นอภ.ควนโดน นำ ขรก.-ผู้นำท้องถิ่น เชื่อมสัมพันธ์กับรัฐเปอร์ลิศ

หมวดหมู่ : สตูล, ต่างประเทศ-ทั่วไป,

อ่าน : 632
มาเลเซีย นายอำเภอควนโดน หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น รัฐเปอร์ลิศ
นอภ.ควนโดน นำ ขรก.-ผู้นำท้องถิ่น เชื่อมสัมพันธ์กับรัฐเปอร์ลิศ

สตูล-นายอำเภอควนโดน นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น ร่วมโครงการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับฝ่ายมาเลเซีย จากรัฐเปอร์ลิศในฐานะที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกันติดกันสนิทชิดเชื้อเหมือนญาติกัน


เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา10.30 น.ที่บริเวณด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ด่านวังประจัน หมู่ที่4 ต.วังประจันอ.ควนโดน จ.สตูล นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอควนโดน จ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระหว่างข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ชายแดน 


สำหรับฝ่ายไทยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คน ประกอบด้วย พ.อ.เรวัตร เซ่งเข็ม ผบ.ร.5 พัน.2 ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล,นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน,นายแพทย์สุพล เจริญ วิกกัย ผอ.รพ. ควนโดน พร้อมผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และส่วนราชการ ร่วมพิธี 


ขณะที่ฝ่ายรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย มีส่วนราชการต่างๆ นำโดย ต่วน อาซีซัน บิน ซามะ หัวหน้า ตชด.รัฐเปอร์ลิส ,อินเจ๊ะ รอซีดี หัวหน้าด่านศุลกากร วังเกลียน รัฐเปอร์ลิส,ต่วน มาลิก รอง ผอ.ด่านศุลกากร รัฐเปอร์ลิส, ต่วนหมาด ชุกกรี บิน อับดุลล๊ะ หัวหน้าตำรวจปาดังเบซาร์รัฐเปอร์ลิส พร้อมเจ้าหน้าที่ประมาณ 40 คน เข้าร่วมในพิธี 


สำหรับ อ.ควนโดน มีอาณาเขตติดต่อกับชายแดนรัฐเปอร์ลิส ซึ่งประชาชนทั้ง2ประเทศมีการติดต่อไป-มาหาสู่และมีความสัมพันธ์อันดีตลอดมาเป็นเวลายาวนานหลายชั่วอายุคน ดังนั้นทางอำเภอควนโดนจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมาเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนงาน โครงการในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ 


นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนทั้ง2ประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆรวมทั้งเป็นการสนองต่อยุทธศาสตร์ความั่นคงชายแดนและนโยบายของรัฐบาลด้านความมั่นคงของรัฐ


ทางด้านนายพีรพัฒน์   เงินเจริญ นายอำเภอควนโดน กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ในจ.สตูลกับรัฐเปอร์ลิส ทำให้มีความสนิทชิดเชื้อรักใคร่ปรองดองเหมือนญาติพี่น้อง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นส่งผลให้การแก้ไขปัญหาระหว่างท้องถิ่นเป็นไปด้วยความราบรื่นและเข้าใจดีต่อกัน.