ประธาน สรส.จ.สตูล ยื่น 10 ข้อ วันแรงงานถึงลุงตู่

หมวดหมู่ : สตูล,

อ่าน : 167
วันกรรมกรสากล
ประธาน สรส.จ.สตูล ยื่น 10 ข้อ วันแรงงานถึงลุงตู่

สตูล-ประธานศูนย์ประสานงานสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) จ.สตูล ยื่นข้อเสนอเนื่องใน“วันกรรมกรสากล” หรือวันแรงงาน ผ่าน จ.สตูล ถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้อง 10 ข้อ ย้ำให้เร่งนำเข้าวัคซีนเพื่อฉีดให้เพียงพอแก่ประชาชน รวมทั้งกำหนดมาตรการทดแทนและเยี่ยวยาผู้ป่วยด้วย

        เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.20 น. นายรุ่งโรจน์ ทับเที่ยง ประธานศูนย์ประสานงานสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)จ.สตูล พร้อมพวกรวม 6 คนได้ยื่นหนังสือผ่านนายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจ.สตูล ที่หน้าศาลากลาง จ.สตูล เพื่อส่งต่อไปยังพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยในหนังสือเป็นข้อเสนอวันกรรมกรสากล หรือวันแรงาน วันที่ 1 พ.ค 2564

         สำหรับข้อเสนอเร่งด่วน มีทั้งหมด 10 ข้อเช่น เร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนโดยเร็วและเปิดโอกาสให้ผู้มีความพร้อมในการนำเข้าและฉีดวัคซีนเพื่อฉีดให้คนไกล้ชิดและพนักงานในสถานประกอบการของตนเอง, กำหนดมาตรการดูแลที่ดี บุคคลมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ,ให้ประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพรวมทั้งแรงงานข้ามชาติเข้าถึงบริการการตรวจโรคอย่างทั่วถึง,ให้รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายของประชาชนในเรื่องสาธารณูปโภคเช่นค่าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต,การเยี่ยวยาช่วยเหลือหากมีความทจำเป็นต้องเท่าเทียมเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติครอบคลุมคนยากจนและดูแลแรงงานข้ามชาติอย่างเหมาะสม, ยกเลิกหรือลดการเก็บค่าบำรุงการศึกษาเพราะรัฐมีนโยบายให้มีการเรียนผ่านระบบออนไลน์,รัฐต้องควบคุมราคาสินค้าไม่ให้มีราคาแพงและลงโทษผู้ที่ฉวยโอกาส

         รัฐต้องควบคุมการจัดการเรื่องโควิด-19 โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างการใช่จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส,รัฐต้องหาแนวทางสร้างมาตรการให้หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้รักษาการจ้างงานเอาไว้ไม่ให้มีการเลิกจ้างหรือใช้สถานการณ์โควิด-19 เลิกจ้างคนงานเพราะจะเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้วิกฤติเพิ่มมากขึ้น และข้อสุดท้ายรัฐได้ประกาศให้ไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งมีผลกระทบต่อคนทำงานที่เจ็บป่วยจากโรคดังกล่าวและในอนาคตเป็นไปได้ว่าจะมีโรคระบาดใหม่เกิดขึ้นอีก ดังนั้นรัฐจะต้องกำหนดระเบียบหรือมาตรการที่ชัดเจนในเรื่องของการคุ้มครอง การรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ค่าทดแทนให้กับคนงานที่อาจจะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคเหล่านี้

          หลังจากยื่นหนังสือแล้วนายคณิค คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจ.สตูล กล่าวว่าจะเร่งดำเนินการส่งให้นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.สตูลโดยด่วน เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป.