ผวจ.กระบี่เร่งป้องกัน“ไข้เลือดออก” พบป่วยแล้ว 700 ราย

หมวดหมู่ : กระบี่, ทั่วไป,

อ่าน : 410
ผวจ.กระบี่ รณรงค์ใหญ่ป้องกันไข้เลือดออก
ผวจ.กระบี่เร่งป้องกัน“ไข้เลือดออก” พบป่วยแล้ว 700 ราย

กระบี่-ผวจ.กระบี่ นำทุกภาคส่วนรณรงค์ใหญ่ป้องกันไข้เลือดออก หลังจากพบว่ายังระบาดหนัก 4 อำเภอ ป่วยแล้วเกือบ 700 ราย


     นายภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.กระบี่ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกใน จ.กระบี่ ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ต้นปี 2566 ทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจ ในการสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกทำงานร่วมกับ จนท.สาธารณสุข และ อสม.ในพื้นที่ ในการกำจัด และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน เพื่อให้ประชาชน คนกระบี่ปลอดไข้เลือดออก พร้อมขอความร่วมมือป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยหมั่นดูแลรักษาความสะอาดภายใน และภายนอกบ้านเรือน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัด 


     ดังนั้นจังหวัดกระบี่ จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งใหญ่ขึ้น ภายใต้โครงการ “คนกระบี่รวมพลัง หยุด ไข้เลือดออก” มีตัวแทนกลุ่มองค์กร หน่วยงานราชการ กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัครสาธารณสุข ตัวแทนกลุ่มนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน ร่วมกันจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2566  ที่ลานประติมากรรมปูดำ ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่


     ด้านนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่ กล่าวว่า ในส่วนของ อบจ.กระบี่ ได้สนับสนุน บุคลากร และงบประมาณ ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องพ่นสำหรับกำจัดยุงตัวแก่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.กระบี่ โดยร่วมกับเครือข่าย ทุกภาคส่วน  นอกจากนี้ จะพิจารณานำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นเหตุรำคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพิ่มเติม มาเป็นข้อบังคับใช้ในท้องถิ่นอย่างจริงจัง กรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในช่วงที่มีการระบาด เพื่อร่วมกันสร้าง จ.กระบี่ ให้เป็นเมืองที่ปลอดจากโรคไข้เลือดออก เมืองสะอาด ปลอดภัย และน่าอยู่สำหรับทุกคน


     สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกใน จ.กระบี่ ในปี 2566 ตั้งแต่ 1 ม.ค.-25 ก.ค.66 พบผู้ป่วยจำนวน 692 คน คิดเป็นอัตราป่วย 144.10 ต่อแสนประชากร ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5-14 ปี ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง คือการมียุงลายซึ่งเป็นตัวนำโรคชุกชุม พบพื้นที่ระบาดหนัก 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองกระบี่ อ.เหนือคลอง อ.คลองท่อม และ อ.เกาะลันตา ตามลำดับ ซึ่ง อ.เมืองกระบี่ มีการระบาดมากในทุกตำบล มีผู้ป่วยแล้ว 476 คน อัตราป่วยสูงถึง 380.52 ต่อแสนประชากร.