มูลนิธิ รพ.ปัตตานี ลงนามปรับปรุงห้องผ่าตัดระบบความดันลบ รองรับโควิด-19

หมวดหมู่ : ปัตตานี, ทั่วไป,

อ่าน : 259
โควิด-19 รพ.ปัตตานี มูลนิธิ รพ.ปัตตานี
มูลนิธิ รพ.ปัตตานี ลงนามปรับปรุงห้องผ่าตัดระบบความดันลบ รองรับโควิด-19

      มูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานี  ลงนามปรับปรุงห้องผ่าตัดระบบความดันลบ เพื่อรองรับการผ่าตัดผู้ป่วยในสถานการณการแพร่ระบาดไวัสโควิด - 19

     เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2563 นายตติยะ ฉิมพาลี ประธานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานี  ร่วมลงนามสัญญากับ นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปัตตานี เพื่อการปรับปรุงห้องผ่าตัด ระบบ Negative or Positive Pressure ที่โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี  โดยการสนับสนุนของมูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานี ในวงเงิน 2,550,000 บาท ใช้ในการปรับปรุงห้องผ่าตัดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยทั่วไป เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  สร้างความเสียหายไปทั่วโลก ส่งผลกระทบอย่างไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อน และความเจ็บป่วยไม่สามารถรอหรือเลือกเวลาได้ เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือคลอดบุตรเช่นกัน

      สำหรับโรงพยาบาลปัตตานี  มีความประสงค์ในการพัฒนาห้องคลอดและห้องผ่าตัดให้เป็นระบบ Negative pressure เพื่อรองรับและให้การบริบารผู้ป่วย ในสถานการณ์ปัจจุบัน Negative Pressure room (ห้องความดันลบ) สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โควิด-19 วัณโรค ได้ดีมาก โดยระบบความดันลบ ภายในห้องจะดูดเอาเชื้อโรคที่แพร่กระจายออกมาจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยมารวมกัน แล้วเอาไปผ่านกระบวนการทำลายเชื่อโรคก่อนปล่อยออกไป  โรงพยาบาลปัตตานี เป็นโรงพยาบาลทั่วไป  ขนาด 504 เตียง มีผู้ป่วยนอก 1,600 คนต่อวัน อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน 98 % แบ่งเป็นห้องผ่าตัดบวก 6 ห้อง ห้องผ่าตัดระบบแอร์ทั่วไป 4 ห้อง มีผู้ใช้บริการผ่าตัดปีละ 1 หมื่นราย.