ทหารหนุนเลี้ยงโคเนื้อ จชต. ชาวบ้านดีใจขายได้ราคาดี

หมวดหมู่ : นราธิวาส, พัทลุง, ทั่วไป, ภาคใต้,

อ่าน : 501
สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา การเลี้ยงโคเนื้อ กลุ่มเจาะไอร้อง 1
ทหารหนุนเลี้ยงโคเนื้อ จชต. ชาวบ้านดีใจขายได้ราคาดี

        พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เผยว่า สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีภารกิจในการปฏิบัติงานครอบคลุม 8 แผนงานหลัก คือ แผนงานสร้างทางคมนาคม แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปโภค แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ และแผนงานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆ โดยที่ผ่านมานั้นผลการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาภาค 4 ได้สร้างความพึงพอใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง

        สำหรับการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจยิ่ง ล่าสุดทางผู้บริหารของสำนักงานพัฒนาภาค 4 และคณะ ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งมอบสิ่งของสำหรับบริโภคและเวชภัณฑ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเจาะไอร้อง 1 ในท้องที่หมู่ที่ 12 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โดยกลุ่มดังกล่าวมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ 78 ราย ซึ่งสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในขั้นที่น่าพอใจยิ่ง

        ส่วนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ จ.นราธิวาส นั้น จะมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ 24 กลุ่ม มีสมาชิก 590 ราย มีประชากรโคทั้งสิ้น 3,815 ตัว จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถ จำหน่ายโคเนื้อได้จำนวน 614 ตัว เป็นเงิน 18,717,493 บาท จึงทำให้สมาชิกผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ภาคใต้ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :