ม.อ.ขอเชิญร่วมงาน “PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022”

หมวดหมู่ : สงขลา, ทั่วไป, การศึกษา,

อ่าน : 516
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022 PSUCONNEXT
ม.อ.ขอเชิญร่วมงาน “PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022”

               สงขลา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดย สำนักวิจัยและพัฒนา อุทยานวิทยาศาสตร์ และ เครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคใต้ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมงานPSU Research Expo and Innovation Showcase 2022” ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้เรื่องทุนวิจัย ทิศทาง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การสร้างมาตรฐานของการวิจัย และการถ่ายทอดอันนำไปสู่การประกอบธุรกิจ รวมถึงเป็นการสร้างกลุ่มเครือข่ายวิจัย เครือข่ายผู้ประกอบการที่มีการบูรณาการมากขึ้น เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประกวดผลงานนวัตกรรมสงขลานครินทร์ และการประกวดผลงานวิจัย เพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจ ตลอดจนเพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานวิจัยต่างๆ ผลผลิตทางด้านการวิจัย ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคใต้ และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และโฆษกกระทรวง ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน ถ่ายทอดสดผ่านเพจ PSUCONNEXT และ PSU Research EXPO & Innovation Showcase

    ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ The future of research & innovation in the post covid-19 world, การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “มาตรฐานกับงานวิจัย”, การบรรยายออนไลน์ เรื่อง “พระราชบัญญติส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมกับการปรับตัวของมหาวิทยาลัย”, การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “สงขลาโมเดล: วทน. กับโมเดลการผลิตผักอินทรีย์”, การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมในการนำไปสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ”, การประกวดนวัตกรรมสงขลานครินทร์ การประกวดผลงานวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจ และการจัดตลาดนัดผลงานวิจัยออนไลน์ โดยการโพสต์ขายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและนวัตกรรม และการต่อยอดงานวิจัยจากเครือข่ายฯ รวมถึงนำเสนอผลงานที่น่าสนใจ

    นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการขนาดย่อม ประกอบด้วย นิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 นิทรรศการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการนำไปต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ และนิทรรศการงานวิจัยทางด้านวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (Thailand Academy of Social Science, Humanities and Art; TASSHA) อีกด้วย

    ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ PSUCONNEXT และ PSU Research EXPO & Innovation Showcase.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


มอบเวชภัณฑ์
มอบเวชภัณฑ์

‘ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ ม.อ. 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน
‘ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ ม.อ. 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน

“ชุดตรวจโควิด-19” ม.อ. ผ่าน อย. พร้อมใช้งานจริง มียอดสั่งซื้อกว่า 5 ล้านชิ้น
“ชุดตรวจโควิด-19” ม.อ. ผ่าน อย. พร้อมใช้งานจริง มียอดสั่งซื้อกว่า 5 ล้านชิ้น

วิศวะฯ ม.อ. เปิดเสวนา ‘BIM จะเปลี่ยนวงการก่อสร้างได้จริงหรือ?’
วิศวะฯ ม.อ. เปิดเสวนา ‘BIM จะเปลี่ยนวงการก่อสร้างได้จริงหรือ?’

ม.อ. ร่วมกับ ปปท.เขต 9 เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ
ม.อ. ร่วมกับ ปปท.เขต 9 เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ

ม.อ.ขับเคลื่อนงานวิจัยนำพืชกระท่อมพัฒนาเป็นเภสัชตำรับ ใช้บำบัดผู้เสพยาเสพติด
ม.อ.ขับเคลื่อนงานวิจัยนำพืชกระท่อมพัฒนาเป็นเภสัชตำรับ ใช้บำบัดผู้เสพยาเสพติด

สารคดี “ป่า-ฝั่ง-เมือง” ของ ม.อ. คว้ารางวัลชนะเลิศเทศกาลหนังสั้น
สารคดี “ป่า-ฝั่ง-เมือง” ของ ม.อ. คว้ารางวัลชนะเลิศเทศกาลหนังสั้น

ม.อ. ขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ. เสริมสร้างความรู้แก่ส่วนราชการ
ม.อ. ขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ. เสริมสร้างความรู้แก่ส่วนราชการ

ม.อ. ค้นพบ “ระย้าแก้วบาลา” พืชชนิดใหม่ของโลก
ม.อ. ค้นพบ “ระย้าแก้วบาลา” พืชชนิดใหม่ของโลก

นักวิจัย ม.อ. ค้นพบ “แมลงสาบทะเล” ชนิดใหม่ 2 ชนิด
นักวิจัย ม.อ. ค้นพบ “แมลงสาบทะเล” ชนิดใหม่ 2 ชนิด

ม.อ.คิดค้น “Sleepmore” แอปพลิเคชันคัดกรองผู้ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
ม.อ.คิดค้น “Sleepmore” แอปพลิเคชันคัดกรองผู้ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ม.อ.สำรวจพบ “มดยักษ์ปักษ์ใต้หรือมดไม้ยักษ์” บริเวณเขาคอหงส์
ม.อ.สำรวจพบ “มดยักษ์ปักษ์ใต้หรือมดไม้ยักษ์” บริเวณเขาคอหงส์

ม.อ.ส่งมอบ “นวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19” แก่ รพ.กว่า 200 แห่ง ทั่วประเทศ
ม.อ.ส่งมอบ “นวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19” แก่ รพ.กว่า 200 แห่ง ทั่วประเทศ

ม.อ.รับมอบเตียงสนามจาก จ.สงขลา และกองพลทหารราบที่ 5
ม.อ.รับมอบเตียงสนามจาก จ.สงขลา และกองพลทหารราบที่ 5

ม.อ. อนุญาตนักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพ
ม.อ. อนุญาตนักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพ

ม.อ.พร้อม! เตรียมพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ดีเดย์ 7 มิ.ย.นี้ รองรับ 1-2 พันคนต่อวัน
ม.อ.พร้อม! เตรียมพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ดีเดย์ 7 มิ.ย.นี้ รองรับ 1-2 พันคนต่อวัน

ม.อ. ค้นพบ “ตำหยาวสี่ขีด” พืชชนิดใหม่ของโลก
ม.อ. ค้นพบ “ตำหยาวสี่ขีด” พืชชนิดใหม่ของโลก

ม.อ.มุ่งช่วยเหลือสังคม เปิดพื้นที่แบ่งปันต้นกล้า หนุนเกษตรในเมือง
ม.อ.มุ่งช่วยเหลือสังคม เปิดพื้นที่แบ่งปันต้นกล้า หนุนเกษตรในเมือง

น.ศ.ม.อ. ผ่านการคัดเลือกทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่สหรัฐอเมริกา “Global UGRAD”
น.ศ.ม.อ. ผ่านการคัดเลือกทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่สหรัฐอเมริกา “Global UGRAD”

ม.อ.พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบโควิด-19 ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
ม.อ.พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบโควิด-19 ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา

ม.อ.เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021” ในรูปแบบออนไลน์
ม.อ.เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021” ในรูปแบบออนไลน์

เภสัช ม.อ.ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน ‘สถาบันตัวอย่าง’ ด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
เภสัช ม.อ.ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน ‘สถาบันตัวอย่าง’ ด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ม.อ.ยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและระดับโลก
ม.อ.ยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและระดับโลก

สหกรณ์ยางแผ่นรมควันคาร์บอนต่ำ ทางออกยางแผ่นคุณภาพ เพื่อชาวสวนยาง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
สหกรณ์ยางแผ่นรมควันคาร์บอนต่ำ ทางออกยางแผ่นคุณภาพ เพื่อชาวสวนยาง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ม.อ. ผลักดันการแพทย์ฮาลาลและมาตรฐานตอยยิบัน
ม.อ. ผลักดันการแพทย์ฮาลาลและมาตรฐานตอยยิบัน

ม.อ. ลงนาม ศอ.บต. หนุนนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเรียนคณะทรัพย์ฯ
ม.อ. ลงนาม ศอ.บต. หนุนนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเรียนคณะทรัพย์ฯ

ม.อ. เปิดงาน “WORLD HAPEX ONLINE 2021” ยกระดับธุรกิจฮาลาลในยุคโควิด-19
ม.อ. เปิดงาน “WORLD HAPEX ONLINE 2021” ยกระดับธุรกิจฮาลาลในยุคโควิด-19

ม.อ. จับมือ ทน.หาดใหญ่ และ สสส. พัฒนาเมืองหาดใหญ่สู่เมืองแห่งสุขภาวะ
ม.อ. จับมือ ทน.หาดใหญ่ และ สสส. พัฒนาเมืองหาดใหญ่สู่เมืองแห่งสุขภาวะ

วิศวฯ ม.อ. จับมือ ธนาคารกรุงไทย พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
วิศวฯ ม.อ. จับมือ ธนาคารกรุงไทย พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการพืชกระท่อมครั้งแรกในประเทศไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการพืชกระท่อมครั้งแรกในประเทศไทย

สำนักเครื่องมือวิทย์ ม.อ. ไม่ยืนยันข่าวผลตรวจสอบอ้วกวาฬ
สำนักเครื่องมือวิทย์ ม.อ. ไม่ยืนยันข่าวผลตรวจสอบอ้วกวาฬ

ม.อ.ร่วมกับ คาเฟ่อเมซอน โออาร์ ศึกษาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก
ม.อ.ร่วมกับ คาเฟ่อเมซอน โออาร์ ศึกษาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก

ม.อ.ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าฯ และภาคีเครือข่าย โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ.ช่วยน้องเรียนออนไลน์”
ม.อ.ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าฯ และภาคีเครือข่าย โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ.ช่วยน้องเรียนออนไลน์”

มอ.เปิดงานประกวดนวัตกรรมและผลงานวิจัย ปี 2022
มอ.เปิดงานประกวดนวัตกรรมและผลงานวิจัย ปี 2022

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2022”
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2022”

สงขลานครินทร์-แม่ฟ้าหลวง ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้
สงขลานครินทร์-แม่ฟ้าหลวง ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้

คณะวิทย์ฯ ม.อ. จับมือ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 พัฒนานวัตกรรมยกระดับการสืบสวนสอบสวน
คณะวิทย์ฯ ม.อ. จับมือ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 พัฒนานวัตกรรมยกระดับการสืบสวนสอบสวน

ม.อ.เชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ม.อ.เชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์

หาดทิพย์ จับมือ ม.อ.ทำโครงการนำร่องตู้อัตโนมัติ “ล่วมยา รวมใจ ผ่านภัย โควิด”
หาดทิพย์ จับมือ ม.อ.ทำโครงการนำร่องตู้อัตโนมัติ “ล่วมยา รวมใจ ผ่านภัย โควิด”

ม.อ. เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล
ม.อ. เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล

ม.อ.รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2564
ม.อ.รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2564

ม.อ. แจงผลงานวิจัยโควิด-19 จากแมวสู่คนที่คาดว่าออกมาเป็นงานวิจัยชิ้นแรกของโลก!
ม.อ. แจงผลงานวิจัยโควิด-19 จากแมวสู่คนที่คาดว่าออกมาเป็นงานวิจัยชิ้นแรกของโลก!

ม.อ.มุ่งสู่การเป็นศูนย์วิจัยระดับโลก พร้อมสร้างงานวิจัยและบุคลากรคุณภาพ
ม.อ.มุ่งสู่การเป็นศูนย์วิจัยระดับโลก พร้อมสร้างงานวิจัยและบุคลากรคุณภาพ

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่-ม.สงขลานครินทร์ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่-ม.สงขลานครินทร์ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ

ม.อ.เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังโควิด หนุนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ม.อ.เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังโควิด หนุนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ม.อ.เตรียมจัด World HAPEX 2022 ชูแนวคิด “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19”
ม.อ.เตรียมจัด World HAPEX 2022 ชูแนวคิด “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19”

ม.อ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง “ผ้าพื้นถิ่นใต้จากศิลปาชีพ”
ม.อ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง “ผ้าพื้นถิ่นใต้จากศิลปาชีพ”

เปิดแล้ว! World HAPEX 2022 “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19”
เปิดแล้ว! World HAPEX 2022 “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19”

BDMS จับมือ ม.อ.ร่วมมือทางวิชาการจัดสหกิจศึกษา เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอน
BDMS จับมือ ม.อ.ร่วมมือทางวิชาการจัดสหกิจศึกษา เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอน

เปิดอย่างเป็นทางการ! งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 28 “เกษตรยุคโควิด พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน”
เปิดอย่างเป็นทางการ! งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 28 “เกษตรยุคโควิด พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน”

ทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ลงนามเอกชน พัฒนาเทคโนโลยีด้านทันตกรรมและระบบอัจฉริยะ
ทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ลงนามเอกชน พัฒนาเทคโนโลยีด้านทันตกรรมและระบบอัจฉริยะ

“น้องวีน” สอบติดแพทย์ ม.อ. วอนเมตตาคนบริจาคทุนการศึกษา
“น้องวีน” สอบติดแพทย์ ม.อ. วอนเมตตาคนบริจาคทุนการศึกษา

ม.อ. เปิดหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพที่แรกของภาคใต้ตอนล่าง
ม.อ. เปิดหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพที่แรกของภาคใต้ตอนล่าง

ม.อ.จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า GI “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา”
ม.อ.จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า GI “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา”