บช.ภ.8 เร่งสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

หมวดหมู่ : กระบี่,

อ่าน : 408
บช.ภ.8 เร่งสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

กระบี่-ตำรวจ บช.ภ.8 สร้างเครือข่าย ให้ความรู้ประชาชนระวังภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามเป้าหมายต่างๆ ทั้งในโรงเรียน สถานศึกษาและหน่วยงานราชการ เพื่อขยายการรับรู้ป้องกันเข้าสู่ครอบครัว ไม่ตกเป็นเหยื่อ


พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.ภ.8 กล่าวว่า ปัจจุบันรูปแบบการกระทำผิดคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีการดำเนินชีวิต จากสถิติแนวโน้มคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ สตช. ดำเนินการปราบปรามกลุ่มคนร้ายที่กระทำความผิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแต่สถิติแนวโน้มคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยียังคงเพิ่มสูงขึ้น เพราะคนร้ายปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลา

จึงเห็นความสำคัญ ในการใช้ภาคีเครือข่ายในการเร่งสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชน เปรียบเสมือนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ป้องกันระมัดระวังตนเอง  บุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ให้รู้เท่าทันคนร้าย ในการใช้กลอุบายเพื่อหลอกลวงประชาชน  มิให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี


กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สตช.เพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมฯ ให้กับข้าราชการตำรวจประชาชนกลุ่มคนทั่วไป และกลุ่มอาชีพเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเป็นวิทยากร และต่อยอดถ่ายทอดความรู้ถึง ครู อาจารย์ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดองค์ความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประชาสัมพันธ์ และสื่อสารต่อคนอื่นๆ เป็นการสร้างเครือข่ายการทำงาน การรับรู้การทำงาน รับทราบกลโกง หรือวิธีการของอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยอาศัยกลอุบายในรูปแบบต่างๆ ประชาชนจะได้มีวิธีป้องกันที่ทำได้ง่าย ตระหนักรู้ เพื่อระวังป้องกันตนเอง สมาชิกในครอบครัว และผู้ใกล้ชิด มิให้ต้องตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี.