“มัสยิดกลางพัทลุง” ได้หลังคาแล้ว อบจ.อนุมัติงบสร้างให้

หมวดหมู่ : พัทลุง, ทั่วไป,

อ่าน : 294
มัสยิดกลางพัทลุง อบจ.พัทลุง
“มัสยิดกลางพัทลุง” ได้หลังคาแล้ว อบจ.อนุมัติงบสร้างให้

        อบจ.พัทลุง อนุมัติงบประมาณ 9 แสนบาท สร้างหลังคามัสยิดกลางพัทลุงให้แล้วเสร็จ หลังจากที่ชาวไทยพุทธบริจาคที่ดิน 7 ไร่ ให้สร้าง แต่ไม่แล้วเสร็จ

        นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พัทลุง เปิดเผยว่า อบจ.พัทลุงได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง เพื่อประสานกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม โดยขอใช้อาคารมัสยิดกลางพัทลุง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แต่ที่ผ่านมานั้นพบว่ามัสยิดกลางพัทลุงซึ่งเป็นมัสยิดที่สร้างขึ้นมาใหม่ และใช้ประโยชน์เฉพาะชั้นล่าง เมื่อเกิดฝนตกน้ำจะรั่วลงมานองพื้น จนไม่สามารถใช้ประโยชน์ในมัสยิดกลางได้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว อบจ.พัทลุง ซึ่งได้ขอใช้สถานที่ทำกิจกรรมมาต่อเนื่อง จึงได้มอบหมายให้ช่างของ อบจ.พัทลุงมาสำรวจออกแบบหลังคาคลุมมัสยิด เพื่อป้องกันน้ำฝนรั่วไหลมานองพื้น โดยประมาณการใช้งบประมาณจำนวน 900,000 บาทเศษ

        ทางด้าน ดร.อะห์มัด อิสัน ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า จังหวัดพัทลุง ได้เริ่มก่อสร้างมัสยิดกลางมาได้ระยะหนึ่ง โดยมีชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธรายหนึ่งที่มีใจกุศลได้บริจาคที่ดินใกล้ถนนเอเชีย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ให้ใช้ก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดพัทลุง จำนวน 7 ไร่ ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง ร่วมกับผู้นำศาสนาอิสลามทั่วจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกันจัดหางบประมาณก่อสร้างมัสยิดกลาง แต่ยังค้างคาอยู่ในหลายๆ ส่วน โดยเฉพาะหลังคาที่สร้างได้แค่เสาและคานเท่านั้น เมื่อเกิดฝนตกน้ำจะรั่วพื้นเพดานและไหลนองในมัสยิด จนไม่สามารถใช้พื้นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาได้.นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง