ภูเก็ต เตรียมเสนอโครงการ “เมดิคอลฮับ” ในการประชุม ครม.สัญจร

หมวดหมู่ : การเมือง, เศรษฐกิจ, ภูเก็ต, ทั่วไป,

อ่าน : 311
เมดิคอลฮับ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ประชุม ครม.สัญจร
ภูเก็ต เตรียมเสนอโครงการ “เมดิคอลฮับ” ในการประชุม ครม.สัญจร

        นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กรรมการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และสมาชิก เข้าร่วมประชุม ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมืองภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2563 ที่ผ่านมา

        นายณรงค์ ผวจ.ภูเก็ต ได้บรรยายแนวทางการฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวของภูเก็ตตามนโยบายภาครัฐ ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาคเอกชน ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นมหกรรมอาหาร ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ หรือการจัดการแข่งขันกีฬา และประเพณีถือศีลกินผัก ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17-25 ตุลาคมนี้ จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

        นอกจากนี้ทางภาครัฐได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และในส่วนของการเตรียมการรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็คงจะเป็นหลังประเพณีถือศีลกินผัก ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้มีการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา ซึ่งก็คงจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง

        นายณรงค์ กล่าวอีกว่า ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายนนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี กำหนดเดินทางมาตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดภูเก็ต ฉะนั้นทางจังหวัดได้หารือกับทุกภาคส่วนในการผลักดันโครงการต่างๆ ซึ่งขณะนี้ยังคงมีการหารือเพื่อหาข้อสรุปแต่โครงการหลักๆ ที่จะเสนอ เพื่อผลักดัน ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัด และโครงการเมดิคอลฮับ ขณะนี้ทางจังหวัดได้เตรียมพื้นที่ไว้แล้ว นอกจากนี้ยังมีการเตรียมโครงการระยะสั้น กลาง และระยะยาว ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งจะมีการหารือเพื่อหาข้อสรุปกับทุกภาคส่วนเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

        ด้าน นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า หอการค้าได้มีการหารือกับสมาชิกเพื่อผลักดันโครงการต่างๆ ในการประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งนี้ เบื้องต้นจะเน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการจราจรและโครงการเมดิคอลฮับ ส่วนเรื่องอื่นๆ จะมีการหารือกับทางจังหวัด เพื่อหาข้อสรุปในการผลักดันและเสนอให้ครม.ได้รับทราบและสนับสนุนต่อไป.


นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต


นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต