พม.นครศรีฯ จัด “ปันน้ำใจ” ช่วยกลุ่มเปราะบาง

หมวดหมู่ : นครศรีธรรมราช, ภาคใต้,

อ่าน : 329
เซ็นทรัลเฟสติวัล นครศรีธรรมราช พม. เราไม่ทิ้งกัน ปันสุข ปันน้ำใจ จากใจ พม.” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
พม.นครศรีฯ จัด “ปันน้ำใจ” ช่วยกลุ่มเปราะบาง

นครศรีธรรมราช- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “พม. เราไม่ทิ้งกัน ปันสุข ปันน้ำใจ จากใจ พม.” แจกข้าวกล่องให้กลุ่มเปราะบาง 1,000 กล่อง


       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “พม. เราไม่ทิ้งกัน ปันสุข ปันน้ำใจ จากใจ พม.” ที่วัดบุญนารอบ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2563 มีนายชูรินทร์ ขวัญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ขาดแคลนอาหาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชุมชน และภาคีเครือข่ายในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประชาชน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการทำอาหารกล่องจำนวน 1000 กล่องพร้อมน้ำดื่ม แจกจ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนไส้กรอกจำนวน 200 กิโลกรัมจากเบทาโกรด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัด 5 วัน  ได้แก่ วันที่ 10/16/17/23 และ 24 มิ.ย. 2563 


      นายชูรินทร์ ขวัญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ส่วนประเทศไทยรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย กระทรวง พม. ซึ่งมีภารกิจในการดูแลประชาชนตั้งแต่ก่อนเกิดถึงหลังตาย ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กแรกเกิด เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ดังนั้นหากประชาชนประสบความเดือดร้อนของให้โทร.ขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือไปติดต่อที่สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวง พม.