“มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต” หนุน 31 ศาลเจ้า จัดงานประเพณีกินผัก

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, ภูเก็ต, ทั่วไป, ภาคใต้,

อ่าน : 37
ประเพณีถือศีลกินผัก มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต 31 ศาลเจ้า
“มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต” หนุน 31 ศาลเจ้า จัดงานประเพณีกินผัก

        คณะกรรมการมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้มอบข้าวสาร น้ำดื่ม และเครื่องปรุง แก่ศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 31 ศาลเจ้า เพื่อนำไปชัในงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2563 ที่ผ่านมา

        งานประเพณีถือศีลกินผัก หรือ เจี๊ยะฉ่าย เป็นประเพณีที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานจนถึงปัจจุบันของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งจะจัดในวันขึ้น 1 - 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี งานประเพณีถือศีลกินผัก นอกจากจะเป็นการละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการกุศลแล้ว ยังเป็นการแสดงพลังความศรัทธาและความสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต สำหรับในปีนี้งานประเพณีถือศีลกินผักจะจัดในระหว่างวันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2563 ช่วงประเพณีตลอดระยะเวลา 9 วัน ชาวภูเก็ตจะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีขาวทั่วเมือง

        สำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต นอกจากเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ตแล้ว ยังมีเรื่องราวของวัฒนธรรมด้านอาหารท้องถิ่นที่มีเสน่ห์และโดดเด่น อันเป็นอัตลักษณ์โดยการถ่ายทอดผ่านเทศกาล พิธีการ ความเชื่อ และวิถีชีวิต ของคนในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงวัตถุดิบที่มีเฉพาะในท้องถิ่นทำให้ได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การ UNESCO เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ให้ภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (City of Gastronomy) และผ่านการประเมินของ UNESCO ในระดับยอดเยี่ยม.