มท.2 ประชุมเร่งแก้น้ำท่วมพื้นที่ราชภัฏสงขลา

หมวดหมู่ : การเมือง, เศรษฐกิจ, สงขลา,

อ่าน : 236
มหาวิทยาลัยทักษิณ รมช.มหาดไทย แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราชภัฏสงขลา
มท.2 ประชุมเร่งแก้น้ำท่วมพื้นที่ราชภัฏสงขลา

สงขลา-“นิพนธ์ บุญญามณี” รมช.มหาดไทย เร่งแก้ไขน้ำท่วมเมืองสงขลา สั่งการตั้งเจ้าภาพบูรณาการแผนร่วมท้องถิ่น เสนอขอรับงบประมาณแก้ไขฯ พร้อมประสาน กรมป้องกันและบรรเสาธารณภัย กรมชลประทาน เตรียมการเครื่องจักรขุดลอก ลดผลกระทบช่วงฤดูมรสุม


เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น.ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราชภัฏสงขลา และบริเวณใกล้เคียง ตลอดแนวถนนกาญจนวนิชไปจนถึงห้าแยกน้ำกระจาย และพื้นที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา, โครงการชลประทานสงขลา, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา, แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยทักษิณ ฯลฯ เข้าร่วมการประชุม


นายนิพนธ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราชภัฏสงขลา และบริเวณใกล้เคียงตลอดแนวถนนกาญจนวนิชไปจนถึงห้าแยกน้ำกระจาย และพื้นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน โดยได้กำชับทุกหน่วยงานในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในเรื่องของงบประมาณ แผนการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้เริ่มมีฝนตกลงมาในพื้นที่เพราะอยู่ในช่วงฤดูมรสุม ขอให้ทุกหน่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมเครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น รถแบ็คโฮ พร้อมทั้งแผนการดำเนินงาน หากสิ่งใดพร้อมสามารถดำเนินการได้ขอให้ทำทันที เพื่อรองรับฤดูมรสุมที่จะมาถึง


 ทั้งนี้จังหวัดสงขลาได้ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาส และศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ของจังหวัดสงขลา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองการใช้เงินกู้ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป จำนวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 28,600,000 บาท ประกอบด้วย 1.โครงการแก้มลิงบ้านสะพานยาวพร้อมอาคารประกอบ วงเงิน 25 ล้านบาท หน่วยงานที่รับผิดชอบคือโครงการชลประทานสงขลา  2.โครงการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนสามแยกทุ่งหวัง - สงขลา ระหว่าง กม.9+500-กม.10+200 วงเงิน 3,600,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1


สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้มีการนำเสนอจากหน่วยงานต่างๆ ในหลายแนวทาง อาทิ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 เสนอโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเดิมบนทางหลวงหมายเลข 407 (หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำและก่อสร้างอาคารระบายน้ำเชื่อมต่อกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในซอยกาญจนวนิช 13 เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองสำโรง ขอรับการสนับสนุนจากงบกรมทางหลวง, เทศบาลเมืองเขารูปช้าง นำเสนอโครงการปรับปรุงคลองสิ่งแวดล้อม บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบใดงบหนึ่ง, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอการขุดลอกคูคลองในมหาวิทยาลัยเพื่อระบายน้ำในช่วงฤดูฝน 


นอกจากนี้เทศบาลตำบลพะวง นำเสนอโครงการขุดลอกคลองตอเตี้ย คลองน้ำกระจาย คลองบางดาน และคลอง หมู่ที่ 5 สายกลางบ้าน (พะวง) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบใดงบหนึ่ง, แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สูบโคลนจากบ่อพักอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการล้างท่อ/ดูระบายน้ำในภารกิจส่วนที่รับผิดชอบ, การสำรวจท่อลอดทางเข้าสำนักงาน/อาคารบ้านเรือนให้ใด้มาตรฐาน รองรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างเหมาะสม, ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดคูระบายน้ำจากห้าแยกน้ำกระจายลงสู่ทะเลสาบสงขลา.
อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


ม.ทักษิณคิ๊กออฟ อส.ชุมชน ต่อยอดสร้างงาน
ม.ทักษิณคิ๊กออฟ อส.ชุมชน ต่อยอดสร้างงาน

มท.2 มอบถุงยังชีพให้กำลังใจแก่  อสม.ตรัง-พัทลุง สู้ภัยโควิด-19
มท.2 มอบถุงยังชีพให้กำลังใจแก่ อสม.ตรัง-พัทลุง สู้ภัยโควิด-19

มท.2 สั่งเร่งดับไฟป่าพรุบาเจาะ วอดไป 2 พันกว่าไร่แล้ว
มท.2 สั่งเร่งดับไฟป่าพรุบาเจาะ วอดไป 2 พันกว่าไร่แล้ว

ม.ทักษิณ เปิดศูนย์ AIC รองรับนวัตกรรมเกษตรยุค 4.0
ม.ทักษิณ เปิดศูนย์ AIC รองรับนวัตกรรมเกษตรยุค 4.0

มท.2 ชื่นชมศูนย์ฯรพ.อุดรฯ ทำสิ่งประดิษฐ์ ป้องกัน  โควิด-19
มท.2 ชื่นชมศูนย์ฯรพ.อุดรฯ ทำสิ่งประดิษฐ์ ป้องกัน โควิด-19

"30 ปีที่รอคอย" มท.2 แจกโฉนดชาวลำพูน
"30 ปีที่รอคอย" มท.2 แจกโฉนดชาวลำพูน

รมช.มหาดไทย เยือน มรภ.สงขลา หารือแก้ปัญหาน้ำท่วม
รมช.มหาดไทย เยือน มรภ.สงขลา หารือแก้ปัญหาน้ำท่วม

มท2. เยี่ยมให้กำลังใจ จนท.จุดตรวจโควิด-19
มท2. เยี่ยมให้กำลังใจ จนท.จุดตรวจโควิด-19

มท.2 มอบชุด PPE-หน้ากากอนามัยช่วยแพทย์ฉุกเฉิน
มท.2 มอบชุด PPE-หน้ากากอนามัยช่วยแพทย์ฉุกเฉิน

ม.ทักษิณ พัทลุง ผุดไอเดีย อาสาสมัครระยะไกล สู้ภัยโควิด-19
ม.ทักษิณ พัทลุง ผุดไอเดีย อาสาสมัครระยะไกล สู้ภัยโควิด-19

ปิด รพ.สนาม มหาวิทยาลัยทักษิณ “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง” และการรับบริจาค
ปิด รพ.สนาม มหาวิทยาลัยทักษิณ “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง” และการรับบริจาค

ม.ทักษิณ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ TSU NanoMask และ TSU Herbal Alcohol Spray ตอบรับสังคมวิถีใหม่
ม.ทักษิณ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ TSU NanoMask และ TSU Herbal Alcohol Spray ตอบรับสังคมวิถีใหม่

ม.ทักษิณ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวถูกล็อคดาวน์ชุมชนเก้าเส้ง
ม.ทักษิณ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวถูกล็อคดาวน์ชุมชนเก้าเส้ง

มท.2 ขึ้นอีสานแจกโฉนดให้ชาวบ้านทำกินที่อุบลฯ
มท.2 ขึ้นอีสานแจกโฉนดให้ชาวบ้านทำกินที่อุบลฯ

ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดโรงพยาบาลสนาม รอบที่ 2
ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดโรงพยาบาลสนาม รอบที่ 2

มท.2 เตือน 8 จ.ริมโขง รับมือมวลน้ำล้นเขื่อนจากจีน-ลาว และพายุ“เจิมปากกา”
มท.2 เตือน 8 จ.ริมโขง รับมือมวลน้ำล้นเขื่อนจากจีน-ลาว และพายุ“เจิมปากกา”

มท.2 เยี่ยมเติมกำลังใจ ด่านตรวจโควิด-19 ทำงาน  24 ชั่วโมง
มท.2 เยี่ยมเติมกำลังใจ ด่านตรวจโควิด-19 ทำงาน 24 ชั่วโมง

ม.ทักษิณ ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการสื่อดิจิตอลออนไลน์นานาชาติ
ม.ทักษิณ ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการสื่อดิจิตอลออนไลน์นานาชาติ

ม.ทักษิณ ผนึกกำลังเครือข่ายแพทย์พื้นบ้าน นำภูมิปัญญาสมุนไพรสู้ภัยโควิด-19
ม.ทักษิณ ผนึกกำลังเครือข่ายแพทย์พื้นบ้าน นำภูมิปัญญาสมุนไพรสู้ภัยโควิด-19

ม.ทักษิณ ลงนามร่วมมือบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน
ม.ทักษิณ ลงนามร่วมมือบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน

ม.ทักษิณ จัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) ของอำเภอป่าพะยอม ณ วิทยาเขตพัทลุง
ม.ทักษิณ จัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) ของอำเภอป่าพะยอม ณ วิทยาเขตพัทลุง

มท.2 มอบโฉนดที่ดินให้ชาวน่าน 2,300 แปลง
มท.2 มอบโฉนดที่ดินให้ชาวน่าน 2,300 แปลง

มท.2 เติมกำลังใจ นักรบด่านหน้าน่าน-แพร่ - อุตรดิตถ์ ทุ่มเทสู้ภัยโควิด-19
มท.2 เติมกำลังใจ นักรบด่านหน้าน่าน-แพร่ - อุตรดิตถ์ ทุ่มเทสู้ภัยโควิด-19

มท.2 สั่ง ปภ.ทุกเขต ส่งรถประกอบอาหารและผลิตน้ำดื่ม สนับสนุนศูนย์พักคอยทั่วประเทศ
มท.2 สั่ง ปภ.ทุกเขต ส่งรถประกอบอาหารและผลิตน้ำดื่ม สนับสนุนศูนย์พักคอยทั่วประเทศ

ม.ทักษิณ เสวนา “ปลดล๊อก กระท่อม พืชเศรษฐกิจ...ทางเลือกของชุมชน”
ม.ทักษิณ เสวนา “ปลดล๊อก กระท่อม พืชเศรษฐกิจ...ทางเลือกของชุมชน”

เปิด “หลาวัฒนธรรม” และ “เผล้งหลามาร์เก็ต” กระตุ้นภูมิคุ้มกันทางสังคม สนับสนุนผู้ประกอบการฐานราก
เปิด “หลาวัฒนธรรม” และ “เผล้งหลามาร์เก็ต” กระตุ้นภูมิคุ้มกันทางสังคม สนับสนุนผู้ประกอบการฐานราก

แจกไปแล้ว 1 แสนกล่อง ข้าวกล่อง”ครัวสรรเพชญ”  ให้ชาวสงขลาสู้ภัยโควิด-19
แจกไปแล้ว 1 แสนกล่อง ข้าวกล่อง”ครัวสรรเพชญ” ให้ชาวสงขลาสู้ภัยโควิด-19

ม.ทักษิณ ขับเคลื่อนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ผ่านมาตรฐาน Organic Thailand
ม.ทักษิณ ขับเคลื่อนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ผ่านมาตรฐาน Organic Thailand

ม.ทักษิณ จัดเสวนาภูมิทัศน์ใหม่การจัดการเรียนรู้ในยุคโควิด-19
ม.ทักษิณ จัดเสวนาภูมิทัศน์ใหม่การจัดการเรียนรู้ในยุคโควิด-19

มท.2 สั่งทำแผนแม่บท แก้ปัญหาน้ำท่วมสงขลาทั้งระบบ
มท.2 สั่งทำแผนแม่บท แก้ปัญหาน้ำท่วมสงขลาทั้งระบบ

“นิพนธ์” มท.2 มอบโฉนดที่ดินให้คนใน 4 จังหวัดชายแดนใต้
“นิพนธ์” มท.2 มอบโฉนดที่ดินให้คนใน 4 จังหวัดชายแดนใต้

มท.2 เดินหน้าสำรวจออกโฉนดที่ดิน 70 จังหวัด ปี 65 -ตามนโยบาย”ที่ดินคือชีวิต”
มท.2 เดินหน้าสำรวจออกโฉนดที่ดิน 70 จังหวัด ปี 65 -ตามนโยบาย”ที่ดินคือชีวิต”

“ครัวสรรเพชญอาสา”"แจกข้าวกล่องแล้วกว่า 200,000 กล่อง-มท.2 ร่วมแจก
“ครัวสรรเพชญอาสา”"แจกข้าวกล่องแล้วกว่า 200,000 กล่อง-มท.2 ร่วมแจก

ทีมนักวิจัย ม.ทักษิณ ผลิตเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
ทีมนักวิจัย ม.ทักษิณ ผลิตเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ