มท.2 มอบโฉนดที่ดินให้ชาวน่าน 2,300 แปลง

หมวดหมู่ : การเมือง, ภาคเหนือ,

อ่าน : 263
รมช.มหาดไทย มอบโฉนดที่ดินให้ชาวน่าน
มท.2 มอบโฉนดที่ดินให้ชาวน่าน 2,300 แปลง

น่าน-รมช.มหาดไทย เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้ชาวจังหวัดน่าน ย้ำที่ดินคือชีวิตของประชาชน ที่ต้องทุ่มเทช่วยเหลืออย่างจริงจัง หลังมอบที่ดินให้ชาวน่าน 2,300 แปลง


 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.ที่ตำบลไชยสถาน (วัดต้นแก้ว) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน โดยได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งในครั้งนี้เป็นการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนที่ได้ดำเนินการเดินสำรวจแล้วเสร็จของจังหวัดน่านจำนวนทั้งสิ้น 2,300 แปลงและมีตัวแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มารับมอบจำนวน 50 แปลง และ เดินไปมอบโฉนดที่ดินถึงที่บ้านเรือนประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุอีกจำนวน 10 แปลง


 นายนิพนธ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโฉนดที่ดินในวันนี้ รัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนทุกคน โดยมุ่งเน้นถึงเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน สร้างความสุขให้พี่น้องประชาชน เป็นการทำให้ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดที่ดินมีหลักประกันในชีวิตเพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะที่ดิน คือชีวิต ที่ต้องทุ่มเท ผลักดันในการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้อง ภายใต้การกำกับของตน ในส่วนของกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย ต้องเร่งรัดในการทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน การออกโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการเป็นเอกสารสิทธิ์ จึงมีความสำคัญสามารถนำไปสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับแจกโฉนดที่ดิน หวงแหนที่ดินของตนเอง อย่านำไปจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่จำเป็น


“ผมได้ผลักดันอย่างเต็มที่ในการขยายผลเรื่องการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการเข้าถึงโอกาสทางสังคม เข้าถึงทรัพยากรของประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำทางสังคมลดลง แต่สิ่งสำคัญเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับโฉนดที่ดินไปแล้ว ขอให้ดูแลรักษาไว้ให้ดี หลายคนเป็นที่ดินที่ครอบครองต่อจากบรรพบุรุษ ก็อยากให้ที่ดินดังกล่าวได้ส่งต่อไปถึงลูกหลาน รวมทั้งเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างรายได้นำไปสู่การพัฒนาเมือง เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตต่อไป” นายนิพนธ์กล่าว


 สำหรับจังหวัดน่านมีเป้าหมายในการมอบโฉนดทั้งหมด 2,142 แปลง  มอบโฉนดในพื้นที่จังหวัดน่านไปแล้วจำนวน 2,363 แปลง โดยในพื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 560 แปลง ซึ่งโฉนดที่ดินที่จะมอบในวันนี้เป็นโฉนดที่ดิน ที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 50 แปลง ซึ่งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างดี.อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


มท.2 มอบถุงยังชีพให้กำลังใจแก่  อสม.ตรัง-พัทลุง สู้ภัยโควิด-19
มท.2 มอบถุงยังชีพให้กำลังใจแก่ อสม.ตรัง-พัทลุง สู้ภัยโควิด-19

มท.2 สั่งเร่งดับไฟป่าพรุบาเจาะ วอดไป 2 พันกว่าไร่แล้ว
มท.2 สั่งเร่งดับไฟป่าพรุบาเจาะ วอดไป 2 พันกว่าไร่แล้ว

มท.2 ชื่นชมศูนย์ฯรพ.อุดรฯ ทำสิ่งประดิษฐ์ ป้องกัน  โควิด-19
มท.2 ชื่นชมศูนย์ฯรพ.อุดรฯ ทำสิ่งประดิษฐ์ ป้องกัน โควิด-19

"30 ปีที่รอคอย" มท.2 แจกโฉนดชาวลำพูน
"30 ปีที่รอคอย" มท.2 แจกโฉนดชาวลำพูน

รมช.มหาดไทย เยือน มรภ.สงขลา หารือแก้ปัญหาน้ำท่วม
รมช.มหาดไทย เยือน มรภ.สงขลา หารือแก้ปัญหาน้ำท่วม

มท2. เยี่ยมให้กำลังใจ จนท.จุดตรวจโควิด-19
มท2. เยี่ยมให้กำลังใจ จนท.จุดตรวจโควิด-19

มท.2 มอบชุด PPE-หน้ากากอนามัยช่วยแพทย์ฉุกเฉิน
มท.2 มอบชุด PPE-หน้ากากอนามัยช่วยแพทย์ฉุกเฉิน

มท.2 ขึ้นอีสานแจกโฉนดให้ชาวบ้านทำกินที่อุบลฯ
มท.2 ขึ้นอีสานแจกโฉนดให้ชาวบ้านทำกินที่อุบลฯ

มท.2 เตือน 8 จ.ริมโขง รับมือมวลน้ำล้นเขื่อนจากจีน-ลาว และพายุ“เจิมปากกา”
มท.2 เตือน 8 จ.ริมโขง รับมือมวลน้ำล้นเขื่อนจากจีน-ลาว และพายุ“เจิมปากกา”

มท.2 เยี่ยมเติมกำลังใจ ด่านตรวจโควิด-19 ทำงาน  24 ชั่วโมง
มท.2 เยี่ยมเติมกำลังใจ ด่านตรวจโควิด-19 ทำงาน 24 ชั่วโมง

มท.2 ประชุมเร่งแก้น้ำท่วมพื้นที่ราชภัฏสงขลา
มท.2 ประชุมเร่งแก้น้ำท่วมพื้นที่ราชภัฏสงขลา

มท.2 เติมกำลังใจ นักรบด่านหน้าน่าน-แพร่ - อุตรดิตถ์ ทุ่มเทสู้ภัยโควิด-19
มท.2 เติมกำลังใจ นักรบด่านหน้าน่าน-แพร่ - อุตรดิตถ์ ทุ่มเทสู้ภัยโควิด-19

มท.2 สั่ง ปภ.ทุกเขต ส่งรถประกอบอาหารและผลิตน้ำดื่ม สนับสนุนศูนย์พักคอยทั่วประเทศ
มท.2 สั่ง ปภ.ทุกเขต ส่งรถประกอบอาหารและผลิตน้ำดื่ม สนับสนุนศูนย์พักคอยทั่วประเทศ

แจกไปแล้ว 1 แสนกล่อง ข้าวกล่อง”ครัวสรรเพชญ”  ให้ชาวสงขลาสู้ภัยโควิด-19
แจกไปแล้ว 1 แสนกล่อง ข้าวกล่อง”ครัวสรรเพชญ” ให้ชาวสงขลาสู้ภัยโควิด-19

มท.2 สั่งทำแผนแม่บท แก้ปัญหาน้ำท่วมสงขลาทั้งระบบ
มท.2 สั่งทำแผนแม่บท แก้ปัญหาน้ำท่วมสงขลาทั้งระบบ

“นิพนธ์” มท.2 มอบโฉนดที่ดินให้คนใน 4 จังหวัดชายแดนใต้
“นิพนธ์” มท.2 มอบโฉนดที่ดินให้คนใน 4 จังหวัดชายแดนใต้

มท.2 เดินหน้าสำรวจออกโฉนดที่ดิน 70 จังหวัด ปี 65 -ตามนโยบาย”ที่ดินคือชีวิต”
มท.2 เดินหน้าสำรวจออกโฉนดที่ดิน 70 จังหวัด ปี 65 -ตามนโยบาย”ที่ดินคือชีวิต”

“ครัวสรรเพชญอาสา”"แจกข้าวกล่องแล้วกว่า 200,000 กล่อง-มท.2 ร่วมแจก
“ครัวสรรเพชญอาสา”"แจกข้าวกล่องแล้วกว่า 200,000 กล่อง-มท.2 ร่วมแจก