ภูเก็ตจัดอุปสมบทหมู่อุทิศส่วนกุศลแด่ “บรรพชนผู้กล้า”
ภูเก็ตจัดอุปสมบทหมู่อุทิศส่วนกุศลแด่ “บรรพชนผู้กล้า”