ม.หาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ DEK 65 พร้อมทุนการศึกษาสุดพิเศษ!

หมวดหมู่ : สงขลา, ทั่วไป, การศึกษา,

อ่าน : 962
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ม.หาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ DEK 65 พร้อมทุนการศึกษาสุดพิเศษ!

    มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับปริญญาตรี 21 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ใน 7 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

    โดยในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีทุนการศึกษาหลากหลายประเภท อาทิ ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ทุนความสามารถพิเศษ (ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ ด้านผู้นำนักศึกษา และด้านอื่น ๆ ) ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก ทุนทำงานแลกเปลี่ยน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ ทุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ทุนส่วนลดหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ รวมถึงทุนการศึกษาส่วนลดอื่นๆ อีกมากมาย

    ผู้สนใจสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถสมัครและรายงานตัวแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://admission.hu.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคารยูพลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-200-300 Line OA : @Hatyaiuniversity หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hu.ac.th.