“นิพนธ์”ย้ำ ปชป.เปิดให้คนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาพรรค

หมวดหมู่ : การเมือง, สงขลา, ทั่วไป,

อ่าน : 194
นายนิพนธ์ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์ ชวน หลีกภัย เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มาร่วมกันพัฒนาพรรค พัฒนาประเทศ
“นิพนธ์”ย้ำ ปชป.เปิดให้คนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาพรรค

สงขลา- “นิพนธ์”ยัน ปชป.พร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มาร่วมกันพัฒนาพรรค พัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ในเวทียุวประชาธิปัตย์ สงขลา รุ่นที่ 2 


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคปชป.  เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนยุวประชาธิปไตย ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 โดยมีนายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา  นายเกรียงไกร คมขำ ผอ.หลักสูตรค่ายผู้นำเยาวชนยุวประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2  นายจักรธร สุริยแสง นายกเทศบาบเมืองเขารูปช้าง และวิทยากรจาก Trainning&Coaching Company   และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีปิด  ณ อาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา


นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ส่งผลให้

ประชากรโลกต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ผู้นำประเทศต้องปรับบทบาททางการบริหารเพื่อรักษาสภาวะทางสังคมให้มีความสมดุลมากขึ้น การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในการเสนอความคิดเห็นและแนวทางการแก้ปัญหาอย่างวิถีทางประชาธิปไตยนั้น จะทำให้ประเทศขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเด็กและเยาวชน นับเป็นกลุ่มประชาชนกลุ่มแรกที่ควรเร่งผลักดัน เพื่อเป็นพลังสำคัญในการสร้างความตระหนักรับรู้ถึงความเป็นประชาธิปไตยเพื่อให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น


การเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง จะเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทำงานแบบมีบูรณาการและยอมรับความเห็นต่างอย่างเข้าใจ อันเป็นรากฐานของความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์  จึงถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพราะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพราะวัยนี้ถือเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ จากสถานการณ์ปัจจุบันกับอดีต จึงอาจมีความแตกต่างกันบ้าง คนหนุ่มคนสาวจึงถือเป็นอนาคตของประเทศ  ความคิดเห็นทางการเมืองจึงมีข้อแตกต่างกันได้ สังคมส่วนใหญ่จึงต้องมองที่เหตุและผล 


 พรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นพรรคที่ไม่มีเจ้าของสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของเหมือนกัน เป็นสถาบันทางการเมืองโดยมีการตั้งพรรคมาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2489  มาพร้อมกับอุดมการณ์ 10 ข้อ อาทิอุดมการณ์ข้อที่ 1 คือพรรคปชป.ต้องทำการเมืองด้วยความบริสุทธิ์  อุดมการณ์ที่ 2 คือความซื่อสัตย์สุจริตในทางการเมือง ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติของพรรคปชป.  ส่วนอุดมการณ์ข้อที่ 5 พรรคต้องมีการกระจายอำนาจการดำเนินการในท้องถิ่นให้มากที่สุด  ในข้อที่6 พรรคมีจุดประสงค์ที่จะให้คนไทยมีที่ทำกิน มีที่อยู่ และอาชีพ เป็นต้น 


 จนผ่านมาถึงวันนี้ย่างเข้าปีที่ 77 สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พรรคปชป.จะขับเคลื่อนต่อไป และการจัดกิจกรรมวันนี้จึงเป็นสิ่งที่พรรคปชป.จะทำอย่างต่อเนื่อง เพราะคนรุ่นใหม่คืออนาคตของประเทศ และปชป.ก็พร้อมให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าเราทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า ปชป.ก็พร้อมรองรับคนรุ่นใหม่ มาร่วมกันคิดร่วมกันทำมาร่วมกันพัฒนาพรรค พัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง เพราะนี่คือคนหนุ่มคนสาวที่มีไฟแรงเปรียบเสมือนคลื่นลูกใหม่ เป็นคลื่นลูกใหม่ที่มีพลัง 


 ดังนั้นหวังว่าทุกคนจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และช่วยกันคิดเสนอแนะทางออกและ แนวทางนโยบายที่พวกเราอยากเห็น  เพื่อในวันข้างหน้า พรรคปชป.จะได้นำไปกำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศในวันข้างหน้าต่อไปซึ่งในเร็วๆวันนี้พรรคปชป.จะทำการเปิดทีมการศึกษาของพรรค โดยเอาคนรุ่นใหม่มาดูแล และพรรคจะประกาศ "การศึกษา ทันสมัย" อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ซึ่งก็ถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศ  ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เตรียมไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลง


“ผมเชื่อว่าพวกเราจะเป็นคนหนุ่มคนสาวที่มากด้วยประสบการณ์ในการช่วยขับเคลื่อนบ้านเมือง และเป็นผู้นำในวันข้างหน้า ซึ่งต้องมีความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ คนจะประสบความสำเร็จต้องมี  สองอย่างคือทั้งความรู้ นั่นคือศาสตร์ และประสบการณ์ นั่นคือศิลป์ ดังนั้นสิ่งที่คนหนุ่มสาวต้องเร่งรัดในการเก็บเกี่ยวคือประสบการณ์ จะนำไปปัจจัยความสำเร็จไปสู่ชีวิต  ซึ่งการใช้ชีวิตในค่ายเยาวชนนี่ละคือประสบการณ์ ที่จะมีพวกใหม่ มีเพื่อนใหม่ ซึ่งจะมีทั้งศาสตร์และศิลป์  แบะหวังว่าพวกเราจะได้มีการทำกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง และขยายกรอบแนวคิด เพื่อเชิญชวนคนหนุ่มคนสาวมาเข้ารับการอบรมในรุ่นต่อๆไปในวันข้างหน้า” นายนิพนธ์กล่าว.
อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


มท.เร่งแพ็คถุงยังชีพ 50,000 ถุง   ช่วยจังหวัดชายแดนใต้สู้ภัยโควิด-19
มท.เร่งแพ็คถุงยังชีพ 50,000 ถุง ช่วยจังหวัดชายแดนใต้สู้ภัยโควิด-19

“นิพนธ์”เร่งแจกอาหารและเติม”ตู้ปันสุข”ช่วยคนเดือดร้อน
“นิพนธ์”เร่งแจกอาหารและเติม”ตู้ปันสุข”ช่วยคนเดือดร้อน

มท.2. สั่งเร่งแก้ปัญหา“คลองสำโรง”น้ำเน่าเสีย อย่างยั่งยืน
มท.2. สั่งเร่งแก้ปัญหา“คลองสำโรง”น้ำเน่าเสีย อย่างยั่งยืน

มท.2 เอาจริง ระดมทุกฝ่ายลงพื้นที่ เร่งแก้ปัญหา“คลองสำโรง”เน่าเสีย
มท.2 เอาจริง ระดมทุกฝ่ายลงพื้นที่ เร่งแก้ปัญหา“คลองสำโรง”เน่าเสีย

มท.2 ชื่นชมศูนย์ฯรพ.อุดรฯ ทำสิ่งประดิษฐ์ ป้องกัน  โควิด-19
มท.2 ชื่นชมศูนย์ฯรพ.อุดรฯ ทำสิ่งประดิษฐ์ ป้องกัน โควิด-19

มท.2 จี้เร่งแก้น้ำเสียในคลองสำโรง-หาดเก้าเส้ง ฟื้นสภาพโดยเร็ว
มท.2 จี้เร่งแก้น้ำเสียในคลองสำโรง-หาดเก้าเส้ง ฟื้นสภาพโดยเร็ว

"30 ปีที่รอคอย" มท.2 แจกโฉนดชาวลำพูน
"30 ปีที่รอคอย" มท.2 แจกโฉนดชาวลำพูน

พรรคประชาธิปัตย์ เปิดพรรค รับเลือดใหม่ออนไลน์ คัดส่งสมัคร ส.ส.ใต้
พรรคประชาธิปัตย์ เปิดพรรค รับเลือดใหม่ออนไลน์ คัดส่งสมัคร ส.ส.ใต้

“ชวน”มอบหน้ากากอนามัยเป็นกำลังใจสู้โควิด-19
“ชวน”มอบหน้ากากอนามัยเป็นกำลังใจสู้โควิด-19

“ชวน” เยี่ยมให้กำลัง จนท.ป้องกันโควิด-19  ที่สงขลา
“ชวน” เยี่ยมให้กำลัง จนท.ป้องกันโควิด-19 ที่สงขลา

“นิพนธ์”จี้ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ปีนี้
“นิพนธ์”จี้ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ปีนี้

เร่งสร้าง “บ้านมั่นคง-บ้านพอเพียง” 6 จว.อันดามัน  26,164 หลังใน5 ปี
เร่งสร้าง “บ้านมั่นคง-บ้านพอเพียง” 6 จว.อันดามัน 26,164 หลังใน5 ปี

“สาทิตย์” เร่งแก้ปัญหา อุทยานฯ ออก ประกาศทับที่ทำกินชาวบ้าน
“สาทิตย์” เร่งแก้ปัญหา อุทยานฯ ออก ประกาศทับที่ทำกินชาวบ้าน

“นิพนธ์”ยัน 77 ปี ปชป.มีจุดแข็งรวมคนมีความรู้ทุกวัย
“นิพนธ์”ยัน 77 ปี ปชป.มีจุดแข็งรวมคนมีความรู้ทุกวัย

ชาวสงขลา ให้กำลังใจ “นิพนธ์”สู้คดีปกป้องเงินภาษีประชาชน
ชาวสงขลา ให้กำลังใจ “นิพนธ์”สู้คดีปกป้องเงินภาษีประชาชน

“ชวน” เปิดใจปัญหาเงินกองทุนกู้ยืม กยศ. ยังมีคนไม่คืน
“ชวน” เปิดใจปัญหาเงินกองทุนกู้ยืม กยศ. ยังมีคนไม่คืน

“ชวน”ให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะตุรกี เป็นแบบอย่างคนรุ่นหลัง
“ชวน”ให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะตุรกี เป็นแบบอย่างคนรุ่นหลัง