ปีนี้จัดใหญ่ “งานเทศกาลของดีเกาะยอ”และแห่ผ้าขึ้นเขากุฎิ

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, สงขลา,

อ่าน : 239
กระตุ้นเศรษฐกิจ งานเทศกาลของดีเกาะยอ
ปีนี้จัดใหญ่ “งานเทศกาลของดีเกาะยอ”และแห่ผ้าขึ้นเขากุฎิ

สงขลา-ปีนี้จัดใหญ่โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ (เทศกาลของดีเกาะยอ) และประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิประจำปี 2567 ระดมภาคส่วนต่างๆ ร่วมจัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม ที่วัดโคกเบี้ยวตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา


เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น.นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพเจนมากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา นายถาวร เสนเนียม ตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลเกาะยอ ร.ต.ท.โกวิทย์ รัชนียะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ นายเทพรัตน์ จันทพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา นายจำแลง มนต์ประสาธน์ รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเกาะยอ ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ (เทศกาลของดีเกาะยอ) ประจำปี 2567 ภายใต้ธีม “สมเด็จเจ้าเกาะยอ” ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2567 ณ วัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา โดยจัดการแถลงข่าว ที่ลานประติมากรรม รูปปั้นมโนราห์ สถาบันทักษิณคดีศึกษาตำบลเกาะยอ

การจัดงานดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนในตำบลเกาะยอ  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสถาบันทักษิณคดีศึกษา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ (เทศกาลของดีเกาะยอ) และประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยงานเทศกาลของดีเกาะยอในอดีตจะจัดช่วงผลไม้ออกเรียกว่างานผลไม้หวานจะจัดอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นงานเทศกาลของดีเกาะยอ ส่วนประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิจะจัดประจำทุกปีในวันวิสาขบูชาขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เพื่อแสดงถึงความเคารพและความศรัทธาต่อสมเด็จเจ้าเกาะยอ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนในตำบลเกาะยอ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสรู้จักแหล่งเที่ยวและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลเกาะยอ และบูรณาการการทำงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

ภายในงานปีนี้จัดใหญ่กว่าที่ผ่านมา มีการจัดนิทรรศการของดีเกาะยอในมิติต่าง ๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงทางวัฒนธรรม การประกวดสาวงามเกาะยอ การแข่งขันทำสำรับเกาะยอ การอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากบ่องอ พิธีสมโภชผ้าห่มเจดีย์เขากุฎ การรำถวายสมเด็จเจ้าเกาะยอ การแสดงดนตรี แสง สี เสียงจากนักร้องชื่อดัง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย.