทรานสฟอร์มองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะดิจิทัล ทั้งยังสามารถส่งมอบคุณค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคและประเทศไทย

    นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความก้าวหน้าของทรูในขวบปีที่ผ่านมาว่า “เรามีพัฒนาการที่สำคัญทั้งในด้านการทรานสฟอร์มองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม-เทคโนโลยีเต็มรูปแบบ เพื่อส่งมอบประสบการณ์สื่อสารและนวัตกรรมบริการดิจิทัลแบบไร้รอยต่อให้แก่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจ รวมถึงการปรับโครงสร้างการดำเนินการสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์จากการผสานรวมกัน และในปี 2567 นี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนทุกส่วนธุรกิจด้วยการเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การปฏิบัติการ ดึงพลังเทคโนโลยี AI ผสานความเข้าใจลูกค้าเชิงลึกมาใช้ในการปฏิวัติพัฒนาบริการ โดยได้วาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ มุ่งเน้น 3 ด้าน คือ ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าระดับเวิลด์คลาส - ดึงเทคโนโลยีดิจิทัลเติมเต็มวิถีชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน - พลิกธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะยกระดับขีดความสามารถของทรู คอร์ปอเรชั่น ในการเปลี่ยนผ่านสู่ผู้นำบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีที่สามารถสร้างประโยชน์จากการผสานรวมกัน เพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้า การบริหารต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร บนพื้นฐานของจริยธรรม ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำกำไรในปี 2567 นี้ และเติบโตต่อเนื่องอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง พร้อมส่งมอบคุณค่าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้าผู้บริโภค องค์กรธุรกิจ คู่ค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน รวมถึงเสริมสร้างการเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ”

    ยกระดับประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาส - No.1 World-Class Customer Experience

    นายชารัด เมห์โรทรา รองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทรู ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ทั้งลูกค้าบุคคลและองค์กรธุรกิจ

    • เราได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลให้ล้ำสมัย มีคุณภาพสูง พร้อมยกระดับประสบการณ์การใช้งาน 5G ด้วยการอัพเกรดเทคโนโลยีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องให้เทียบมาตรฐานชั้นนำของโลกและตอบโจทย์ความคาดหวังของลูกค้า ด้วยอุปกรณ์เครือข่ายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2  โดยที่ผ่านมา เราได้พัฒนาเครือข่ายให้ทันสมัย (Network Modernization) แล้วมากกว่า 2,400 เสาทั่วประเทศ และมีแผนจะเพิ่มเป็น 10,000 เสา ในปี 2567 อีกทั้งยังผสานโครงข่ายเตรียมพร้อมเป็นเครือข่ายเดียว (One Integrated Network) รวมถึงการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ทุกย่านอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานบนเครือข่ายที่ครอบคลุมมากขึ้นและเร็วยิ่งขึ้น

    • เราตั้งใจพัฒนา BNIC - Business Network Intelligence Center โดยใช้เทคโนโลยี AI เพื่อออกแบบบริการและนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่เฉพาะเจาะจงตรงไลฟ์สไตล์ลูกค้าแต่ละบุคคลได้มากขึ้น โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึก คาดการณ์ และวางแผนการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องการขยายเครือข่ายและเพิ่มสัญญาณแบบเจาะลึกเฉพาะพื้นที่ทั่วประเทศ และการให้บริการลูกค้าด้วยการมีปฏิสัมพันธ์แบบเฉพาะบุคคล (Hyper-personalize Services) สามารถให้บริการเชิงรุก ตลอดจนเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง

    • ส่งมอบบริการแบบไร้รอยต่อในทุกช่องทาง (Omnichannel) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า อาทิ การให้บริการลูกค้า โดยวางแผนนำเทคโนโลยี AI วิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้ทีมงานบริการลูกค้าสามารถแนะนำบริการที่ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังจะยกระดับผู้ช่วยอัจฉริยะ Mari AI โฉมใหม่ ที่พัฒนาขึ้นจากการผนวกเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ (Humanoid) เข้ากับเทคโนโลยี AI สามารถให้ข้อมูลและแนะนำบริการได้อย่างรวดเร็วแบบอัตโนมัติ รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นหนึ่งเดียว (One Application) ที่จะครอบคลุมทั้งข้อมูลและบริการหลังการขายต่างๆ

    บริการดิจิทัล เติมเต็มไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในทุกๆวัน พร้อมทรานสฟอร์มองค์กรธุรกิจให้เติบโตยั่งยืน - No.1 Digital Growth Champion

    ทรู สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการดิจิทัลที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและเติมเต็มการใช้ชีวิตของลูกค้าในทุกๆวัน (Your Everyday Living-Tech) โดย

    เปลี่ยนการสื่อสารบนมือถือสู่การเติมเต็มไลฟ์สไตล์ (Mobile to Lifestyle) ผ่านบริการดิจิทัลที่หลากหลายและสิทธิประโยชน์ที่ตรงไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคล อาทิ ทรูไอดี (TrueID) ที่ได้คัดสรรคอนเทนต์ความบันเทิงต่างๆที่ลูกค้าชื่นชอบ และยังสามารถวิเคราะห์พิกัดพื้นที่ที่ลูกค้าใช้บริการ (Location-based) เพื่อนำเสนอสิทธิพิเศษตรงไลฟ์สไตล์ให้ลูกค้าได้แบบเฉพาะบุคคล ส่งตรงถึงลูกค้าในพื้นที่ได้ทันที โดยนำเสนอคอนเทนต์และสิทธิประโยชน์ในรูปแบบใหม่ที่สนุกและดูง่ายในแบบวิดีโอสั้น

    เปลี่ยนบรอดแบนด์สู่การเติมเต็มชีวิตอัจฉริยะในบ้าน (Broadband to Smart Living) สร้างประสบการณ์ดิจิทัลใหม่ๆ ในการทำงาน เรียน บันเทิง และการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและปลอดภัยภายในบ้าน อาทิ กล้อง CCTV แบบ AI สามารถตรวจจับและวิเคราะห์สิ่งผิดปกติ พร้อมแจ้งเตือนได้เรียลไทม์ รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กอัจฉริยะในบ้าน (Smart Small Appliance) ที่สามารถดูสถานะการทำงาน ควบคุม และสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันทรูเอ็กซ์ (TrueX)  รวมถึงบริการดูแลสุขภาพครบวงจร (Well-being) ได้ง่ายๆที่บ้าน โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ผ่านแอปพลิเคชัน หมอดี (MorDee)

    เปลี่ยนระบบทีวีแบบเดิมๆเป็นสตรีมมิง (Linear TV to Streaming) ส่งตรงสาระและความบันเทิงจากหลากหลายคอนเทนต์ระดับโลกถึงมือผู้บริโภคให้เลือกรับชมได้อย่างจุใจทุกที่ทุกเวลา ผ่าน ทรูไอดี ทรูวิชั่นส์นาว และอีกหลากหลายแอปพลิเคชันชั้นนำ

    นอกจากนี้ ทรู ยังนำดิจิทัลโซลูชันที่หลากหลาย ทรานสฟอร์มองค์กรธุรกิจ  ด้วยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจร รวมถึงการผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ เพื่อพัฒนาและยกระดับบริการมาตรฐานสากล โดยผสานเทคโนโลยีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น AI, Machine Learning (ML) และ IoT  พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้าสู่ศูนย์กลาง เพื่อจัดเก็บและนำไปใช้วิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนรากฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทรานสฟอร์มองค์ธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร โรงงาน ธุรกิจค้าปลีก และที่พักอาศัย  พร้อมตั้งเป้ารายได้จากบริการดิจิทัลโซลูชันเติบโตเป็น 2 เท่า ภายในอีก 3 ปีข้างหน้า ด้วยรูปแบบโมเดลธุรกิจในการดำเนินการและบริการแบบใหม่ อาทิ การให้บริการด้านต่างๆ ผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Everything-as-a-Service) และ แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Data Platform) เป็นต้น

    พลิกธุรกิจทำกำไร ต่อยอดการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน - No.1 Future-Ready Performance

    ในปี 2566 ที่ผ่านมา ทรูเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งในด้านรายได้บริการและจำนวนลูกค้า อีกทั้งยังพัฒนาประสิทธิภาพและ EBITDA ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  พร้อมที่จะเติบโตต่อเนื่องและทำกำไรในปี 2567 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญคือ การเดินหน้าส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านห่วงโซ่คุณค่าที่มีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานที่มีทักษะสูง รวมถึงการสรรหาความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์กรให้สามารถใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการที่เกิดจากความเข้าใจลึกซึ้งในพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถส่งมอบความคุ้มค่าและอนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน”

    “เราเชื่อมั่นว่า การทรานสฟอร์มองค์กรอย่างรอบด้าน จะทำให้ทรู คอร์ปอเรชั่น สามารถเติมเต็มการใช้ชีวิตของลูกค้าในทุกๆวัน (Your Everyday Living-Tech) และส่งเสริมองค์กรธุรกิจให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเสริมสร้างให้ทรูก้าวหน้าคู่กับสังคมไทยอย่างแข็งแกร่ง พร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลก” นายมนัสส์ กล่าวสรุป.

 


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


วันสิ่งแวดล้อมโลก! ทรู-ดีแทค เปิดแนวทางรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
วันสิ่งแวดล้อมโลก! ทรู-ดีแทค เปิดแนวทางรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

อ่านเกมทรู...บทใหม่ เร่งปฏิวัติองค์กร โฟกัสเสริมแกร่งทักษะพนักงาน Future Ready TRUE, Future Ready YOU
อ่านเกมทรู...บทใหม่ เร่งปฏิวัติองค์กร โฟกัสเสริมแกร่งทักษะพนักงาน Future Ready TRUE, Future Ready YOU

ทรู-ดีแทค ส่งแคมเปญพิเศษ ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย
ทรู-ดีแทค ส่งแคมเปญพิเศษ ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย

ทรู-ดีแทค เจาะเทรนด์การเติบโตเศรษฐกิจซิลเวอร์ อีโคโนมี สร้างอนาคตประเทศไทยสู่ดิจิทัล
ทรู-ดีแทค เจาะเทรนด์การเติบโตเศรษฐกิจซิลเวอร์ อีโคโนมี สร้างอนาคตประเทศไทยสู่ดิจิทัล

ทรู คอร์ป จริงจังเรื่องนวัตกรรม การันตีด้วยรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรอินโนเวชั่นแห่งปี 2566
ทรู คอร์ป จริงจังเรื่องนวัตกรรม การันตีด้วยรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรอินโนเวชั่นแห่งปี 2566

ทรู คอร์ปอเรชั่น มั่นใจเครือข่ายพร้อมเต็มอัตราศึกรับเทศกาลปีใหม่ 2567
ทรู คอร์ปอเรชั่น มั่นใจเครือข่ายพร้อมเต็มอัตราศึกรับเทศกาลปีใหม่ 2567

ทรู คอร์ปอเรชั่น ดึง AI สร้างมูลค่าแก่ผู้บริโภคและขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทย
ทรู คอร์ปอเรชั่น ดึง AI สร้างมูลค่าแก่ผู้บริโภคและขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทย

CEO ทรู แสดงวิสัยทัศน์ “ศักยภาพเทคโนโลยี” ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า
CEO ทรู แสดงวิสัยทัศน์ “ศักยภาพเทคโนโลยี” ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า