รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ยกศักยภาพการดูแลผู้ป่วยหัวใจ จ.นราธิวาส

หมวดหมู่ : ภาพข่าวสังคม, นราธิวาส, สงขลา, ทั่วไป,

อ่าน : 1,207
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง บริการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ยกศักยภาพการดูแลผู้ป่วยหัวใจ จ.นราธิวาส

        นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส และ นายแพทย์อรุณ กิจมหาตระกูล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในการส่งต่อผู้รับบริการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด เพื่อลดการรอคอยในผู้ป่วยที่มีความต้องการรักษาเร่งด่วน เพิ่มประสิทธิภาพและยกศักยภาพการดูแลคนไข้จังหวัดนราธิวาส ให้เข้าถึงการตรวจวินิจฉัยได้รวดเร็วขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไข้ โดยพิธีลงนามมีขึ้น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

        ผู้ที่เข้าร่วมในพิธีลงนามข้อตกลง ได้แก่

        1. นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  

        2. นายแพทย์อรุณ กิจมหาตระกูล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

        3. นายแพทย์ราชัย ราชมุกดา รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

        4. นายแพทย์ สมศักดิ์ เลิศพงศ์วิภูษณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

        5. พยาบาลวิชาชีพ นงลักษณ์ อ่ำทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ (ด้านการพยาบาล) โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

        6. นายแพทย์สุเทพ เทอดอุดมธรรม อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

        7. คุณอุทัยวรรณ พนาโยธากุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลยุทธ์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่.