“ภูเก็ต” วิกฤตใช้แหล่งน้ำสุดท้ายแล้ว แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, ภูเก็ต, ทั่วไป,

อ่าน : 143
ขาดแคลนน้ำ
“ภูเก็ต” วิกฤตใช้แหล่งน้ำสุดท้ายแล้ว แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ
        รอง ผวจ.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมโรงผลิตน้ำประปาชั่วคราวขุมน้ำวานิช ซึ่งผลิตได้วันละ 2,400 คิว เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ตอนนี้ใช้แหล่งน้ำสุดท้ายแล้ว

        การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำบางพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ เนื่องจากฝนทิ้งช่วงทำให้แหล่งน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำบางวาดกับบางเหนียวดำไม่มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะผลิตน้ำประปา ทำให้บางพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทางจังหวัดได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้มีการประสานภาคเอกชนในการขอใช้น้ำในขุมเหมืองต่างๆ มาทดแทนปริมาณน้ำที่ขาดหายไป โดยที่ผ่านมาทางการประปาส่วนภูมิภาคได้มีการสูบน้ำจากขุมเหมืองของภาคเอกชนที่ได้มีการประสานงานไว้แล้ว นำมาผลิตน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอถลาง 

        ส่วนบริเวณ ต.เกาะแก้ว ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ยังคงมีปัญหาในบางส่วน ทางจังหวัดจึงได้มีการประสานกับทางขุมเหมืองวานิชเพื่อติดตั้งโรงผลิตน้ำประปาชั่วคราว ทางสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วและมีการเดินเครื่องการผลิตในทันที สามารถจ่ายน้ำเข้าระบบได้ประมาณวันละ 2,400 คิว โดยจะเน้นการส่งน้ำมายังพื้นที่ที่ยังมีปัญหาใน ต.รัษฎา และบางส่วนของ ต.เกาะแก้ว
 
        นายวงศกร เปิดเผยอีกว่า แนวทางที่ประชุมกับเลขาธิการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาประเด็นแรก ก็คือ ให้ใช้น้ำจากลำคลองก่อนเป็นอันดับแรก อันดับสอง คือ ให้ใช้น้ำจากขุมน้ำของเอกชน อันดับสาม คือ ของชลประทานไว้หลังสุด เพราะว่าในขณะนั้นมีแนวโน้มว่าของชลประทานลดลงไปเยอะมาก เพราะตอนนี้ใช้แต่ของชลประทานอย่างเดียว ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะผ่านหน้าแล้งไปไม่ได้ แหล่งน้ำเราจะไม่พอเลยต้องไปเริ่มที่ลำคลองและก็มีการใช้น้ำจากขุมน้ำบางวาดของคลองบางใหญ่ ตอนนี้พอคลองบางใหญ่แห้ง อันดับสองเราได้ไปเจรจากับขุมน้ำของเอกชน คือ โรงกรองน้ำบางโจซึ่งอยู่ตอนเหนือของจังหวัดภูเก็ต แต่ละขุมน้ำที่เราใช้ไปมันทยอยแห้งไปเรื่อย น้ำหมดไปเรื่อยๆ แล้วชุดสุดท้ายที่เราไปเจรจามีขุมของโบ๊ท ขุมของฮิตเลอร์ ที่หน้าวัดม่าหนิก และต่อมาขุมวานิช ของคุณอัญชลี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์ ทางจังหวัดภูเก็ตต้องขอขอบคุณเจ้าของขุมน้ำทั้งหมด

        “ตอนนี้เราพยายามแก้ไขในส่วนนี้ ที่ผ่านมาเราสูบน้ำไปผลิตที่บางโจ แต่สำหรับที่นี่เนื่องจากเป็นขุมน้ำที่อยู่ไกลจากบางโจ เราจึงใช้วิธีเดินท่อไปผลิตและใช้งบประมาณสูง เลยเปลี่ยนมาเป็นเช่าเครื่องผลิตประปาเคลื่อนที่ มาตั้งที่นี่เลย และขออนุญาตทางเจ้าของคุมน้ำใช้พื้นที่บริเวณนี้เพื่อให้ราคางบประมาณที่มีอยู่ถูกลง สามารถผลิตได้วันละ 2,400 คิวต่อวัน และนี่คงเป็นขุมสุดท้ายแล้วที่เจรจา เพราะว่าขุมอื่นๆ เราใช้มาเรื่อยแล้วและแห้งไปเยอะ ตอนนี้เราโชคดีที่ฝนตกลงมาในคลอง จึงกลับมาสูบได้อีก ส่วนที่เดือดร้อนคือส่วนที่เราจะสูบไประบบท่อของการประปา มันสามารถอัดส่วนที่เราต้องการ อย่างเช่น ต.ป่าคลอก ต.เกาะแก้ว ต.รัษฎา น้ำจ่ายไม่ถึง” นายวงศกร กล่าว

        นายวงศกร กล่าวอีกว่า จากที่ติดตามดูแลการบริหารจัดการน้ำของการประปา ทีมงานที่ช่วยเหลือในการเอาเครื่องสูบน้ำมาช่วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ระบบการจ่ายน้ำของการประปาน่าจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกือบ 100% ส่วนหนึ่งทาง ปภ. ทัพเรือ กองทัพภาค 4 ชลประทาน ก็อนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำ เพื่อแจกจ่ายน้ำซึ่งช่วยได้เยอะตอนนี้ และสถานการณ์ก็ดีขึ้น และเราจะพยายามไม่ให้มีการแจกน้ำต่อไป โดยกลุ่มผู้เดือดร้อนหลักๆ เช่น ต.รัษฎาเป็นหลัก มีกว่า 10,000 ครัวเรือน เพราะอยู่ปลายท่อน้ำที่ยังไม่ไหล ตอนนี้เริ่มไหลบางส่วนแล้ว จะมีการปรับเพิ่มแรงดันน้ำพื้นที่ของ ต.รัษฎาเกือบทั้งหมด คิดว่าภายในหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะไหลหมด ในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ช่วยเร่งรัดเป็นห่วงเป็นใยประชาชน ให้ทางทีมงานได้เร่งแก้ไขปัญหา และต้องขอบคุณบอร์ดของการประปาภูมิภาคด้วย.