ภาคธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต เร่งฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจ

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, ภูเก็ต, ทั่วไป, ท่องเที่ยว,

อ่าน : 169
โควิด-19 กระตุ้นเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจท่องเที่ยว PAA Treasure Hunt เหวนรอบเกาะ เลาะรอบหาด
ภาคธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต เร่งฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจ

        นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม PAA Treasure Hunt “เหวนรอบเกาะ เลาะรอบหาด” ครั้งที่ 1 ณ ปลายแหลมสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 โดยมี นางวิรินทร์ตรา ประภากิจยศพัฒน์ นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต คณะกรรมการชมรม และสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรม

        นางวิรินทร์ตรา ประภากิจยศพัฒน์ นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงาน “เหวนรอบเกาะ เลาะรอบหาด” ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างเข้มแข็งและมีความสุข ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน เพิ่มเสน่ห์วิสาหกิจชุมชนควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวภูเก็ต ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน รถยนต์ 30 คัน โดยขบวนรถจะเริ่มออกจากสะพานหินและไปสิ้นสุดที่วิสาหกิจชุมชนบ้านไม้ขาว โดยขบวนจะผ่านชุมชนต่างๆ อาทิ ศาลเจ้ากะทู้, พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่, วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าคลอก/ศาลหลักเมือง, วัดไม้ขาว, วิสาหกิจชุมชนบ้านไม้ขาว เพื่อไปชมการสาธิตวิธีการจับจั๊กจั่นทะเลและการปลูกผักลิ้นห่าน ร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้านจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

        นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวมีบทบาทที่สำคัญในการทำรายได้ให้ประเทศเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากผล กระทบโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้ภูเก็ตประสบปัญหาหนักมาก ดังนั้น สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว และให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตว่าเรามีความพร้อมมากแค่ไหนที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร ด้านบริหาร และด้านการบริการ ช่วยให้การจัดการท่องเที่ยวเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะสนับสนุนและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต.