ผวจ.กระบี่คนใหม่ ดันท่องเที่ยว-เกษตรรายได้หลักจังหวัด

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, กระบี่, ทั่วไป, ท่องเที่ยว,

อ่าน : 492
ผวจ.กระบี่ รับตำแหน่งใหม่ ดันท่องเที่ยวและเกษตร
ผวจ.กระบี่คนใหม่ ดันท่องเที่ยว-เกษตรรายได้หลักจังหวัด

กระบี่-ผวจ.กระบี่ รับตำแหน่งใหม่ มอบนโยบาย ดันท่องเที่ยวและเกษตร เพราะเป็นรายได้หลักของจังหวัด


เมื่อเช้าวันที่ 7 ธ.ค. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.กระบี่ ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จ.กระบี่ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.กระบี่ โดยมีส่วนราชการสังกัดมหาดไทย เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินภารกิจตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม อย่างเคร่งครัด ให้ความสำคัญกับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตอบสนองความต้องการของประชาชน ยึดหลักธรรม 3 ประการ“ยุติธรรม คุณธรรม เมตตาธรรม”นอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนา จ.กระบี่ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้กระบี่มีรายได้หลักมาจาก 2 ทางด้วยกันคือภาคการท่องเที่ยว และภาคการเกษตร ก่อนการระบาดของโควิด จ.กระบี่มีรายได้สูงอันดับต้น ๆ ของประเทศ


จากนั้นมอบนโยบายในการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยว ประการแรก นทท.มาแล้วต้องมีความปลอดภัย หากนทท.มีความเชื่อมั่นแล้ว นทท.ก็จะกลับมาอีก กระบี่มีทะเล มีธรรมชาติที่สวยงาม ช่วงโควิดระบาดสองปีที่ผ่านมาธรรมชาติได้ฟื้นฟูขึ้นมาก ประการที่ 2 เรื่องความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญ ต้นไม้ต้องตัดแต่ง เกาะกลางถนนต้องดูแลให้สวยงาม ขยะข้างทางต้องกำจัด อนาคตกระบี่อาจจะแซงภูเก็ตด้วย ประการที่ 3 เรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจะต้องรักษา 2 สิ่งนี้ไว้เป็นสำคัญลำดับแรก ทั้งชายหาด แนวปะการัง การเข้าไปใน อุทยานแห่งชาติ เกาะต่างๆ มีความสำคัญ เพราะชื่อเสียงของ จ.กระบี่ ดังไประดับโลกแล้ว การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจะระดมสรรพกำลังจากทุกฝ่าย ทั้งหอการค้า สภาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องช่วยกัน 


ประการที่ 4 การสร้างความมั่นใจในเรื่องการรักษาพยาบาล ต้องพร้อมรักษาได้ทันท่วงทีหาก นทท.เกิดอะไรขึ้น มีระบบดูแล ระบบส่งต่อผู้ป่วยที่พร้อม 24 ชม. ประการที่ 5 ด้านสาธารณภัย ปภ.ต้องมีการซ้อมแผนอย่างต่อเนื่องเพราะกระบี่มีโรงแรมที่พักอยู่จำนวนมาก ต้องมีความพร้อมตลอดเวลา มีระบบเตือนภัยทางทะเล ความปลอดภัยทางน้ำ หากเกิดอะไรขึ้นในทะเล การท่องเที่ยวก็จะวูบทันที เช่นเรือล่ม ไฟใหม้


การพัฒนายกระดับด้านการเกษตร ต้องส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและหนุนพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ปาล์มน้ำมันยางพารา การดูแลเรื่องการลักขโมย นอกจากนี้ปัญหาเรื่องยาเสพติด กระบี่ มีชื่อเสียงมากในเรื่องการจับกุมยาเสพติดไม่เว้นแต่ละวัน ต้องมาช่วยกันดู โดยเฉพาะกลุ่มผู้เสพที่มีอาการหลอนยา ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงระดับประเทศ เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายต้องช่วยกัน เพราะทุกคนเปรียบเสมือนเฟืองตัวเล็กๆ หลายๆ ตัวที่ต้องขยับเพื่อไปหมุนเฟืองตัวใหญ่ ตนมาวันนี้มาเชิญชวนทุกท่านลงเรือลำเดียวกัน ในรัฐนาวาทะเลอันดามัน จำเป็นต้องใช้เครื่องยนต์4 สูบ หลายตัวช่วยกันทำงาน ให้ไปไว เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :