มท.2 เตือน 8 จ.ริมโขง รับมือมวลน้ำล้นเขื่อนจากจีน-ลาว และพายุ“เจิมปากกา”

หมวดหมู่ : ต่างประเทศ-ทั่วไป, กรุงเทพฯ,

อ่าน : 218
รมช.มหาดไทย การระบายมวลน้ำขนาดใหญ่จากจีนและลาว เฝ้าระวังสถานการณ์"พายุเจิมปากา
มท.2 เตือน 8 จ.ริมโขง รับมือมวลน้ำล้นเขื่อนจากจีน-ลาว และพายุ“เจิมปากกา”

กรุงเทพฯ-“นิพนธ์ บุญญามณี”รมช.มหาดไทย เตือน การระบายมวลน้ำขนาดใหญ่จากจีนและลาว ส่งผล กระทบประชาชน 8 จังหวัดริมโขง สั่งปภ.และ ผวจ. เตรียมการรับมือ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์"พายุเจิมปากา"


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากที่มีรายงานจากสื่อต่างประเทศว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเกิดเหตุเขื่อน 2 แห่งแตกในเมืองฮูหลุนเป้ยเอ่อร์ ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบกับเกิดฝน 1,000 ปีตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่าน ทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในมณฑลเหอหนาน จนต้องมีประกาศเตือนเขื่อนอี้เหอถาน เขื่อนอีกแห่งในเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน อาจพังถล่มได้ตลอดเวลา ทำให้ประเทศทางตอนใต้ลงมา อย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย ต้องมีการเตรียมการรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบายมวลน้ำใหญ่จากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิด 


ส่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเองในขณะนี้ได้มีประกาศให้เขื่อนน้ำอูทำการปล่อยระบายน้ำ​ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอีกแห่งคือเขื่อนไซยะบุรี มีการเร่งระบายน้ำมากขึ้นเพื่อรองรับมวลน้ำใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 1-2สัปดาห์ นี้ 


 จากสถานการณ์ดังกล่าว รมช.มท.ได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงทั้ง 8 จังหวัดได้แก่ จ.เชียงราย จ.เลย จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.อำนาจเจริญและจ.อุบลราชธานี ได้เตรียมการรับมือและแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงให้เฝ้าระวัง และเตรียมการอพยพทันทีหากเกิดความรุนแรง เนื่องจากปริมาณน้ำนั้นมีมวลขนาดใหญ่มากและอาจต้องใช้ระยะเวลาหลายวันกว่าการระบายน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติ 


ประกอบกับสถานการณ์พายุดีเปรสชัน “เจิมปากา” ที่กำลังปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน และอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย ทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทําให้ เกิดลมกระโชกแรง น้ําไหลหลาก และดินสไลด์  เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง  ประชาชนอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน 


การเตรียมการรับมือเรื่องพายุนี้ ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่เสี่ยงได้รับผลกระทบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างครอบคลุม  เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัย ติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเตรียมพร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ  กำหนดพื้นที่ปลอดภัย  ศูนย์อพยพ ศูนย์พักพิงชั่วคราว ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด – 19 ของกระทรวงสาธารณสุข


นอกจากนี้ รมช.มท.ยังได้มอบแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในเชิงป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่และกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง ปีหน้า โดยขอให้มีการประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หาแนวทางวางแผนร่วมกัน"สร้างที่ให้น้ำอยู่ และทำทางให้น้ำไหล"  โดยสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำในชุมชน หมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ เร่งขุดลอกเส้นทางน้ำ, กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ ที่กีดขวางทางระบายน้ำไม่ให้ตื้นเขิน เพิ่มประสิทธิ ภาพการระบายน้ำและรองรับน้ำฝนที่มีปริมาณมาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบอุทกภัยและภัยแล้ง รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของแหล่งกักเก็บน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสถานการณ์โดยรวมยังคงต้องเฝ้าติดสถานการณ์พายุฯอย่างใกล้ชิด


อนึ่งจากสถานการณ์พายุดีเปรสชั่น “เจิมปากา” ที่มีอิทธิพลในขณะนี้ มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว 8 จังหวัด ได้แก่แม่ฮ่องสอน เลย กาฬสินธุ์ ยโสธร ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปัตตานี รวม 10 อำเภอ15 ตำบล 35 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 77 ครัวเรือน และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


มท.2 มอบถุงยังชีพให้กำลังใจแก่  อสม.ตรัง-พัทลุง สู้ภัยโควิด-19
มท.2 มอบถุงยังชีพให้กำลังใจแก่ อสม.ตรัง-พัทลุง สู้ภัยโควิด-19

มท.2 สั่งเร่งดับไฟป่าพรุบาเจาะ วอดไป 2 พันกว่าไร่แล้ว
มท.2 สั่งเร่งดับไฟป่าพรุบาเจาะ วอดไป 2 พันกว่าไร่แล้ว

มท.2 ชื่นชมศูนย์ฯรพ.อุดรฯ ทำสิ่งประดิษฐ์ ป้องกัน  โควิด-19
มท.2 ชื่นชมศูนย์ฯรพ.อุดรฯ ทำสิ่งประดิษฐ์ ป้องกัน โควิด-19

"30 ปีที่รอคอย" มท.2 แจกโฉนดชาวลำพูน
"30 ปีที่รอคอย" มท.2 แจกโฉนดชาวลำพูน

รมช.มหาดไทย เยือน มรภ.สงขลา หารือแก้ปัญหาน้ำท่วม
รมช.มหาดไทย เยือน มรภ.สงขลา หารือแก้ปัญหาน้ำท่วม

มท2. เยี่ยมให้กำลังใจ จนท.จุดตรวจโควิด-19
มท2. เยี่ยมให้กำลังใจ จนท.จุดตรวจโควิด-19

มท.2 มอบชุด PPE-หน้ากากอนามัยช่วยแพทย์ฉุกเฉิน
มท.2 มอบชุด PPE-หน้ากากอนามัยช่วยแพทย์ฉุกเฉิน

มท.2 ขึ้นอีสานแจกโฉนดให้ชาวบ้านทำกินที่อุบลฯ
มท.2 ขึ้นอีสานแจกโฉนดให้ชาวบ้านทำกินที่อุบลฯ

มท.2 เยี่ยมเติมกำลังใจ ด่านตรวจโควิด-19 ทำงาน  24 ชั่วโมง
มท.2 เยี่ยมเติมกำลังใจ ด่านตรวจโควิด-19 ทำงาน 24 ชั่วโมง

มท.2 ประชุมเร่งแก้น้ำท่วมพื้นที่ราชภัฏสงขลา
มท.2 ประชุมเร่งแก้น้ำท่วมพื้นที่ราชภัฏสงขลา

มท.2 มอบโฉนดที่ดินให้ชาวน่าน 2,300 แปลง
มท.2 มอบโฉนดที่ดินให้ชาวน่าน 2,300 แปลง

มท.2 เติมกำลังใจ นักรบด่านหน้าน่าน-แพร่ - อุตรดิตถ์ ทุ่มเทสู้ภัยโควิด-19
มท.2 เติมกำลังใจ นักรบด่านหน้าน่าน-แพร่ - อุตรดิตถ์ ทุ่มเทสู้ภัยโควิด-19

มท.2 สั่ง ปภ.ทุกเขต ส่งรถประกอบอาหารและผลิตน้ำดื่ม สนับสนุนศูนย์พักคอยทั่วประเทศ
มท.2 สั่ง ปภ.ทุกเขต ส่งรถประกอบอาหารและผลิตน้ำดื่ม สนับสนุนศูนย์พักคอยทั่วประเทศ

แจกไปแล้ว 1 แสนกล่อง ข้าวกล่อง”ครัวสรรเพชญ”  ให้ชาวสงขลาสู้ภัยโควิด-19
แจกไปแล้ว 1 แสนกล่อง ข้าวกล่อง”ครัวสรรเพชญ” ให้ชาวสงขลาสู้ภัยโควิด-19

มท.2 สั่งทำแผนแม่บท แก้ปัญหาน้ำท่วมสงขลาทั้งระบบ
มท.2 สั่งทำแผนแม่บท แก้ปัญหาน้ำท่วมสงขลาทั้งระบบ

“นิพนธ์” มท.2 มอบโฉนดที่ดินให้คนใน 4 จังหวัดชายแดนใต้
“นิพนธ์” มท.2 มอบโฉนดที่ดินให้คนใน 4 จังหวัดชายแดนใต้

มท.2 เดินหน้าสำรวจออกโฉนดที่ดิน 70 จังหวัด ปี 65 -ตามนโยบาย”ที่ดินคือชีวิต”
มท.2 เดินหน้าสำรวจออกโฉนดที่ดิน 70 จังหวัด ปี 65 -ตามนโยบาย”ที่ดินคือชีวิต”

“ครัวสรรเพชญอาสา”"แจกข้าวกล่องแล้วกว่า 200,000 กล่อง-มท.2 ร่วมแจก
“ครัวสรรเพชญอาสา”"แจกข้าวกล่องแล้วกว่า 200,000 กล่อง-มท.2 ร่วมแจก