ผวจ.กระบี่กดปุ่มเดินเครื่องระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนลงทะเลอ่าวนาง

หมวดหมู่ : กระบี่, ทั่วไป,

อ่าน : 641
ผวจ.กระบี่ กดปุ่มเดินเครื่องระบบบำบัด น้ำเสียด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ผวจ.กระบี่กดปุ่มเดินเครื่องระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนลงทะเลอ่าวนาง

กระบี่-ผวจ.กระบี่ กดปุ่มเดินเครื่องระบบบำบัด น้ำเสียด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ติดตั้ง 2 เครื่องริมห้วยสาธารณะแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ก่อนปล่อยไหลลงทะเลอ่าวนาง


       นายภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.กระบี่ กล่าวว่า จ.กระบี่ เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญระดับโลกการที่จะทำให้ จ.กระบี่ มีความสวยงามทางธรรมชาติตลอดไป ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติคงอยู่ โดยเฉพาะปัญหาน้ำเสียหาดอ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหากน้ำเสียไหลลงสู่ทะเลจะเกิดปัญหามลพิษ ระบบนิเวศเสื่อมโทรม ทำให้เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยรวม ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและรายได้ของชุมชน และประเทศชาติ 


       จ.กระบี่ ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียคลองจากด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 14,600,000 บาท ให้ สนง.ทสจ.กระบี่ เป็นหน่วยดำเนินการจัดจ้าง และดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 โครงการจึงได้ส่งมอบให้ อบต.อ่าวนาง เป็นผู้ดูแลต่อไป โครงการดังกล่าว ต้องขอขอบคุณ นายเอกวิทย์ ภิญโญธรรมโนทัย เจ้าของโรงแรมพีซ ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่อุทิศที่ดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในครั้งนี้อีกด้วย


       สำหรับโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียคลองจากด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าติดตั้ง ณ บริเวณริมห้วยสาธารณะคลองจาก หมู่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ ระบบมีความสามารถบำบัดน้ำเสียทั้ง 2 โครงการได้ 600 ลบ.ม. ต่อวัน ต่อโครงการ รวมทั้งสิ้น 1,200 ลบ.ม.ต่อวัน เป็นการบำบัดน้ำเสียก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และลงสู่ทะเลต่อไป.